News

Ważne zmiany w prawie budowlanym w 2024 roku

Monika Byś
2024-01-22
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
zmiany w prawie budowlanym w 2024 roku

Od 1 kwietnia 2024 r. wejdą w życie dwie ważne nowelizacje prawa budowlanego, mające na celu przeciwdziałanie praktykom patodeweloperki. Sprawdź, co się zmienia. 

Zmiany dotyczą dwóch rozporządzeń i związanych z nimi ustaw i przepisów:

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Celem zmian ma być zapobieganie złym praktykom patodeweloperki. Nowelizacja obejmie 10 punktów:

1.) Odległość między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi:

Zwiększa się minimalna odległość budynku mieszkalnego wielorodzinnego powyżej czterech kondygnacji nadziemnych od granicy działki z 4 m do co najmniej 5 m.

2.) Odległość od budynków produkcyjnych i magazynowych:

Minimalna odległość pomiędzy nowymi budynkami produkcyjnymi lub magazynowymi (powierzchnia zabudowy ponad 1000 m²) a istniejącymi budynkami mieszkalnymi wzrasta do 30 m. 

Zmiana dotyczy także budynku mieszkalnego albo budynku zamieszkania zbiorowego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę albo zostało dokonane zgłoszenie budowy.

3.) Stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych:

Nowe przepisy ograniczają do 6% liczby stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych, które mogą być umieszczone blisko okien budynków.

4.) Powierzchnia biologicznie czynna na placach publicznych:

Działki powyżej 1000 m² pod publicznie dostępnymi placami muszą zapewnić co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej.

5.) Placówki rekreacyjne dla dzieci i miejsc do rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Nowe regulacje wprowadzają minimalne wymogi dotyczące powierzchni placów zabaw w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Nowy obiekt rekreacyjny będzie musiał przejść kontrolę pomontażową przed oddaniem do użytkowania. Nowym obowiązkiem będzie także wykonanie badania nawierzchni placu wg PN-EN 1177.

6.) Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego:

W nowo projektowanych budynkach minimalna powierzchnia lokalu użytkowego wyniesie co najmniej 25 m².

7.) Prywatność na balkonach:

W budynkach wielorodzinnych, balkony na jednej płycie muszą mieć przegrodę o odpowiedniej wysokości, szerokości i przepuszczalności światła.

8.) Komfort akustyczny:

Nowe przepisy skupiają się na zwiększeniu komfortu akustycznego w mieszkaniach, wprowadzając odpowiednie wymagania dotyczące przegród i drzwi. Odpowiednie regulacje w tym zakresie znalazły się w rozporządzeniu dotyczącym projektu budowlanego.

9.) Warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Obowiązek przygotowania miejsc rekreacyjnych oraz pomieszczeń umożliwiających przewinięcie dorosłej osoby ze szczególnymi potrzebami. Obowiązek ten dotyczył będzie budynków:

  • Administracji publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m²;
  • W których prowadzona jest działalność w obszarze kultury, sportu, handlu, usług lub obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym lub lotniczym – o powierzchni użytkowej powyżej 10 000 m²;
  • Stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 300 m² - dotyczy stacji zlokalizowanych przy autostradzie lub drodze ekspresowej;
  • Opieki zdrowotnej.

10.) Przechowywanie rowerów i wózków dziecięcych:

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych obowiązuje minimalna powierzchnia 15 m² na pomieszczenia do przechowywania rowerów lub wózków dziecięcych.

Zmiany Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ponadto, zmiany w zakresie akustyki wprowadzają obowiązek zawarcia analizy akustycznej w projekcie budowlanym, a także precyzują kwestię powierzchni loggii w obliczeniach dotyczących powierzchni całkowitej budynku. 

Te regulacje mają na celu eliminację niejasności interpretacyjnych.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.