News

Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników podpisana przez prezydenta

Monika Byś
2021-12-08
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-20
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników

Od stycznia rolnicy i ich domownicy będą mogli handlować swoimi produktami w piątki i soboty w miejscach wyznaczonych przez rady gmin. Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

  • Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników pozwoli na sprzedaż własnych produktów rolniczych w piątki i soboty.
  • Rada gminy ustalałaby dzień sprzedaży detalicznej na drodze uchwały. W tym dniu rolnicy będą zwolnieni od opłaty targowej.
  • Przedmiotem handlu będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.
  • Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Przedmiotem handlu będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym
Przedmiotem handlu będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym

Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników

Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników pozwoli na sprzedaż własnych produktów rolniczych w piątki i soboty.

Celem wprowadzonych przepisów jest rozpowszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach m.in. poprzez wprowadzanie przez władze gmin dnia sprzedaży bezpośredniej. Zadaniem samorządu byłoby udostępnianie miejsca dla rolników chcących sprzedawać swoje produkty. Rada gminy ustalałaby dzień sprzedaży detalicznej na drodze uchwały. W tym dniu rolnicy będą zwolnieni od opłaty targowej.

Jak czytamy w komunikacie: Regulacja ma na celu m.in. zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechnianie produktów lokalnych, skrócenie i dywersyfikację kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Kto skorzysta na ustawie?

Ustawa jest korzystna dla rolnika i jego domowników. Miejsce prowadzenia powinno być zlokalizowane blisko centrum gminy lub miasta lub blisko miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz z dogodną komunikacją. Wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty należeć będzie do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel na podstawie ustawy będą zwolnieni z opłaty targowej. Przedmiotem handlu będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

Ustawa nie określa definicji rolnika i domownika. W tym zakresie odsyła do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24).

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

rolniku – rozumie się osobę fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą jako (posiadacz samoistny lub zależny) gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

Domowniku – rozumie się jako osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Definicje ustawy

Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników zdefiniowała handel jako proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne.

Wprowadzono także definicję produktów rolnych lub spożywczych, rozumianych jako produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), runo leśne i dziczyzna, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do TFUE, runa leśnego lub dziczyzny.

 Źródło: samorzad.pap.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.