News

Uprawnienia architekta nie decydują o zgodności projektu z MPZP

Monika Byś
2023-12-11
~1 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
uprawnienia architekta nie decydują o zgodności projektu z MPZP

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał decyzję organu, który odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego z powodu niezgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Architekt, który przygotował projekt nie uwzględnił zapisu z mpzp. 

Projekt zakładał rozbudowę budynku gospodarczo-garażowego i przebudowę dachu. Starosta oraz wojewoda podtrzymali odmowną decyzję, argumentując, że powierzchnia i kąt nachylenia dachu przekraczały dopuszczalne normy określone w planie miejscowym.

Powódka skarżyła decyzję, twierdząc, że przepisy zostały źle zinterpretowane, zwłaszcza w kontekście dwóch oddzielnych budynków. Wskazała również, że architekt, który przygotował projekt, posiadał odpowiednie uprawnienia zawodowe, więc w założeniu działał zgodnie ze sztuką. Sąd Administracyjny w Warszawie nie przyznał racji skarżącej, uznając, że obiekt był jednym budynkiem, nie spełniającym norm miejscowego planu.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że udział uprawnionego architekta nie decyduje o zgodności z planem zagospodarowania. Przypomniał, że organ musi samodzielnie ocenić zgodność projektu z miejscowym planem przed wydaniem pozwolenia na budowę. Skarga kasacyjna została ostatecznie oddalona.

Wyrok z 17 października 2023 r., sygn. akt II OSK 90/21.

Sprawdź plan miejscowy w OnGeo.pl 

W Raporcie o ternie OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów. Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.