News

Znamy wytyczne ws. wyznaczania obszarów uzupełnienia zabudowy

Monika Ojczyk
2023-11-10
~2 min
Głosów: 1, średnia ocen: 5
wytyczne ws. wyznaczania obszarów uzupełnienia zabudowy

Resort rozwoju opublikował projekt rozporządzenia dotyczącego wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy. Przypominamy, że zgodnie z nowymi przepisami, decyzje o warunkach zabudowy (WZ) będą stosowane tylko w obszarach wyznaczonych przez gminę w planie ogólnym.

  • Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt rozporządzenia dotyczącego wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy.
  • Decyzje o warunkach zabudowy (WZ) będą mogły być stosowane tylko do obszarów wyznaczonych przez gminę w planie ogólnym.
  • Zgodnie z proponowanymi przepisami, obszar uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy ma obejmować co najmniej pięć budynków, a granice będą określane z uwzględnieniem odległości między nimi, z możliwością rozszerzenia uwzględniającego lokalne uwarunkowania.
  • W Geoportalu Krajowym Na Mapie możesz sprawdzić, gdzie znajdują się obszary uzupełnienia zabudowy.

Projekt zakłada, że obszar uzupełnienia zabudowy gminy obejmie co najmniej pięć budynków, gdzie odległość między sąsiadującymi budynkami nie przekroczy 100 m. Granice obszaru będą wyznaczane krzywą oddaloną o 50 m od obrysu budynków w zgrupowaniach. Istnieje możliwość rozszerzenia obszaru uzupełnienia zabudowy, uwzględniając lokalne warunki. Gminy będą korzystać z określonego wzoru do obliczenia maksymalnej powierzchni obszaru.

Sprawdź obszary uzupełnienia zabudowy dla Twojej gminy

W Geoportalu Na Mapie sprawdzisz, gdzie prawdopodobnie znajdą się obszary uzupełnienia zabudowy, jeśli gmina ustanowi je w oparciu o wytyczne opublikowane w ww. rozporządzeniu.

PRZEJDŹ DO MAPY

Obszary uzupełnienia zabudowy wyznaczają tereny, co do których ma zostać ograniczone wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Tak więc poza tymi obszarami nie będzie możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy. Możliwość zabudowy poza tym obszarem będzie tylko w przypadku, gdy gmina ma na tym obszarze uchwalony plan miejscowy lub uchwali nowy plan zagospodarowania.

Uwaga! Samorządy mogą jeszcze zmienić obszary uzupełnienia zabudowy dla swojego terytorium. 

Celem projektu jest skoncentrowanie roli decyzji WZ na obszarach, gdzie istnieje potrzeba uzupełniania istniejącej zabudowy. 

Nowe przepisy mają umożliwić gminom skuteczne zarządzanie planowaniem przestrzennym, jednocześnie eliminując konieczność uchwalania planów miejscowych w celu kontrolowania rozwoju zabudowy na obszarach o szczególnych wartościach, takich jak ochrona środowiska czy bezpieczeństwo publiczne. Projektowane przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.