Porady OnGeo

Usługi geodezyjne - dowiedz się kiedy będziesz potrzebować pomocy geodety

Monika Byś
2024-01-09
~7 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
usługi geodezyjne

Masz działkę i zamierzasz wybudować na niej dom? A może chcesz ją podzielić na mniejsze parcele lub wyznaczyć trasę przyłączy mediów? Do tych zadań niezbędna będzie pomoc geodety. Sprawdź, co warto wiedzieć o pracy geodety i ile kosztują usługi geodezyjne. 

  • Zadania geodety obejmują szereg działań związanych z pomiarem w terenie, w tym mierzenie powierzchni, kształtów i rozmiarów obszarów geograficznych, a także określenie położenia obiektów na powierzchni ziemi.
  • Budując dom będziesz korzystać z usług geodety kilkukrotnie, m.in. do wyznaczenia granic działki budowlanej, do wytyczenia budynku zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i do wykonania mapy do celów projektowych.
  • Usługi geodezyjne nie są tanie, podstawowa usługa kosztuje od 500 do 2 000 złotych, a ostateczny cennik zależy głównie od położenia nieruchomości, powierzchni i indywidualnego cennika geodety. 

Geodeta - czym się zajmuje i do czego będzie Ci potrzebny

Zadania geodety obejmują szereg działań związanych z pomiarem w terenie, w tym mierzenie powierzchni, kształtów i rozmiarów obszarów geograficznych, a także określenie położenia obiektów na powierzchni ziemi. Główną działalnością geodety jest pomiar gruntu, a następnie analiza tego pomiaru. Bez pomocy geodety nie wybudujesz domu, nie podzielisz działki, ani nie wyznaczysz przebiegu nowopowstałych dróg i chodników. Usługi geodezyjne, świadczone przez wykwalifikowanych profesjonalistów, pełnią kluczową rolę w procesach związanych z pomiarami przestrzennymi, opracowywaniem map, a także ustalaniem granic i dokumentacją geodezyjną.

Praca geodety nie kończy się zwykle na jednej czynności wykonywanej w terenie. Budując dom możesz skorzystać z usług geodety kilkukrotnie, m.in. do wyznaczenia granic działki budowlanej, do wytyczenia budynku zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i do wykonania mapy do celów projektowych. Sprawdźmy zatem, na czym polegają usługi geodezyjne i ile kosztują.

Sprawdź granice działki w terenie

Sprawdź granice swojej działki ewidencyjnej. Pobierz współrzędne punktów granicznych w formacie KLM i GPX w Geoportalu Na Mapie. 

Przejdź do Geoportalu Na Mapie i sprawdź granice swojej działki 

Wyszukaj nieruchomość, dla której zamierzasz dokonać pomiaru za pomocą wyszukiwarki adresów lub działek lub zbliż się do widoku mapy i wskaż interesującą Cię parcele. Aby wyświetlić granice działki i zobaczyć punkty załamania linii granicznych, wybierz “Pomiar”, w oknie “Informacje o wybranej działce”. Wyniki pomiaru dostaniesz w tabeli poniżej. 

Wybierz pomiar i odczytaj współrzędne działki, Na Mapie
Wybierz pomiar i odczytaj współrzędne działki, Na Mapie

Otrzymasz informacje o powierzchni nieruchomości oraz listę punktów granicznych nieruchomości i ich współrzędne geograficzne XY, dla których możesz wybrać układ odniesienia - WGS 84 i PUWG 1992. Każdy z punktów pomiarowych możesz usunąć lub edytować (6). Ponadto obliczone dane możesz eksportować do pliku zewnętrznego. Możesz wybrać między dwoma formatami - KLM oraz GPX.

Podział działki

Podział działki to proces, w wyniku którego jedna większa działka jest podzielona na mniejsze, przeznaczone np. pod budowę domu lub innych obiektów budowlanych. To skomplikowany proces wymagający precyzji, zgodności z przepisami prawa oraz ścisłej współpracy z instytucjami administracyjnymi. Podziału dokonuje geodeta na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny, czyli m.in właściciela działki lub jej użytkownika wieczystego. 

Podziału dokonuje się w przypadku planowanych zmian w strukturze gruntów, czyli wówczas gdy chcesz wydzielić fragment działki pod budowę domu lub jeśli zamierzasz sprzedać część nieruchomości. Proces podziału działki budowlanej opisaliśmy na łamach bloga OnGeo.pl we wpisie: Podział działki budowlanej - opis procedury

Ile kosztuje podział działki?

Koszt podziału działki może się różnić w zależności od wielu czynników m.in lokalizacji, powierzchni działki, a także indywidualnego cennika usługodawcy.

Średni koszt podziału nieruchomości oscyluje w graniach 3 000 - 4 000 zł netto. Niestety indywidualna wycena zależy głównie od położenia nieruchomości. Oczywiste jest, że za usługę na terenie większego miasta zapłacisz więcej. Według cennika z 2023 roku, za podział w Warszawie zapłacisz ponad 4 000 zł netto, podczas gdy za podobną działkę na Podlasiu około 3 000 zł netto.

Sporządzenie mapy do celów projektowych

Jednym z pierwszych dokumentów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę jest wykonanie mapy do celów projektowych. Mapa to jest niezbędna, aby architekt mógł dostosować projekt architektoniczno-budowlany do możliwości Twojej nieruchomości. Pamiętaj, że nie wystarczy pobrać lub kupić gotowy projekt od architekta. Każdy projekt musi przejść procedurę adaptacji. O tym zagadnieniu piszemy w artykule: Adaptacja projektu budowlanego – jak dostosować projekt do działki

Na mapie dc. projektowych geodeta wskazuje miejsca przyłączeń wodociągowych, energetycznych i gazowych. Po przygotowaniu pełnej dokumentacji projektowej i formalnej, mapę wraz z załącznikami składa się we właściwym urzędzie odpowiedzialnym za wydanie pozwolenia na budowę*. Mapa jest kluczowym elementem, który umożliwia rozpoczęcie realizacji planów dotyczących budowy domu.

*Od 2022 roku na skutek nowelizacji prawa budowlanego, inwestor, który planuje budowę domu jednorodzinnego do własnych celów mieszkaniowych nie musi starać się o pozwolenie na budowę. Wystarczy, że skorzysta z uproszczonej procedury zgłoszenia robót budowlanych. Ponadto GUNB przygotował zbiór darmowych projektów architektoniczno-budowlanych. Możesz je pobrać ze strony: https://www.gunb.gov.pl/projekty-architektoniczno-budowlane

Ile kosztuje mapa do celów projektowych?

Średnia cena za mapę do celów projektowych waha się od 700 do 1 500 zł. Oczywiście koszt za wykonanie dokumentacji zależy od powierzchni nieruchomości, lokalizacji, a także od indywidualnego cennika geodety.

Tyczenie budynku i przyłączy mediów

Po złożeniu odpowiednie dokumentacji projektowej do urzędu, niezbędnej do uzyskania pozwolenie na budowę lub po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia robót budowlanych, przyszedł czas na wytyczenie projektowanego budynku. Zadaniem tym musi zająć się geodeta. Osoba, która nie ma odpowiednich uprawnień zawodowych nie może dokonać pomiaru w terenie. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny lub nawet nakaz rozbiórki budynku. 

W skrócie proces wytyczenia budynku polega na przeniesieniu projektu z papieru w teren. Geodeta dokonuje tego poprzez rozmieszczenie palików w narożach planowanej konstrukcji, na których umieszczony jest gwóźdź określający oś poszczególnych ścian. Pomiędzy wbitymi palikami ciągną się druty, które wyznaczają precyzyjne linie ścian budynku. Następnie, po wykonaniu wykopu, geodeta tyczy ławy fundamentowe zgodnie z projektem budowlanym. W trakcie tego procesu określa także punkty wysokościowe, ustalając poziom posadowienia ław lub poziom posadzki parteru w budynku. 

Każdy etap wytyczania musi być szczegółowo odnotowany w dzienniku budowy. Po zakończeniu prac geodeta mierzy wykonany budynek i nanosi go na mapy zasobu geodezyjnego, tworząc także niezbędne dokumenty przekazania budynku do użytkowania. W trakcie pomiaru, geodeta precyzyjnie lokalizuje także przyłącza do budynku - wodne, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, ciepłownicze i inne - zgodnie z pierwotnymi planami architekta. 

Ile kosztuje tyczenie budynku?

Średni koszt tyczenia budynku i sporządzenia dokumentacji, ustalony na podstawie uśrednionych cen podanych na stronach internetowych geodetów z całej Polski wynosi około 1 700 zł. Szczegółowy kosztorys znajdziesz w artykule: Kosztorys budowy domu z podziałem na etapy

Inwentaryzacja powykonawcza budynku 

Po ukończeniu procesu budowy, niezbędnym krokiem jest przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej. Jest to istotny etap mający na celu zarejestrowanie wszelkich zmian i upewnienie się, czy wykonanie budynku oraz przyłączy odpowiada zatwierdzonemu projektowi architektoniczno-budowlanemu. 

Geodeta w ramach tego procesu nanosi wszystkie pomiary wykonane w terenie na mapę zasadniczą, a następnie opracowuje mapę poinwentaryzacyjną, niezbędną do oficjalnego przekazania budynku do użytku. 

Przygotowanie mapy powykonawczej wymaga dokładnego pomiaru terenu podczas którego, często zauważa się konieczność zmiany użytku gruntowego działki. Dlaczego? Każda działka posiada przypisany użytek gruntowy, określający jej funkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działki niezabudowane najczęściej są przeznaczone pod rolnictwo, natomiast po zakończeniu budowy nabywają status działki zabudowanej. Zmiany użytku dokonuje właśnie geodeta.

Ile kosztuje inwentaryzacja powykonawcza budynku?

Wykonanie mapy powykonawczej dla samego budynku to 900 zł. Do tej ceny należy wliczyć około 150 zł za każde inwentaryzowane przyłącze mediów. 

OnGeo.pl - Zdiagnozuj swoją działkę w 5 minut

Raport o Terenie to nasza flagowa usługa, która umożliwia błyskawiczne uzyskanie pełnej diagnozy wybranej działki w zaledwie 5 minut. Dzięki zaawansowanym technologiom i ekspertyzie naszego zespołu, dostarczamy klientom kompleksowe informacje o terenie - dane z ewidencji gruntów, plany zagospodarowania terenu, zagrożenia, uciążliwości, ograniczenia formalno-prawne i najważniejsze statystyki, dzięki którym np. łatwiej podejmiesz decyzję dotyczącą wyboru nieruchomości pod budowę wymarzonego domu. 

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE ONGEO.PL

Raport o terenie, to dokument zawierający ponad 50 stron map, opisów i zestawień dotyczących dowolnie wybranej działki. OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu dziedzin: geodeci, planiści, prawnicy i informatycy, którzy w codziennej pracy zajmują się gromadzeniem i przewarzaniem danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł. Nasz dane przechodzą zaawansowany proces selekcji, przez co dajemy gwarancję jakości opracowania. Raport o terenie to efekt tysięcy godzin, a zaznaczamy, że to na pewno nie koniec prac nad doskonaleniem produktu. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.