News

Prekonsultacje zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Monika Byś
2022-01-04
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-04
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w prekonsultacjach zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opinie zbierane są do 17 stycznia 2022 r.

  • W planach reformy planowania przestrzennego jest zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, aktem prawa miejscowego, którego ustalenia byłyby wiążące także przy wydawaniu decyzji WZ.
  • Reforma ma wprowadzić standardy warunkujące powstawanie nowych inwestycji mieszkaniowych od dostępu do niezbędnej infrastruktury społecznej.
  • Uwagi do projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będzie można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem webankiety do 17 stycznia 2022 r.

Zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Projekt realizuje założenia oczekiwanej od dawna reformy planowania przestrzennego. Wprowadza zmiany do obowiązującej ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922 i 1873).

Polecamy wpis: Nie ustawa, a nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym

Jakie są główne założenia projektu?

Przygotowanie reformy systemu planowania przestrzennego wymaga pilnego dokonania zmian legislacyjnych w celu ułatwienia procedur i optymalizacji obowiązujących przepisów.

W pierwszej kolejności niezbędne jest uszczelnienie procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy, dalej: decyzji WZ, poprzez doprecyzowanie kryteriów lokalizacji oraz wprowadzenie terminu ważności decyzji. Decyzje WZ powinny być wydawane w zgodzie z polityką przestrzenną gminy i w ramach władztwa planistycznego.

Jednym z najczęściej powtarzanych postulatów środowisk branżowych związanych z planowaniem przestrzennym jest zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dokumentu o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego, aktem prawa miejscowego, którego ustalenia byłyby wiążące także przy wydawaniu decyzji WZ.

Dla poprawy jakości życia i racjonalizacji lokalizowania nowej zabudowy potrzebne jest wprowadzenie standardów warunkujących powstawanie nowych inwestycji mieszkaniowych od dostępu do niezbędnej infrastruktury społecznej.

Niezbędne jest również usprawnienie sporządzania planów miejscowych oraz zaproponowanie nowego narzędzia urbanistyki operacyjnej, uławiającego inwestowanie przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego i transparentności (zintegrowany plan inwestycyjny „ZPI”).

Jednocześnie należy kontynuować działania dotyczące maksymalnej dostępności społeczeństwa do danych dotyczących planowania przestrzennego. Służyć temu będzie wprowadzenie ogólnokrajowego Rejestru Urbanistycznego jako powszechnego źródła danych i informacji przestrzennych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Termin i forma zgłaszania uwag

Uwagi do projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym będzie można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem webankiety na stronie: https://reforma-planowania.webankieta.pl/ do 17 stycznia 2022 r.

Link do ankiety będzie dostępny od 7 stycznia 2022 r.

Wszystkie niezbędne materiały dostępne są -> tutaj

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.