OnGeo Logo

Posty z tagiem: rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości obrót nieruchomościami, zarządzanie, informacje dla kupujących i sprzedających działki, mieszkania i budynku. 

Dopłaty do zakupu mieszkania - planowany program wsparcia

Rynek mieszkaniowy w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Cena mieszkań w Polsce jest bardzo wysoka, a banki stawiają coraz większe wymagania wobec kredytobiorców. Popularyzacja trendu mieszkania w wynajmowanym lokum nie zawsze jest atrakcyjna. Cena wynajmu mieszkania może być barierą nie do pokonania. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że blisko połowa Polaków w wieku 25 – 34 lat nadal mieszka z rodzicami1. To niepokojące zjawisko, które negatywnie wpływa na wzajemne stosunki między pokoleniami w rodzinie spowodowało, że rząd planuje wprowadzić system wsparcia dla młodych małżeństw, których nie stać na wkład własny do kredytu hipotecznego. Na czym miałyby polegać dopłaty do zakupu mieszkania?

Rodzaje nieruchomości – jak dzielimy nieruchomość?

Nieruchomości to części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności oraz budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Taka definicja nieruchomości znajduje się w art. 46 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2020.0.1740). Zgodnie z powyższą definicją wyróżnia się rodzaje nieruchomości. W niniejszym artykule przybliżymy podział nieruchomości.

Jak wycenić działkę budowlaną? Zrób to sam!

Czy ta nieruchomość jest warta swojej ceny? To zazwyczaj pierwsze pytanie, które przychodzi do głowy potencjalnym nabywcom nieruchomości. Pytanie to zadają sobie zarówno osoby chcące kupić mieszkanie, dom, nieruchomość rolną, czy działkę budowlaną. Cena nieruchomości zależy nie tylko od jej powierzchni, ale przede wszystkim od lokalizacji, czy walorów estetycznych. W przypadku działki budowlanej ma znaczenie również uzbrojenie, czy sąsiedztwo. Profesjonalna wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego to koszt około 1000zł. Niniejszy artykuł rozpoczyna serię wpisów dotyczących samodzielnego wyceniana nieruchomości. Dzisiaj zastanowimy się, jak wycenić działkę budowlaną.

Co sprawdzić przed zakupem domu? Oto najważniejsze elementy!

Decyzja o zakupie domu została podjęta. Czujesz zarówno podekscytowanie, jak i pewien niepokój. Wątpliwości jest wiele: "Czy procedura zakupu zostanie przeprowadzona pomyślnie? Czy wybiorę dobrze ten jeden wyjątkowy dom? Czy nie pominę ważnego aspektu, który okaże się znamienny dla późniejszego zamieszkania?" Na wszystkie pytania szukasz odpowiedzi. My postaramy się także pomóc.  Z dzisiejszego artykułu dowiesz się co sprawdzić przed zakupem domu

Opłaty notarialne przy zakupie działki

Planując zakup działki, należy pamiętać o tym, że posiadany przez nas budżet, będzie musiał objąć nie tylko koszt samej nieruchomości, a także wiele opłat towarzyszących, takich jak na przykład opłaty notarialne przy zakupie działki. W tym artykule znajdziesz informację o kosztach pobocznych, które trzeba ponieść kupując działkę.

Budowa domu w 2021r. Nowe warunki techniczne w budownictwie

Budowa domu w 2021r może stanowić prawdziwe wyzwanie dla inwestora. Zmiany w planie budowlanym spowodują też zmianę projektów domów pod nowe wytyczne i odczuwalnie wpłyną na ostateczną cenę budowy wymarzonego domu. Jeśli planujesz budowę domu w 2021r, zapoznaj się ze zmianami w warunkach technicznych w budownictwie.

Jak podnieść wartość mieszkania?

Jeśli chcesz sprzedać mieszkanie i jeszcze na tym zarobić, zastanów się wcześniej, jak możesz podnieść jego wartość. Czasami niewielkim nakładem pracy, możesz sprawić, że mieszkanie zyska nowe oblicze. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, jak podnieść wartość mieszkania.

Co wpływa na wartość nieruchomości mieszkalnych?

Nieruchomości mieszkalne są specyficznymi dobrami. Mogą stanowić zarówno źródło dochodów, być przedmiotem inwestowania, ale przede wszystkim są wykorzystywane przez właścicieli na nich własny użytek. Czy jest zatem możliwość precyzyjnego określenia wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej? Myślę, że nie. Proces szacowania nieruchomości pozwala na określenie najbardziej prawdopodobnej ceny, jaką w danym momencie możemy uzyskać za zbycie nieruchomości. Wartość nieruchomości mieszkalnej jest zmienna w czasie. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, co wpływa na wartość nieruchomości mieszkalnych?

Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rolnych

Proces wyceny nieruchomości jest złożony i wymaga analizy szeregu czynników, które potencjalnie mogą wpłynąć na jej ostateczną wartość rynkową. W przypadku nieruchomości gruntowych, wartość nieruchomości rolnych jest uzależniona od przydatności rolniczej gruntu, położenia nieruchomości, stanu technicznego budynków gospodarczych, w przypadku nieruchomości zabudowanych, jakości gleby, czy stosunków wodnych.

Czym jest operat szacunkowy nieruchomości?

Operat szacunkowy to dokument sporządzany przez uprawionego rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy jest nazywany szczególną formą wyceny, ponieważ stanowi dokument urzędowy, co odróżnia go od nieformalnych opinii o wartości nieruchomości. W dzisiejszym artykule omówimy sobie jak wygląda operat szacunkowy, do czego jest potrzebny i jakie są koszty sporządzenia operatu szacunkowego.

Czym jest wycena nieruchomości?

Prosta definicja wyceny nieruchomości to postępowanie, którego celem jest określenie wartości nieruchomości. Jednak, czy wycena nieruchomości to wyłącznie ustalenie jej ceny rynkowej? Czy każdy może dowolnie dokonać wyceny swojej nieruchomości? Czy taki dokument będzie miał moc urzędową? Jeśli nie, to kto właściwie zajmuje się tym tematem? W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jak oszacować wartość nieruchomości.

Czym jest kataster nieruchomości?

Kataster nieruchomości jest jednolitym dla całego kraju, systematycznie aktualizowanym zbiorem informacji o gruncie, budynkach, lokalach oraz ich właścicielach. Jest ogólnopolskim rejestrem, który zawiera dane liczbowe i opisowe o wyżej wymienionych nieruchomościach, które są wymagane przy dokonywaniu wpisu do księgi wieczystej. Taką ewidencje zakłada się i prowadzi w systemie informatycznym. Jego podstawę stanowi komputerowa baza danych. W świetle prawa kataster nieruchomości jest tożsamy z pojęciem Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB).