News

Na wypłaty dodatku węglowego poczekamy dłużej. Nie wszyscy dostaną 3000 zł

Monika Byś
2022-09-15
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-12-29
Głosów: 27, średnia ocen: 4.8
wypłaty dodatku węglowego

Obecne przepisy ustawy o dodatku węglowym zobowiązują gminy do wypłaty świadczenia w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Jednak już wiadomo, że na wypłaty dodatku węglowego poczekamy dłużej, bo do 60 dni. W ten sposób gminy dostaną więcej czasu na sprawdzenie wniosku, aby zapobiec wyłudzeniom 3 000 zł. Problem w tym, że do tej pory samorządy nie dostały pieniędzy na wypłacanie dotacji na węgiel. Wiadomo już, że łączna kwota, na którą zgłosiły zapotrzebowanie, aby zrealizować świadczenie przekroczy założony budżet 11,5 mld zł. Oznacza to, że nie wszyscy dostaną 3000 zł - tak wynika z przepisów ustawy.

 • Na wypłaty dodatku węglowego rząd założył aż 11,5 mld zł. Jeśli próg wykorzystania zaplanowanych na dodatek węglowy środków przekroczy 95 %, czyli 10,9 miliarda złotych, wysokość wypłacanych dodatków węglowych ulegnie obniżeniu.
 • Nie wszyscy dostaną dodatek węglowy w pełnej kwocie 3 000 zł. Będą tacy, którzy na węgiel dostaną mniej pieniędzy.
 • Dodatek węglowy będzie przysługiwać na adres zamieszkania, a nie na gospodarstwo.
 • Zmiany w ustawie przewidują dłuższy termin, jeśli chodzi o możliwość rozpatrywania wniosków na węgiel - z 30 dni do 60 dni.

Nie wszyscy wnioskujący dostaną 3000 zł!

Na wypłaty dodatku węglowego rząd założył aż 11,5 mld zł. Zgodnie z przepisami ustawy, jeśli próg wykorzystania zaplanowanych na dodatek węglowy środków przekroczy 95 %, czyli 10,9 miliarda złotych, wysokość wypłacanych dodatków węglowych ulegnie obniżeniu.

Dokładnie mówią o tym zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692).

art. 27. pkt 3. ustawy o dodatku węglowym

W przypadku gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95 % środków, o których mowa w ust. 1, wysokość wypłacanych dodatków węglowych podlega proporcjonalnemu obniżeniu tak, aby łączna wysokość wypłacanych dodatków była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie dodatków.

Jakie jest zapotrzebowanie gmin na realizację dodatku węglowego?

TVN24 Biznes uzyskał informacje od gmin z 11 województw. Zwróciły się do rządu o następujące kwoty na wypłatę dodatku:

 • małopolskie - 1,9 mld zł,
 • dolnośląskie - 1,633 mld zł,
 • wielkopolskie-  1,628 mld zł,
 • mazowieckie - 1,4 mld zł,
 • świętokrzyskie - 917 mln zł,
 • lubelskie - 715 mln zł,
 • kujawsko-pomorskie - 689 mln zł,
 • podlaskie - 583 mln zł,
 • lubuskie - 544 mln zł ,
 • zachodniopomorskie - 423 mln zł,
 • warmińsko-mazurskie - 322 mln zł.

Łączna kwota to już ponad 10,7 mld zł. A zostały jeszcze gminy z 5 województw. Można więc założyć, że dodatek do węgla przekroczy założony budżet. To oznacza, że nie wszyscy dostaną dodatek węglowy w pełnej kwocie 3 000 zł. Będą tacy, którzy na węgiel dostaną mniej pieniędzy.

Na wypłaty dodatku węglowego poczekamy dłużej

Rząd uszczelnia ustawę o dodatku węglowym. Najważniejsza zmiana to taka, że dodatek węglowy będzie przysługiwać na adres zamieszkania, a nie na gospodarstwo. Ta poprawka w ustawie ma zapobiec celowemu lub sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych, aby otrzymać więcej dodatków. Kolejna dotyczy terminów wypłat dodatku węglowego.

Zmiany w ustawie przewidują dłuższy termin, jeśli chodzi o możliwość rozpatrywania wniosków na węgiel - z 30 dni do 60 dni. Ma to dać samorządom więcej czasu na weryfikację wniosków.

Tym samym wydłuża się termin wypłaty świadczenia - do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale nie później niż do 30 grudnia 2022 r.

W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych we wniosku o wypłatę dodatku, organ rozpatrujący będzie mógł przeprowadzić dodatkowo wywiad środowiskowy.

Urzędnicy dostali też instrukcje weryfikacji wniosków o dodatek węglowy. Weryfikując prawdziwość danych wskazanych we wniosku o wypłatę dodatku węglowego i dążąc do ustalenia stanu faktycznego gmina może sprawdzić wszystkie informacje, które znajdują się w zasobach gminy. Rozpatrując wniosek o dodatek, gmina może brać pod uwagę m.in. informacje zebrane w:

 • dodatku osłonowym,
 • świadczeniach socjalnych np. zasiłkach stałych, okresowych, świadczeń 500+,
 • deklaracji dotyczących wywozu odpadów,
 • innych dostępnych dokumentów, np. dokumentów skarbowych.

Dodatkowo, w przypadku wątpliwości przy rozpatrywaniu wniosku o dodatek węglowy, gmina może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów. Przykładowo, może być to być deklaracja podatkowa, umowa najmu, orzeczenie o rozwodzie czy separacji.

Źródło: Murator

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.