News

Ustawa planistyczna na finiszu

Monika Byś
2023-04-20
~3 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Ustawa planistyczna na finiszu

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw przyjęła projekt ustawy ilością głosów 6 do 3. Teraz projekt trafi ponownie pod obrady Komisji. 

  • Jedną z ważniejszych poprawek, przyjętych przez podkomisję, jest zmiana słów "działka ewidencyjna" na "działka budowlana"
  • Podkomisje nie poparły poprawki dotyczącej obligatoryjnych ustaleń w Planie Ogólnym terenów uzupełnienia zabudowy

W kolejnym kroku projekt reformy planistycznej zostanie ponownie przedstawiony Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

Jedną z ważniejszych poprawek, przyjętych przez podkomisję, jest zmiana słów "działka ewidencyjna" na "działka budowlana". Poprawka ta dotyczy gminnych standardów dostępności infrastruktury społecznej oraz obowiązku zapewnienia odpowiedniej odległości od szkoły podstawowej i obszarów zieleni publicznej. 

Poprzednie brzmienie, które odwoływało się do pojęcia "działka ewidencyjna", było zbyt restrykcyjne, jak twierdzi radczyni prawna dr. Joanna Dziedzic-Bukowska. Według autora poprawki, radcy prawnego Przemysława Dziąga, obecnie każda działka ewidencyjna musi mieć dostęp do szkoły lub zieleni. Dzięki poprawce działka budowlana będzie miała po prostu dostęp, a wszystko po to, aby ustandaryzować pojęcie dla każdego rodzaju działki gruntowej, m.in. działek rolnych i leśnych, dla których nierzadko spełnienie tych wymagań jest trudne lub wręcz niemożliwe.  

W ramach ponownego czytania projektu ustawy w Komisji Infrastruktury zgłoszone zostaną jeszcze poprawki uwzględniające rozdźwięk między nowelizacją UPZP a nowelizacją ustawy o wiatrakach.

Nie znalazły natomiast poparcia podkomisji kluczowe poprawki, między innymi dotyczące wprowadzenia jako obligatoryjnych ustaleń w Planie Ogólnym terenów uzupełnienia zabudowy (art. 13a ust.4).

Sprawdź obszar uzupełnienia zabudowy w Geoportalu Na Mapie

Sprawdź czy po planowanych zmianach na skutek reformy planistycznej w 2023 r. Twoja działka wciąż będzie budowlana. Mapa działek budowlanych dostępna w Geoportalu Krajowym Na Mapie podpowie Ci czy po nowelizacji twoja inwestycja budowlana ma szansę na powodzenie. 

Obszary uzupełnienia zabudowy wyznaczają tereny, co do których ma zostać ograniczone wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Tak więc poza tymi obszarami nie będzie możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy. Możliwość zabudowy poza tym obszarem będzie tylko w przypadku, gdy gmina ma na tym obszarze uchwalony plan miejscowy lub uchwali nowy plan zagospodarowania.

Uwaga! Samorządy mogą jeszcze zmienić obszary dla swojego terytorium. 

Pozostawienie gminom fakultatywności w tym zakresie rodzi duże obawy o brak możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy (WZ) dla obszarów pozbawionych planów miejscowych. Fakultatywne w tym zakresie uprawnienia (podobnie jak przy uchwalaniu planów miejscowych) nie dadzą podstaw do skarg na bezczynność względem rady gminy, która w Planie ogólnym odstąpi od wyznaczenia obszarów uzupełnienia zabudowy - wydłużenia terminu likwidacji ustawy lex deweloper.

Termin wprowadzenia Planów Ogólnych (art. 51 i 52 nowelizacji) przez gminy został ustalony na 1 stycznia 2026 r. Ministerstwo optuje za odrzuceniem poprawek dotyczących wydłużenia obowiązywania aktualnych studiów wyraźnie wskazywało na związanie tym terminem w KPO. 

Źródło: rp.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. dane wprost z ewidencji gruntów i budynków, informacje o uciążliwościach, wadach fizycznych i formalno-prawnych działki, a także sprawdzisz geologiczne warunki budowlane.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.