News

Ustawa budżetowa na 2022 rok przyjęta przez Sejm

Monika Ojczyk
2021-12-20
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-19
Głosów: 9, średnia ocen: 5
Ustawa budżetowa

W piątek 17 grudnia Sejm przyjął budżet na 2022 rok. Ustawa budżetowa zakłada, że dochody budżetu państwa wyniosą w przyszłym roku 491,9 mld zł, a wydatki - 521,8 mld zł. Deficyt nie przekroczy 30 mld zł. Subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego ma wynieść 77,7 mld zł.

  • Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 4,6 %, a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 %
  • W budżecie zaplanowano 59,5 mld zł na program Rodzina 500+, na świadczenia rodzinne i inne programy z zakresu wspierania rodziny.
  • 14 stycznia poprawki Senatu mają być rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, a podczas posiedzenia Sejmu w dniach 26-27 stycznia zajmie się nimi izba niższa.
  • Według harmonogramu przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 31 stycznia przyszłego roku.

Ustawa budżetowa na 2022 rok przyjęta przez Sejm

Do projektu budżetu zgłoszono ponad 400 poprawek w formie wniosków mniejszości, a po drugim czytaniu kolejnych 45, z których 14 – zgłoszonych przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości – uzyskało poparcie Komisji Finansów Publicznych.

Sejm opowiedział się w piątek za blokowym głosowaniem nad poprawkami. W rezultacie w jednym głosowaniu zostały odrzucone wszystkie wnioski mniejszości, w kolejnym odrzucono wszystkie poprawki zgłoszone w II czytaniu, które nie uzyskały poparcia Komisji Finansów Publicznych. W kolejnym głosowaniu przyjęto wszystkie poprawki, które zostały zgłoszone w II czytaniu, ale uzyskały poparcie Komisji Finansów Publicznych. Najważniejsza z nich doprowadziła do zwiększenia dochodów budżetu o 10,5 mld zł, wydatków o ok. 9,5 mld zł, zaś deficyt został dzięki niej zmniejszony o 1 mld zł.

Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 4,6 %, a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 %. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5922 zł, a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 %.

Wśród głównych kategorii wydatków, zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2022 r., są dotacje uzupełniające do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Emerytalno-Rentowego oraz świadczenia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy i uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, które łącznie wyniosą 78,9 mld zł. Kolejną kategorią wydatków pod względem wielkości jest subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego, która ma wynieść 77,7 mld zł.

Przeznaczenie pieniędzy z budżetu państwa

W budżecie zaplanowano 59,5 mld zł na program Rodzina 500+, na świadczenia rodzinne i inne programy z zakresu wspierania rodziny. Na obronę narodową ma zostać przeznaczone 59,5 mld zł. Składka do budżetu Unii Europejskiej wyniesie 30,4 mld zł, nauka i szkolnictwo wyższe uzyska 23,7 mld zł, wydatki na zdrowie to 22,9 mld zł. Koszty obsługi długu Skarbu Państwa mają wynieść 26 mld zł, a współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 14 mld zł.

Uchwała budżetowa – kiedy zostanie przyjęta?

Po przyjęciu przez Sejm, ustawa budżetowa trafi teraz do Senatu. Przekazanie ustawy budżetowej do izby wyższej, zgodnie z harmonogramem, ma nastąpić do 23 grudnia, natomiast do 12 stycznia przyszłego roku zakładane jest podjęcie przez Senat uchwały ws. ustawy budżetowej na 2022 r.

14 stycznia poprawki Senatu mają być rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, a podczas posiedzenia Sejmu w dniach 26-27 stycznia zajmie się nimi izba niższa. Według harmonogramu przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 31 stycznia przyszłego roku.

Zgodnie z konstytucją rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia jej przekazania izbie wyższej. Prezydent podpisuje przedstawioną przez marszałka Sejmu ustawę budżetową w ciągu siedmiu dni. Jeśli jednak w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ustawa przedstawiona prezydentowi do podpisu, wtedy głowa państwa może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Źródło: samorzad.pap.pl

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.