Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych w Raporcie o terenie

Głosów: 15, średnia ocen: 5
mock

Planujesz budowę domu i zastanawiasz się nad wyborem działki? Sprawdź, czy w okolicy nie ma elektrowni wiatrowej lub nie jest planowana jej budowa. Na obszarze całego kraju wprowadzono tzw. strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych, na których zakazuje się budowy domów mieszkalnych. Strefa wyłączenia może mieć nawet 2 km! Zespół OnGeo.pl ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Raport o Terenie został właśnie wzbogacony o temat: Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych. Pobierz Raport o działce i zdiagnozuj działkę samodzielnie.

  • Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych to tereny, gdzie występuje zakaz budowy obiektów mieszkalnych ze względu na zbyt bliską odległość od elektrowni wiatrowych.
  • Nie wolno budować obiektów mieszkalnych w odległości równej lub mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości całkowitej elektrowni wiatrowej.
  • Rząd czasowo umożliwił przyjęcie planów miejscowych z zapisem dopuszczającym zabudowę w strefie oddziaływania wiatraków. Nieprzekraczalny termin przyjęcia aktów prawa miejscowego mija 16 lipca 2022 r. Po tym czasie żaden dom nie powstanie strefie wokół turbin wiatrowych.
  • Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja działka znajduje się w strefie wyłączonej wokół turbin wiatrowych pobierz Raport o Terenie i zdiagnozuj działkę samodzielnie.

Czym są strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych?

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych to tereny, gdzie występuje zakaz budowy obiektów mieszkalnych ze względu na zbyt bliską odległość od elektrowni wiatrowych.

 Mapa turbin wiatrowych w Polsce, ongeo.pl

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2021, poz. 724):

odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:

  • elektrownie wiatrowe od budynków mieszkalnych lub budynku o funkcji mieszkalnej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa musi być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej).

Jest to tak zwana zasada 10 H.

Niestety ustawa działa również w drugą stronę, co oznacza, że nie wolno budować domów w odległości równej lub mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości całkowitej elektrowni wiatrowej. W praktyce chodzi o to, że jeśli wysokość turbiny wynosi około 150 m, to właściciel działki zlokalizowanej w odległości do 1,5 km od wiatraka, będzie miał zakaz wybudowania na niej domu.

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych – dopuszczalna zabudowa

Zakaz budowy domu będzie działał nawet wtedy, gdy posiadasz działkę uzbrojoną. Jeśli Twoja działka mieści się wewnątrz strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych, nie otrzymasz pozwolenia na budowę.

Polecamy wpis: Jak sprawdzić czy działka jest uzbrojona? 

Wyłączono spod zabudowy ponad 600 tys. ha!

Opublikowane dane publiczne wykazały, że ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wyeliminowała aż 631 tys. ha powierzchni wokół 3 706 turbin wiatrowych w całej Polsce. Z prostej kalkulacji wynika, że to dokładnie 2% powierzchni ogólnej kraju!

Najgorzej sytuacja przedstawia się na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie ustawa wyłączyła z zabudowy ponad 1000 km kw. powierzchni (6% powierzchni ogólnej).

Czy są wyjątki, kiedy mogę otrzymać pozwolenie na budowę domu znajdującego się w strefie oddziaływania turbin wiatrowych?

Tak. Wyjątkiem może być sytuacja, w której miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dopuszcza możliwość o budowie w pobliżu elektrowni wiatrowych.

Niestety według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) planem przestrzennym objęte jest tylko 31,4% powierzchni Polski (stan na 2020 r.). W województwie zachodniopomorskim, gdzie występuje najwięcej elektrowni wiatrowych w Polsce, udział powierzchni objętej MPZP w powierzchni ogólnej wynosi tylko 20,8 % powierzchni ogółem.

Przepisy ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych są wiążące dla gmin przy sporządzaniu oraz uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzaniu, uchwalaniu albo przyjmowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wynika z tego, że jeśli gmina jest obecnie na etapie uchwalania planu miejscowego, a na jej terenie znajdują się już turbiny wiatrowe, musi liczyć się z regulacjami ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Niestety rząd tylko czasowo umożliwił przyjęcie planów miejscowych z zapisem dopuszczającym zabudowę. Po 16 lipca 2022 r. żaden dom nie powstanie już strefie wokół turbin wiatrowych. Oznacza to, że wiele biedniejszych gmin zostanie w ten sposób skazana na wyludnienie. Nie powstanie już żaden nowy dom, a co za tym idzie, teren ten stanie się nieatrakcyjny dla młodych ludzi, którzy zaczną migrować do miast. Obecnie gminy nie mają pieniędzy na uchwalanie MPZP na całym obszarze. Koszt uchwalenia planu miejscowego jest ogromny i może wynosić nawet 1 mln zł. Biorąc pod uwagę potrzeby uchwalenia planów na skalę całego kraju, wydatek wynosiłby już miliardy złotych.

W Raportach o Terenie znajdziesz informację, czy Twoja działka znajduje się na obszarze objętym MPZP

Portal OnGeo.pl zawiera na bieżąco aktualizowaną bazę miejscowych planów. Korzystając z usług serwisu OnGeo w bardzo wygodny i intuicyjny sposób znajdziesz informacje o obowiązującym planie zlokalizowanym na interesującym Cię terenie. Sprawdzenie miejscowego planu zajmuje zaledwie parę minut.

Fragment Raportu o Terenie - Mapa mpzp

Plany zmiany w „ustawie antywiatrakowej”

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje projekt nowelizacji tzw. „ustawy antywiatrakowej”. W planach jest możliwość lokowania farm wiatrowych w odległości 5 wysokości turbiny (zmiana z 10 H, na 5 H). Zmiana ta miałaby być poprzedzona konsultacjami społecznymi. Nie ma jeszcze potwierdzenia jak ostatecznie będą brzmiały zapisy nowelizacji. Niektóre źródła mówią nawet, że planowanie jest zmniejszenie odległości zabudowań od wiatraka do 500 m. Ta propozycja nie wydaje się jednak prawdopodobna, gdyż w tak niewielka odległość mogłaby niekorzystnie wpłynąć na zdrowie potencjalnych mieszkańców takich terenów.

Zmiany są konieczne. W przypadku typowej turbiny o wysokości 150 m zmniejszenie odległości na 5H oznaczałoby wyłączenie strefy w promieniu 750 m, 706,8 ha do 176,7 ha.

Poznaj strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych w Raporcie o terenie

Mapa stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych stanowi część sekcji poświęconej ograniczeniom formalnoprawnym działki. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja działka znajduje się w strefie wyłączonej wokół turbin wiatrowych musisz tylko:

  • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania: za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisane są we wpisie Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo
  • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.

Jeśli interesują Cię wyłącznie strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy.

Wybór tematu w Raportach o Terenie, mapa stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych
  • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz w ciągu 5 minut na wskazany adres mailowy.

Polecamy film instruktażowy, jak wygenerować Raport o Terenie.

Poniżej prezentujemy fragmenty Raportu o Terenie dotyczące stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych.

Fragment Raportu o Terenie - lokalizacja i geometria terenu działki, strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych
Fragment Raportu o Terenie - strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak