Porady OnGeo

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych w Raporcie o terenie

Monika Byś
2021-12-09
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-05-08
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych

Planujesz budowę domu i zastanawiasz się nad wyborem działki budowlanej? Zanim zdecydujesz się na inwestycję, sprawdź, czy w okolicy nie ma elektrowni wiatrowej lub nie jest planowana jej budowa. Z myślą o właścicielach działek położonych w pobliżu wiatraków oraz inwestorach planujących zakup działki, wzbogaciliśmy Raport o terenie o warstwę strefy wokół turbin wiatrowych w promieniu 700 metrów od granic nieruchomości. Pobierz raport o działce dla swojej nieruchomości.

 • Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych to tereny, gdzie występuje zakaz budowy obiektów mieszkalnych ze względu na zbyt bliską odległość od elektrowni wiatrowych
 • Na skutek nowelizacji ustawy wiatrakowej z 2023 r. nowe wiatraki będą mogły być stawiane wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a podstawą do określenia minimalnej odległości od zabudowań będzie zasada 700 metrów od budynków mieszkalnych.
 • Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja działka znajduje się w strefie wyłączonej wokół turbin wiatrowych pobierz Raport o terenie i zdiagnozuj działkę samodzielnie

Czym są strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych?

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych to tereny, gdzie występuje zakaz budowy obiektów mieszkalnych ze względu na zbyt bliską odległość od elektrowni wiatrowych.

Mapa turbin wiatrowych w Polsce, ongeo.pl
 Mapa turbin wiatrowych w Polsce, ongeo.pl

W 2023 roku na skutek nowelizacji przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, nowe wiatraki będą mogły być stawiane wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a podstawą do określenia minimalnej odległości od zabudowań będzie zasada 700 metrów od budynków mieszkalnych. 

Poznaj strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych w Raporcie o terenie

Mapa stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych stanowi część sekcji poświęconej ograniczeniom formalnoprawnym działki. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja działka znajduje się w strefie wyłączonej wokół turbin wiatrowych musisz tylko:

 • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania: za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisane są we wpisie Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.
 • Jeśli interesują Cię wyłącznie strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy.
Wybór tematu w Raportach o Terenie, mapa stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych
Wybór tematu w Raportach o Terenie, mapa stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych
 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz w ciągu 5 minut na wskazany adres mailowy.

Polecamy film instruktażowy, jak wygenerować Raport o terenie.

Poniżej prezentujemy fragmenty Raportu o terenie dotyczące stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych.

Fragment Raportu o Terenie - lokalizacja i geometria terenu działki, strefy wyłączone
Fragment Raportu o Terenie - lokalizacja i geometria terenu działki, strefy wyłączone

Zasada budowy domów w odległości 700 metrów od wiatraka

Zasada wynikająca z ustawy mówi, że w przypadku budowy wiatraków w pobliżu zabudowań, obowiązuje zasada 10h, chyba że w MPZP ustalono inną odległość, jednak nie mniejszą niż 700 metrów. Natomiast domy będzie można budować z pominięciem zasady 10h, ale znów nie bliżej niż 700 metrów od elektrowni wiatrowej. Od tejże zasady występują istotne wyjątki, które już wprowadzają sporo zamieszania. Jeszcze w marcu 2023 roku, mimo że nowa ustawa została podpisana przez prezydenta RP, zarówno osoby związane z branżą OZE, jak i sami inwestorzy, błędnie interpretowały nowe regulacje dotyczące odległości nowych domów od istniejących wiatraków. Dzisiaj wiemy już, że zasada 700 metrów od wiatraka dotyczy również budowy domów. Omówmy jednak wspomniane wyjątki od zasady. 

1. Elektrownia wiatrowa z wydanym pozwoleniem na budowę to według prawa również elektrownia istniejąca

Zgodnie z przepisami prawa, elektrownia wiatrowa, dla której wydano pozwolenie na budowę, uważana jest również za istniejącą elektrownię. Oznacza to, że wiatrak, dla której wydano pozwolenie na budowę na podstawie planów miejscowych:

 • sporządzonych przed 16 lipca 2016 r. czyli przed wejściem w życie ustawy odległościowej 10h,
 • dla których projekty wyłożono do konsultacji społecznych przed 16 lipca 2016 roku,
 • uchwalonych w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy odległościowej,
 • jak również dla nowo uchwalonych planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
  - również zalicza się do elektrowni istniejących!

W praktyce oznacza to, że w takim przypadku, nie ma wymogów dotyczących zachowania minimalnej odległości sytuowania domów od wiatraków, poza tymi, które określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Odległość nowego wiatraka od istniejącego domu i budowa domu w pobliżu istniejącego wiatraka
Odległość nowego wiatraka od istniejącego domu i budowa domu w pobliżu istniejącego wiatraka

2. Budowa domu w pobliżu wiatraka, który nie ma ostatecznego pozwolenia na budowę 

W przypadku, gdy planujemy budowę domu w pobliżu elektrowni wiatrowej, która nie ma jeszcze ostatecznego pozwolenia na budowę, obowiązuje nowa zasada, według której minimalna odległość od wiatraka wynosi 700 metrów. 

Odległość nowobudowanego domu od istniejącego wiatraka
Odległość nowobudowanego domu od istniejącego wiatraka

Ważne jest jednak zaznaczyć, że nawet jeśli plan miejscowy przewiduje mniejszą minimalną odległość od elektrowni, to organ wydający pozwolenie na budowę domu lub zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jest zobowiązany do odmowy wydania pozwolenia lub zgłoszenia sprzeciwu, wobec budowy w takiej lokalizacji.

Zasady dotyczące odległości dotyczą również tzw. budynków bez pozwolenia na budowę o powierzchni do 70 metrów kwadratowych, do których wymagane jest zgłoszenie.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.