Analiza inwestycji

Zapadlisko - sprawdź zagrożenie osiadania swojej nieruchomości

Monika Byś
2023-07-07
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-07-18
Głosów: 19, średnia ocen: 4.8

Zapadlisko to obszar lub formacja geologiczna, w której powierzchnia terenu opada lub zapada się w stosunku do otaczającego terenu. Jest to zazwyczaj wynik procesów geologicznych, takich jak erozja, rozpuszczanie się podłoża, osiadanie lub ruchy tektoniczne. Od teraz w zaledwie 5 minut możesz sprawdzić zagrożenie osiadania swojej działki dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl. 

 • Zapadlisko to obszar, gdzie ziemia zapada się lub załamuje wskutek osiadania terenu lub rozpadu podziemnego. 
 • Zapadlisko mogą przyjmować różne rozmiary - od niewielkich dziur o średnicy kilku metrów do dużych, które są w stanie pochłonąć ulice i budynki.
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia zapadliska pod Twoimi stopami zależy od wielu czynników, w tym od geologicznej budowy terenu, rodzaju gruntów, warunków klimatycznych, historii osiadania w regionie i innych lokalnych czynników
 • W Raporcie o terenie OnGeo.pl otrzymasz mapę osiadania terenu a także tabelaryczne zestawienie najważniejszych parametrów dotyczących wybranego obszaru

W ciągu ostatnich kilku miesięcy całkiem sporo mówi się o nowych zapadliskach w Trzebini (woj. małopolskie), które powstały na skutek płytkiej eksploatacji górniczej dawnej KWK "Siersza". Nowe doniesienia o zapadającym się gruncie otworzyły temat do dyskusji na temat zagrożenia osiadaniem gruntu oraz wpływem ruchów pionowych na inwestycje budowlane.

Obecni i przyszli właściciele nieruchomości zaczęli zastanawiać się, czy ich nieruchomość jest wolna od tego typu zagrożenia. Mając na uwadze niepokój posiadaczy nieruchomości gruntowych, zespół OnGeo.pl, który na co dzień zajmuje się automatyczną diagnozą działki, wykonał analizę osiadania terenu, dzięki której w kilka minut sprawdzisz zagrożenie. Dzięki danym z łatwością przekonasz się, czy musisz wykonać kroki zaradcze przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Więcej na ten temat dowiesz się w treści artykułu, ale najpierw wyjaśnimy sobie, czym jest zapadlisko oraz czym grozi nadmierne osiadanie terenu.

Czym jest zapadlisko?

Zapadlisko to obszar, gdzie ziemia zapada się lub załamuje wskutek osiadania terenu lub rozpadu podziemnego. Według słownika języka polskiego PWN to zagłębienie terenu powstałe wskutek zapadnięcia się warstw skalnych w głąb ziemi. Zapadliska są naturalnym procesem geologicznym, a jedną z przyczyn ich powstania będzie erozja podziemna (np. zjawiska krasowe). Niektóre zapadliska wynikają jednak z działalności człowieka, np. przez niezabezpieczenie lejów powstałych po eksploatacji górniczej.

Zapadlisko mogą przyjmować różne rozmiary - od niewielkich dziur o średnicy kilku metrów do dużych, które są w stanie pochłonąć ulice i budynki.

Zapadliska w Trzebini w woj. małopolskim /Internet/
Zapadliska w Trzebini w woj. małopolskim /Internet/

Rodzaje zapadlisk

Zapadliska mogą przyjmować różne formy i rozmiary, zależnie od przyczyny ich powstania i cezji geologicznych. Oto kilka rodzajów zapadlisk:

 • Fluwiokrasowe. Powstają w wyniku rozpuszczania się rozpuszczalnych skał, takich jak wapień lub gips. Woda podziemna eroduje podłoże, powodując powstawanie wąskich dolin i jaskiń;
 • Tektoniczne. Są wynikiem ruchów tektonicznych, takich jak pęknięcia i przesunięcia wzdłuż uskoków. Powstają w wyniku rozciągania lub ściskania skorupy ziemskiej;
 • Zapadliska wywołane górnictwem. W miejscach, gdzie prowadzono eksploatację surowców naturalnych, takich jak węgiel czy sól, mogą występować zapadliska pochodzące z załamań w wyniku wydobycia;
 • Krasowe. Powstają w wyniku rozpuszczania się skał wapiennych lub dolomitowych przez wodę. Powoduje to tworzenie się podziemnych jaskiń, ponorów, a także powierzchniowych zapadlisk;
 • Osuwiskowe. Powstają na skutek ruchów masowych, takich jak osuwiska lub lawiny błotne. Mogą być spowodowane przez erozję, nasycenie wody w gruncie lub uwarunkowania geologiczne;
 • Depresje polodowcowe. W obszarach, gdzie występowały lodowce, mogą powstawać depresje polodowcowe, czyli zagłębienia w terenie spowodowane topnieniem lodowca.

Co powoduje zapadlisko i jakie jest prawdopodobieństwo, że pojawi się pod Twoimi stopami?

Powstawanie zapadlisk zazwyczaj wiąże się z obecnością rozpuszczalnych skał, takich jak wapień, gips czy sól. Woda, która przepływa przez te skały, stopniowo je rozpuszcza, co prowadzi do tworzenia się pustek i zapadlisk. Działania mające na celu usuwanie warstw ziemi mogą dodatkowo osłabić stabilność terenu, co spowoduje załamania.

Kolejną przyczyną jest osiadanie terenu, czyli czyli zapadanie się ziemi pod własnym ciężarem. Zjawisko osiadania wiąże się z działalnością człowieka, np. pod wpływem nacisku budynku na słabe podłoże. O ile samo osiadanie budynku nie powinno stanowić problemu, zakładając, że nad projektowaniem i dostosowaniem projektu pracował fachowiec, o tyle nierównomierny rozkład nacisku na podłoże może doprowadzić nawet do uszkodzenia lub zniszczenia obiektu. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie warunków gruntowych i innych istotnych cech fizycznych nieruchomości jeszcze przed przystąpieniem do prac związanych z budową na działce.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zapadliska pod Twoimi stopami zależy od wielu czynników, w tym od geologicznej budowy terenu, rodzaju gruntów, warunków klimatycznych, historii osiadania w regionie i innych lokalnych czynników. W niektórych obszarach, gdzie występują specyficzne warunki geologiczne, ryzyko powstania zapadlisk może być większe.

Na szczęście są narzędzia, dzięki którym sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na podatnym gruncie, gdzie istnieje ryzyko zapadliska. Możesz skorzystać z OnGeo.pl!

Sprawdź zagrożenie osiadania swojej nieruchomości w OnGeo.pl

Nie musisz inwestować w drogie przyrządy pomiarowe, aby sprawdzić zagrożenie osiadania tereny w swojej okolicy. Skorzystaj z Raportu o terenie OnGeo.pl

W Raporcie o działce otrzymasz mapę osiadania terenu a także tabelaryczne zestawienie najważniejszych parametrów dotyczących wybranego obszaru. Monitoring osiadania został przeprowadzony z wykorzystaniem danych Europejskiego Systemu Ruchu Naziemnego.

Pełny Raport o terenie
Raport o terenie dla obszaru o dużym natężeniu osiadania

Ruch pionowy na mapie przedstawiono kolorami według różnych prędkości względem ziemi (mm/rok). Przemieszczenia mogą przyjmować wartości ujemne, co oznacza, że teren osiada, lub wartości dodatnie, co świadczy o podnoszeniu się terenu. Dodatkowo do szczegółowej analizy badany jest najbliższy punkt pomiaru (lub punkty w przypadku większego terenu). 

Fragment Raportu o terenie z tematem osiadanie terenu /OnGeo.pl/

Każdy z wybranych punktów pomiarowych InSAR zawiera wykres szeregów czasowych przemieszczenia dla okresu analizy względem linii odniesienia, co pozwala na monitoring zmian deformacji. Wykres ten również dołączamy w ramach tematu w Raporcie o terenie. 

Uwaga! Analiza osiadania terenu w OnGeo.pl, dostępna jest dla obszarów zurbanizowanych, nie ma pokrycia całego kraju. 

Jak pobrać Raport o terenie z tematem osiadanie terenu?

 • Wybierz interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Zaznacz temat, który Cię interesuje. 
  Jeśli interesują Cię wyłącznie analiza osiadania terenu, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy. W tym celu wybierz temat “Zagrożenia i uciążliwości - Osiadanie terenu". Pamiętaj, że wybierając pełen Raport o Terenie zyskujesz 20% rabatu.
Wybierz Osiadanie terenu /OnGeo.pl/
Wybierz Osiadanie terenu /OnGeo.pl/
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.

Zobacz również w film na platformie youtube.com, gdzie znajdziesz instrukcję, jak pobrać Raport o terenie:

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.