Porady OnGeo

Ubezpieczenia z satelity. Sprawdź, czy zdjęcia satelitarne zmienią branżę ubezpieczeniową

Monika Byś
2023-02-06
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-02-14
Głosów: 24, średnia ocen: 5
ubezpieczenia z satelity

Branża ubezpieczeniowa wciąż boryka się z problemem szybkiej i precyzyjnej oceny ryzyka i likwidacji szkód. Potrzeba ciągłego monitorowania i analizowania ewentualnych strat generuje niemałe koszty. Ostatnie lata przyniosły nowe możliwości technologiczne, w tym próbę wykorzystania danych satelitarnych do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Jednym ze sposobów identyfikacji i oceny potencjalnych zagrożeń dla wybranego obszaru jest charakterystyka zagrożeń terenowych typu “space insurance”. 

 • Zdjęcia satelitarne mogą pomóc ubezpieczycielom w dokładnym szacowaniu ryzyka wystąpienia klęski żywiołowej poprzez udostępnienie aktualnych i dokładnych danych o warunkach pogodowych i topografii obszaru. 
 • Charakterystyka zagrożeń terenowych z satelit pozwala ubezpieczycielom na bardziej dokładne i aktualne szacowanie ryzyka wystąpienia zagrożenia, co umożliwia im podejmowanie bardziej odpowiedzialnych decyzji ubezpieczeniowych.
 • Sektorem, który szczególnie mógłby skorzystać z metody szacowania ryzyka z satelity jest rolnictwo, jednak metoda “space insurance” zyskuje na znaczeniu w ubezpieczeniach nieruchomości gruntowych.
 • Idealną alternatywą dla ubezpieczenia z satelitów jest pozyskanie informacji z wielu źródeł, dzięki których w prosty sposób sprawdzisz, czy dana działka jest wolna od zagrożeń i uciążliwości, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie ryzyka ubezpieczeniowego. Jednym z takich sposobów jest Raport o terenie OnGeo.pl

Zdjęcia satelitarne mogą pomóc ubezpieczycielom w dokładnym szacowaniu ryzyka wystąpienia klęski żywiołowej poprzez udostępnienie aktualnych i dokładnych danych o warunkach pogodowych i topografii obszaru. Mogą również pomóc w szybkiej ocenie i likwidacji szkód poprzez umożliwienie szybkiego zlokalizowania i zidentyfikowania dotkniętych obszarów oraz ocenę ich skali. 

Sektorem, który szczególnie mógłby skorzystać z metody szacowania ryzyka z satelity jest rolnictwo, jednak metoda “space insurance” zyskuje na znaczeniu w ubezpieczeniach nieruchomości gruntowych. Problem niestety polega na tym, że towarzystwa nie chcą inwestować w systemy i metody lepszego szacowania ryzyka. Dlaczego? Ponieważ większość ubezpieczycieli uwzględnia tzw. ubezpieczenie od nieistniejących ryzyk. W praktyce oznacza to np. że właściciel nieruchomości, który posiada działkę na stoku, gdzie ryzyko wystąpienia powodzi jest skrajnie małe, i tak zapłaci ubezpieczenie na wypadek powodzi. 

Zrozumienie i określenie zagrożeń terenowych umożliwi podejmowanie bardziej odpowiedzialnych decyzji ubezpieczeniowych
Zrozumienie i określenie zagrożeń terenowych umożliwi podejmowanie bardziej odpowiedzialnych decyzji ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia z satelity, czyli charakterystyka zagrożeń terenowych typu “space insurance”

Charakterystyka zagrożeń terenowych jest procesem identyfikacji i oceny potencjalnych zagrożeń dla określonego terenu. Celem tej analizy jest zrozumienie i określenie zjawisk, takich jak powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, huragany i inne klęski żywiołowe, które mogą wpłynąć na teren. Charakterystyka zagrożeń terenowych z satelit pozwala ubezpieczycielom na bardziej dokładne i aktualne szacowanie ryzyka wystąpienia klęski żywiołowej, co umożliwia im podejmowanie bardziej odpowiedzialnych decyzji ubezpieczeniowych.

Proces charakterystyki zagrożeń terenowych może obejmować:

 • Analizę danych topograficznych i geologicznych, aby ocenić potencjalne ryzyko powodzi, trzęsień ziemi, erozji i innych zagrożeń związanych z terenem;
 • Monitoring zmian w krajobrazie, takich jak rozwijające się miasta i budownictwo, w celu identyfikacji i oceny ryzyka powodzi i innych zagrożeń związanych z infrastrukturą;
 • Analizę danych meteorologicznych i oceanicznych, aby ocenić potencjalne ryzyko wystąpienia huraganów, powodzi i innych klęsk żywiołowych;
 • Ocenę zagrożeń - pożarowych, powodziowych i innych - wykorzystując dane pozyskiwane z satelitów, czyli np. zdjęcia termowizyjne i modele numeryczne, aby określić potencjalne źródła pożarów i ich wpływ na teren.

W rezultacie, charakterystyka zagrożeń terenowych z satelit może pomóc ubezpieczycielom w zminimalizowaniu ryzyka i zwiększeniu efektywności w ocenie i likwidacji szkód wynikających z klęsk żywiołowych. Problem polega na tym, że tak zaawansowana analiza ryzyka ubezpieczeniowego z satelit może być nie tylko kosztowna, ale wymagająca wiedzy i doświadczenia ekspertów, którzy zajmą się przetworzeniem i interpretacją danych satelitarnych. Same zdjęcia satelitarne mogą nie wystarczyć. 

Pobierz archiwalne zdjęcia satelitarne dla Twojej działki

Wejdź na Geoportal Krajowy Na Mapie i pobierz raport archiwalnych zdjęć satelitarnych dla dowolnej działki lub najbliższej okolicy. Sprawdź historię swojej działki na starych ortofotomapach, dzięki czemu jeszcze lepiej zdiagnozujesz nieruchomość.

Raport stare zdjęcia lotnicze przedstawia wybraną działkę lub wiele działek, na tle zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach. Z raportu dowiesz się jak zmieniało się zagospodarowanie terenu na przestrzeni ostatnich lat.

Duże firmy ubezpieczeniowe mogą pozwolić sobie na zbieranie i przetwarzanie dużej ilości danych, a ich koszty mogą być znaczące, ale co z tymi mniejszymi? Czy mniejsze towarzystwa ubezpieczeniowe mogą liczyć na pomoc, która nie wymaga aż tak zaawansowanej technologii? 

Oczywiście, że tak! Z pomocą przyjdzie ekspercka analiza danych przestrzennych o działkach - Raport o terenie OnGeo.pl

Skorzystaj z OnGeo.pl i zyskaj ekspercką wiedzę o działkach

Idealną alternatywą dla ubezpieczenia z satelitów jest pozyskanie informacji z wielu źródeł, dzięki których w prosty sposób sprawdzisz, czy dana działka (lub określony obszar wielu działek) jest wolna od zagrożeń i uciążliwości, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie ryzyka ubezpieczeniowego. Sposobem na sprawdzenie nieruchomości są Raporty o działce OnGeo.pl.

W Raporcie o terenie sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na:

 • terenie zalewowym i zagrożonym podtopieniami,
 • terenie zagrożonym stagnacją wody,
 • obszarze osuwiskowym,
 • i inne, sprawdź jakie
Pobierz przykładowy Raport o terenie dla działki na Mazowszu
Pobierz przykładowy Raport o terenie dla działki na Mazowszu

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Dowiedz się, jak pobrać Raport o działce:

Poznaj zespół OnGeo.pl

OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu branż - geodeci, geologowie, architekci, planiści, leśnicy i budowlańcy. Zespół od lat zajmuje się projektami badawczo-rozwojowymi i komercyjnymi, których wynikiem są zbiory danych, z których mogą korzystać wszyscy.

Misją OnGeo.pl jest zebranie wielu informacji w jednym miejscu, w taki sposób, aby były zrozumiałe dla każdego użytkownika. OnGeo.pl współpracuje z instytucjami administracyjnymi i naukowymi z całej Polski i świata, m.in. z: Europejską Agencją Kosmiczną, urzędami na każdym szczeblu administracji, w tym z ministerstwami, dużymi i średnimi przedsiębiorstwami budowlanymi i geodezyjnymi oraz branżą OZE.

Ostatnie projekty OnGeo.pl dotyczyły wykonania systemów rządowych elektronicznego dziennika budowy i cyfrowej książki obiektu budowlanego.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.