News

Zmiany w uprawnieniach na rzeczoznawców majątkowych

Monika Byś
2023-07-19
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
zmiany w uprawnieniach na rzeczoznawców majątkowych

Będą zmiany w organizacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Zmiany dotyczą przede wszystkim osób, które dopiero starają się o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Celem tych zmian jest zmniejszenie kosztów dla kandydatów a także przyspieszenie procesu zdobywania uprawnień. 

  • Projekt rozporządzenia ministra rozwoju i technologii dotyczy zmian w organizacji postępowań kwalifikacyjnych oraz praktyk zawodowych w dziedzinie szacowania nieruchomości.
  • Celem projektu jest zmniejszenie kosztów dla kandydatów i poprawa efektywności procesu zdobywania uprawnień.
  • Planowane zmiany obejmują zwiększenie liczby kandydatów odbywających praktyki zawodowe pod kierunkiem jednej osoby uprawnionej z 5 do 7 osób.
  • Wprowadzenie wymogu ukończenia studiów podyplomowych jako warunku odbycia praktyki zawodowej ma wyeliminować sytuacje, w których studenci złożyli wnioski o odbywanie praktyki pomimo niepełnej wiedzy teoretycznej.
  • Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku.

Projekt rozporządzenia rozporządzenia ministra rozwoju i technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości [zobacz projekt rozporządzenia] przewiduje zmiany w organizacji postępowań kwalifikacyjnych oraz praktyk zawodowych związanych z nadawaniem uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Jakie zmiany?

W ramach projektu rozporządzenia planuje się zmniejszenie składu zespołu kwalifikacyjnego z 5 osób (przewodniczący, sekretarz i 3 członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej) do 3 osób (przewodniczący, sekretarz i 1 członek PKK). Celem tego działania jest zapobieżenie wzrostowi opłat za postępowanie kwalifikacyjne pobieranych od kandydatów. Obecnie opłata wynosi 1 150 zł i nie zmieniła się od 2014 roku.

Dodatkowo, projekt rozporządzenia uwzględnia wnioski podmiotów prowadzących praktyki zawodowe, które mają na celu usprawnienie organizacji praktyk oraz obniżenie kosztów ich przeprowadzania. Proponowane zmiany obejmują:

  1. Zwiększenie liczby kandydatów, którzy mogą odbywać praktyki zawodowe pod kierunkiem jednej osoby uprawnionej, z obecnego limitu 5 osób do 7 osób. Ta zmiana umożliwi bardziej efektywną organizację praktyk oraz zmniejszy koszty ich realizacji;
  2. Wprowadzenie wymogu ukończenia studiów podyplomowych jako warunku odbycia praktyki zawodowej. To zasada ma wyeliminować przypadki, w których studenci składają wnioski o równoczesne odbywanie praktyki, mimo niepełnej wiedzy teoretycznej, co utrudnia sprawną realizację praktyk.

Przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.