News

Urząd opóźnia wydanie pozwolenia na budowę. Sprawdź co możesz zrobić!

Monika Byś
2022-02-28
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-18
Głosów: 30, średnia ocen: 5
wydanie pozwolenia na budowę

Na pozwolenie na budowę nie musimy czekać w nieskończoność, ponieważ urzędy obowiązuje ściśle określony termin jej wydanie. Co więcej, przepisy przewidują dość surowe konsekwencje dla opieszałych urzędników. Warto więc wiedzieć, jaki powinien być czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę oraz co robić, gdy urząd opóźnia się z jej podjęciem.

  • Organy wydające pozwolenie na budowę mają ten sam termin rozpatrzenia wniosku. Według przepisów powinny to zrobić w ciągu 65 dni od dnia jego złożenia.
  • Jeśli po upływie 65 dni wciąż nie otrzymałeś decyzji, opóźnienie prawdopodobnie wynika z opieszałości urzędników.
  • Zgodnie z prawem budowlanym inwestor może zgłosić brak decyzji dotyczący pozwolenia na budowę do organu wyższego stopnia. W uzasadnionych przypadkach nakłada się karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Zanim zaczniesz budować swój dom, musisz wykonać szereg czynności formalnoprawnych, które są niezbędne do realizacji inwestycji. Mowa tutaj przede wszystkim o złożeniu wniosku o pozwolenia na budowę.

Jeśli dopiero zastanawiasz się jak to zrobić, zajrzyj do naszego artykułu -> Jak uzyskać pozwolenie na budowę krok po kroku

Pomimo zmian w przepisach wciąż takie urzędowe pozwolenie jest potrzebne do przeprowadzenia wielu prac budowlanych. Niestety, nawet jeśli otrzymanie decyzji wydaje się pewne, bez formalnego jej otrzymania nie można ruszyć z pracami budowlanymi, bo będzie to potraktowane jako samowola budowlana.

Ile czeka się na wydanie pozwolenia na budowę?

Pozwoleniami na budowę zazwyczaj zajmuje się tym starosta, a tylko w wyjątkowych przypadkach wojewoda. Są to sytuacje głównie, gdy chodzi o inwestycje związane z budową dróg czy sieci przesyłowych.

Oba organy obowiązuje ten sam termin rozpatrzenia wniosku, ponieważ według przepisów powinny to zrobić w ciągu 65 dni od dnia jego złożenia. Termin ten nie obowiązuje jedynie w przypadku, gdy wniosek dotyczy inwestycji podlegających ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Choć przepisy wyraźnie wskazują, w jakim czasie urzędnicy powinni wydać decyzję, w praktyce czas oczekiwania na pozwolenie na budowę może się znacznie wydłużyć. Jest to niekorzystna sytuacja dla inwestora, ponieważ wiąże się z opóźnieniem realizacji inwestycji i może skutkować nawet stratami finansowymi.

Czy wiesz, że...

W Raportach o Terenie OnGeo możesz samodzielnie pobrać potrzebne dane zgromadzone w rejestrze pozwoleń na budowę. W Raporcie udostępniamy wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy w okolicy Twojej działki lub terenu, który wskażesz na mapie.

Analiza planowanych inwestycji budowlanych, wykonywana jest dla wskazanego na mapie przez Ciebie obszaru oraz w promieniu 200 metrów od tego wskazanego terenu. Otrzymasz informacje, które zawiera rejestr pozwoleń na budowę, w formie tabelarycznego wykazu wydanych pozwoleń na budowę oraz mapa inwestycji budowlanych (planowanych), w tym: wszystkie inwestycje, dla których została wydana decyzja pozwolenie na budowę lub został złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i jaki jest status wniosku.

Zobacz JAK TO DZIAŁA i pobierz PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE.

Zdiagnozuj działkę jak chcesz i kiedy chcesz. Sprawdź sam bez wychodzenia z domu!

Etapy rozpatrywania wniosku o pozwolenia na budowę

Przedłużające się oczekiwanie na decyzję w sprawie pozwolenia na budowę może być frustrujące, jednak nie zawsze jest to wina urzędników. Obowiązują ich bowiem pewne procedury i dodatkowe terminy, na które nie mają wpływu.

Warto mieć świadomość, że wniosek o pozwolenie na budowę rozpatruje się etapami. Najpierw urzędnicy sprawdzają go pod względem formalnym – czy jest prawidłowo opłacony i kompletny. Jeśli dostrzegą braki np. w dokumentacji, wzywają wnioskodawcę do ich uzupełnienia i dają mu na to 14 dni. Potem wniosek rozpatruje się pod kątem merytorycznym i tutaj również może zostać stwierdzona jakaś nieprawidłowość, którą inwestor będzie zobowiązany skorygować w wyznaczonym terminie.

W czasie oczekiwania na usunięcie przez wnioskodawcę braków lub nieprawidłowości postępowanie zawiesza się, a to może wpłynąć na wydłużenie czasu oczekiwania na pozwolenie na budowę. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 8 Prawa budowlanego do obowiązującego urzędników 65-dniowego terminu nie wlicza się:

  • terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności,
  • okresów zawieszenia postępowania,
  • okresów opóźnień spowodowanych z winy strony (wnioskodawcy), albo z przyczyn niezależnych od organu.

Co robić, jeśli przekroczenie terminu wydania decyzji wynika z opieszałości urzędników?

Załóżmy, że złożyłeś prawidłowy wniosek o pozwolenie na budowę, a organ go rozpatrujący nie wezwał Cię do uzupełnienia braków formalnych lub innych nieprawidłowości. Jeśli po upływie 65 dni wciąż nie otrzymałeś decyzji, opóźnienie prawdopodobnie wynika z opieszałości urzędników. Co w takiej sytuacji robić?

Kary dla urzędników za opieszałość

Przede wszystkim warto złożyć zażalenie do organu wyższego stopnia, czyli np. wojewody. Ma on bowiem w takiej sytuacji ustawowy obowiązek ukarać urzędnika. Wówczas nakłada się na niego grzywnę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Taką sankcję przewiduje art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego.

Należy jednak pamiętać, że kara będzie nałożona jedynie w przypadku, gdy opóźnienie wydania decyzji było nieuzasadnione, a więc nie wiązało się z przedłużeniem terminu z powodów wymienionych w art. 35 ust. 8 Prawa budowlanego, czyli np. z zawieszeniem postępowania. Uzasadnieniem opóźnienia nie może być natomiast tłumaczenie urzędu, że ma zbyt dużo wniosków do rozpatrzenia.

Kara administracyjna co prawda nie trafia do poszkodowanego inwestora, lecz do budżetu państwa, jednak powinna zmobilizować opieszałych urzędników do szybkiego rozpatrzenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Źródło: Money.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.