News

Będą odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod CPK

Monika Byś
2022-09-16
~2 min
Głosów: 19, średnia ocen: 5
wywłaszczenia nieruchomości pod CPK

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu znowelizowano ustawę o gospodarce nieruchomościami, która zmienia sposób określania wysokości odszkodowania pod inwestycje publiczne, jak Centralny Port Komunikacyjny. W Sejmie zdecydowano, że ostatecznie będą odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod CPK. 

  • Zgodnie z ustawą, odszkodowanie za wywłaszczenie wiąże się z wartością rynkową nieruchomości.
  • Po zmianach, do odszkodowania dodawany będzie bonus pieniężny, który ma wynieść bazowo 20 % wartości nieruchomości oraz 40 % wartości budynków zlokalizowanych na nieruchomości i wartości lokalu mieszkalnego.

Będą odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod CPK

Odrzucono poprawki opozycji, m.in. zwiększające wysokość bonusów do odszkodowania. Za znowelizowaniem ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw zagłosowało 234 posłów, przeciw było 201, natomiast wstrzymało się 12.

Zgodnie z ustawą, odszkodowanie za wywłaszczenie wiąże się z wartością rynkową nieruchomości. Do odszkodowania dodawany będzie bonus pieniężny, który - po zmianie na etapie prac sejmowych - ma wynieść bazowo 20 % wartości nieruchomości oraz 40 % wartości budynków zlokalizowanych na nieruchomości i wartości lokalu mieszkalnego.

Przysługiwać będzie roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym, niż wynika to z odszkodowania. Z rozwiązania tego będzie mógł skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody nierekompensowane odszkodowaniem.

Ponadto ustawa zakłada szereg zachęt do zbywania nieruchomości przed formalnym ustaleniem lokalizacji CPK, w drodze decyzji administracyjnej.

Poprawki opozycji

Odrzucono wszystkie osiem poprawek zgłoszonych przez opozycję w trakcie drugiego czytania. Poprawki dotyczyły m.in. zwiększenia wysokości bonusów pieniężnych dodawanych do odszkodowania z 20 do 30 % wartości nieruchomości oraz z 40 do 50 % wartości budynków.

Opozycja chciała też zwiększyć o 25 % odszkodowania w przypadku, gdy w wyniku wywłaszczenia nastąpiło zerwanie stosunków społecznych lub rodzinnych. Proponowała również, aby wysokość odszkodowania nie była niższa niż koszt odtworzenia nieruchomości. Natomiast wydanie nieruchomości przez osobę wywłaszczoną następowało nie wcześniej niż po 90 dniach od daty wypłaty odszkodowania.

Źródło: Money

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.