News

Budowa strzelnic bez żadnych przepisów budowlanych

Monika Byś
2023-07-11
~2 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
Budowa strzelnic bez żadnych przepisów budowlanych

Rząd planuje umożliwić budowę strzelnic bez przepisów budowlanych. Poprzedni program rządowy “Strzelnica w każdym powiecie” okazał się kompletną klapą, gdyż ostatecznie wybudowano jedynie cztery strzelnice. Teraz to uczelnie mają przejąć inwestycje. 

  • Nowa ustawa umożliwi budowę strzelnic i innych “niezdefiniowanych budynków” praktycznie bez żadnych przepisów budowlanych
  • Samorządowcy i rektorzy są krytyczni wobec tego pomysłu, obawiając się dowolnej interpretacji przepisów.
  • Obecnie strzelnice nie są objęte przepisami dotyczącymi oddziaływania na środowisko, więc ogólnie nie wymaga się dla nich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Projekt ustawy spotkał się z opozycją ze strony Konfederacji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z powodu braku precyzji i obaw dotyczących hałasu, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i wywłaszczenia gruntów.

Nowa ustawa pozwoli również na budowę innych, niezdefiniowanych budynków. Samorządowcy i rektorzy krytykują ten pomysł, obawiając się dowolnej interpretacji przepisów. Precyzując – strzelnice i niezdefiniowane „inne inwestycje kształtujące postawy patriotyczne” będą mogły być realizowane na takich zasadach jak np. Centralny Punkt Komunikacyjny czy Igrzyska Europejskie.

Choć zezwolenie na realizację inwestycji może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to same strzelnice nie są aktualnie wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, stąd co do zasady nie ma wymogu uzyskiwania dla nich takich decyzji.

Uczelnie mające realizować program odnoszą się sceptycznie do nowego pomysłu

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic oraz innych inwestycjach kształtujących postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie realizowanych przez uczelnie spotkał się również z opozycją ze strony Konfederacji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Krytycy wskazują na brak precyzji i możliwość wykorzystywania przepisów dla różnych inwestycji. Istnieją również obawy dotyczące hałasu, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i wywłaszczenia gruntów. 

Projekt ustawy ogranicza również możliwość odwołania się od decyzji o zezwoleniu na inwestycję. Wielu ekspertów uważa, że inwestycje są potrzebne, ale nie w taki sposób. Krytykują również nadużywanie specustaw, które ograniczają prawa obywateli i własności.

Źródło: Prawo.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.