News

W Europie ubyło 3 mln gospodarstw rolnych!

Monika Byś
2022-12-06
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
w Europie ubyło 3 mln gospodarstw rolnych

„Pomiędzy 2010 a 2020 rokiem liczba gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej zmniejszyła się z 12 mln do 9 mln. Oznacza to, że każdego dnia znika ich blisko 800. Jednocześnie średni wiek europejskiego rolnika wzrósł z 55 do 57 lat, a co trzeci spośród nich ma ponad 65 lat” – poinformował komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli.

  • “W ciągu dekady w Europie ubyło 3 mln gospodarstw rolnych. W 2010 roku było ich 12 mln, natomiast w 2020 już tylko 9 mln. To oznacza, że każdego dnia tracimy 80 gospodarstw rolnych. Zjawisko to jest oczywiście zróżnicowane regionalnie, ale z wyjątkiem Czech we wszystkich krajach Unii liczba gospodarstw rolnych zmniejsza się.” - mówi Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa.
  • Z przedstawionych przez Wojciechowskiego danych wynika również, że produkcja zwierzęca zmniejszyła się w porównaniu do 2010 roku o 7 proc. Natomiast powierzchnia gruntów uprawnych zmalała o 1 proc.
  • Według eksperta jednym z najpoważniejszych problemów dotykających obszary wiejskie jest depopulacja. W odniesieniu zaś do samego rolnictwa – niski poziom wymiany pokoleniowej.

Zaprezentowane przez Janusza Wojciechowskiego dane pochodzą z nieopublikowanego jeszcze unijnego raportu na temat wyników powszechnych spisów rolnych we wszystkich krajach UE. Komisarz przedstawił je podczas debaty na temat zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych UE, jaka odbyła się w trakcie 152. Sesji plenarnej Komitetu Regionów.

mówi Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa

W ciągu dekady w Europie ubyło 3 mln gospodarstw rolnych. W 2010 roku było ich 12 mln, natomiast w 2020 już tylko 9 mln. To oznacza, że każdego dnia tracimy 80 gospodarstw rolnych. Zjawisko to jest oczywiście zróżnicowane regionalnie, ale z wyjątkiem Czech we wszystkich krajach Unii liczba gospodarstw rolnych zmniejsza się.

Z przedstawionych przez Wojciechowskiego danych wynika również, że produkcja zwierzęca zmniejszyła się w porównaniu do 2010 roku o 7 proc. Natomiast powierzchnia gruntów uprawnych zmalała o 1 proc.

dodaje Wojciechowski

Ten 1 procent, to się może wydawać niewiele, jednak w liczbach bezwzględnych to jest 1,5 miliona hektarów wyłączonych z produkcji rolnej.

W Europie ubyło 3 mln gospodarstw rolnych - przyczyny

Komisarz zwrócił również uwagę, że jednym z najpoważniejszych problemów dotykających obszary wiejskie jest depopulacja. W odniesieniu zaś do samego rolnictwa – niski poziom wymiany pokoleniowej.

zaznacza komisarz 

Dziś europejski rolnik ma średnio 57 lat, podczas gdy w 2010 roku było to 55 lat. Co więcej, jedna trzecia z nich to ludzie powyżej 65. roku życia. Rolnicy potrzebują większego bezpieczeństwa ekonomicznego. Dziś młodzi ludzie nie chcą przejmować gospodarstw, ponieważ postrzegają rolnictwo jako zajęcie niosące ze sobą bardzo duże ryzyko ekonomiczne.

W trakcie debaty zaprezentowano również główne punkty opinii Komitetu Regionów dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia odporności systemów żywnościowych w krajach UE. W dokumencie przygotowanym pod przewodnictwem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, podkreślono, że najważniejsze w tej dziedzinie jest wzmocnienie lokalnych i regionalnych systemów żywnościowych poprzez inwestowanie w zrównoważoną, lokalną produkcję wysokiej jakości, skrócenie łańcuchów dostaw oraz wdrożenie długoterminowej strategii zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Europie.

Unia Europejska jest największym na świecie eksporterem żywności. Wartość tego eksportu wynosi około 184 mld euro rocznie. Dlatego też nie ma obecnie bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego UE w najbliższym czasie. Jednak w perspektywie długofalowej stoi przed nami wyzwanie, jakim jest wzmocnienie europejskiego rolnictwa i jeszcze mocniejsze niż obecnie wspieranie go.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.