News

Na budowę strzelnicy zgodę wyda wojewoda

Monika Byś
2023-04-21
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
budowa strzelnicy

Projekt ustawy o "inwestycjach w zakresie budowy strzelnic oraz innych inwestycjach kształtujących postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie realizowanych przez uczelnie" zakłada, że decyzję o zezwoleniu na budowę strzelnicy wyda wojewoda i będzie ona wiążąca dla organów sporządzających miejscowe plany zagospodarowania.

  • Projekt zakłada ułatwienia proceduralne dla budowy strzelnic i innych inwestycji, które mają na celu kształtowanie postaw patriotycznych
  • Według projektu, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji będzie wydana przez wojewodę i będzie wiążąca dla organów odpowiedzialnych za sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Inwestycje te będą uznawane za cele publiczne i będą finansowane przez budżet państwa lub inne źródła

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości przedstawiła projekt ustawy o "inwestycjach w zakresie budowy strzelnic oraz innych inwestycjach kształtujących postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie realizowanych przez uczelnie". Projekt zakłada ułatwienia proceduralne dla budowy strzelnic i innych inwestycji, które mają na celu kształtowanie postaw patriotycznych.

Według projektu, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji będzie wydana przez wojewodę i będzie wiążąca dla organów odpowiedzialnych za sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Inwestycje te będą uznawane za cele publiczne i będą finansowane przez budżet państwa lub inne źródła. Wojewoda będzie zobowiązany do przekazania decyzji o zezwoleniu na inwestycję wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast, a organem wyższego stopnia w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji będzie minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

Wojewoda będzie miał miesiąc na wydanie decyzji o zezwoleniu na budowę strzelnicy po złożeniu wniosku, a właściwe organy będą musiały wydać opinię w terminie 21 dni od otrzymania wniosku. Projekt przewiduje również możliwość uczestnictwa Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w postępowaniu dotyczącym wydania zezwolenia na realizację inwestycji oraz wprowadza obowiązek przeprowadzenia kontroli przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. dane wprost z ewidencji gruntów i budynków, informacje o uciążliwościach, wadach fizycznych i formalno-prawnych działki, a także sprawdzisz geologiczne warunki budowlane.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.