News

NSA: Atrakcyjna lokalizacja nie uzasadnia odrolnienia

Monika Byś
2023-06-12
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 4.8
Atrakcyjna lokalizacja nie uzasadnia odrolnienia

Czynniki ekonomiczne, choć ważne, nie decydują o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że gmina powinna racjonalnie wyłączać z produkcji rolnej grunty o niskiej wartości produkcyjnej.

  • Czynniki ekonomiczne nie decydują o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne.
  • Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że gmina powinna wyłączać z produkcji rolnej grunty o niskiej wartości produkcyjnej.
  • Interes społeczeństwa ma największe znaczenie w przypadku zmiany przeznaczenia gruntów rolnych. Czynniki ekonomiczne nie są podstawą do odrolnienia atrakcyjnych gruntów.
  • Atrakcyjna lokalizacja gruntów nie jest podstawą do odrolnienia, zwłaszcza jeśli są one częścią większego kompleksu rolnego o wysokim potencjale produkcyjnym.

Wójt gminy złożył wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przeznaczenia niektórych gruntów na cele nierolnicze. Minister częściowo go odrzucił, chroniąc gleby najwyższej jakości. NSA poparł decyzję ministra, uwzględniając ochronę gruntów rolnych.

Wójt argumentował, że organ administracyjny nie powinien pomijać interesu publicznego gminy i dyrektyw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, że zmiana przeznaczenia gruntów rolnych powinna dotyczyć nieużytków i gruntów o najniższej wartości produkcyjnej. Zdaniem sądu, interes społeczeństwa ma największe znaczenie.

NSA: Atrakcyjna lokalizacja nie uzasadnia odrolnienia

NSA potwierdził, że minister ocenił wniosek pod kątem ochrony terenów rolniczych i interesu społecznego. Korzyści ekonomiczne nie były podstawą do zmiany przeznaczenia gruntów. Udzielenie lub odmowa zgody opiera się na uznaniu administracyjnym. Czynniki ekonomiczne są sprzeczne z ochroną gruntów rolnych, do której minister jest zobowiązany. Atrakcyjna lokalizacja gruntów nie jest podstawą do odrolnienia.

Ponadto, większość gruntów rolnych w gminie to grunty klasy IV-VI, które powinny być priorytetowo przeznaczane na cele nierolnicze. Istnieje również znaczna ilość gruntów rolnych już przeznaczonych na cele nierolnicze, ale niezainwestowanych. 

Problemy własnościowe nie mają znaczenia, gdyż organ już przekazał te grunty na cele nierolnicze. Ochrona gruntów rolnych jest istotna zgodnie z ustawą, a nie ma szczególnych okoliczności, które uzasadniałyby przeznaczenie większej ilości gruntów na cele nierolnicze klasy I-III.

NSA podkreślił, że atrakcyjna lokalizacja gruntów nie oznacza, że nie powinny być chronione i przeznaczone na cele nierolnicze. Grunty te są częścią większego kompleksu rolnego o wysokim potencjale produkcyjnym.

Wyrok NSA z 9 maja 2023 r. I OSK 956/22

Źródło: Prawo.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.