News

To gmina zdecyduje o budowie wiatraków

Monika Byś
2022-11-14
~3 min
Głosów: 19, średnia ocen: 5
gmina zdecyduje o budowie wiatraków

To gmina zdecyduje o budowie wiatraków na swoim terytorium. Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, decyzja o odległości nowych inwestycji energetyki wiatrowej od zabudowań mieszkalnych ma należeć do rad gmin, ale minimalna odległość to 500 m. 

  • Przyjęta w 2016 r. ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła tzw. regułę 10H. Zgodnie z nią, minimalną odległością dla nowych inwestycji energetyki wiatrowej od zabudowań mieszkalnych, form ochrony przyrody, jak również leśnych kompleksów, jest dziesięciokrotność ich całkowitej wysokości. 
  • Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy, nowe wiatraki na lądzie mogłyby powstać na podstawie uchwalanego przez rady gmin MPZP
  • Wiceminister przypomniał, że reguła 10H została wprowadzona w 2016 roku w wyniku "masowych protestów i postulatów społecznych"

Przyjęta w 2016 roku Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła tzw. regułę 10H. Zgodnie z nią, minimalną odległością dla nowych inwestycji energetyki wiatrowej od zabudowań mieszkalnych, form ochrony przyrody, jak również leśnych kompleksów, jest dziesięciokrotność ich całkowitej wysokości (liczonej wraz z łopatami śmigła wiatraka). Taka sama reguła obowiązuje nowe budynki mieszkalne powstające w okolicy już funkcjonujących elektrowni wiatrowych.

Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy, nowe wiatraki na lądzie mogłyby powstać na podstawie uchwalanego przez rady gmin MPZP. To on określałby ich odległość od budynków mieszkalnych - inną niż wyznaczoną przez regułę 10H – ustalaną na podstawie obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, jednak nie mniejszą niż 500 metrów. Taka sama minimalna odległość miałaby dotyczyć budowy nowych budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących elektrowni wiatrowych.

Sprawdź mapę stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych w OnGeo.pl

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych to tereny, gdzie występuje zakaz budowy obiektów mieszkalnych ze względu na zbyt bliską odległość od elektrowni wiatrowych. Zakaz budowy domu będzie działał nawet wtedy, gdy posiadasz działkę uzbrojoną. Jeśli twoja działka mieści się wewnątrz strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych, nie otrzymasz pozwolenia na budowę. Mapa stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych stanowi część sekcji poświęconej ograniczeniom formalnoprawnym działki. 

Strefy ochronne wokół turbin wiatrowych sprawdzisz w OnGeo.pl

Geoportal
Przejdź do strony OnGeo.pl i pobierz raport o MPZP

Projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu 14 lipca 2022 r. i tego samego dnia skierowano go do zaopiniowania. Nie nadano mu jednak jeszcze numeru druku.

Przyczyny wyhamowania prac nad projektem ustawy wiatrakowej

Ministerka Klimatu i Środowiska Anna Moskwa pytana o przyczyny wyhamowania prac nad projektem nowelizacji powiedziała, że jedną z nich jest "gorączka energetyczna w Sejmie". Chodzi o przyjęte w ostatnim czasie ustawy związane z energetyką, czyli m.in ustawę gazowa, węglową czy zamrażającą ceny prądu.

powiedziała Anna Moskwa

Ustawa 10H, czyli ustawa wiatrakowa jest sporą zmianą w stosunku do tego, co mamy obecnie. Przepisy te wymagają prac w komisji i przedyskutowania kilku kwestii.

To gmina zdecyduje o budowie wiatraków

Ministerka pytana o zapisy budzące najwięcej pytań, wskazała na te dotyczące sposobu zabezpieczenia interesów mieszkańców i ich udziału w decydowaniu o tym, w jakiej odległości od zabudowań mogą powstawać inwestycje związane z lądowymi elektrowniami wiatrowymi.

zaznaczyła Anna Moskwa

Jesteśmy jednak otwarci na propozycje. Szukamy nowych instrumentów, jeśli okazałoby się, że jest oczekiwanie Sejmu na zwiększenie roli społeczności lokalnych.

Jak ocenił we wtorkowej rozmowie wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, projekt liberalizacji zasad budowy wiatraków na lądzie ma być kompromisem pomiędzy „możliwością rozwoju energetyki wiatrowej, a potrzebami lokalnych społeczności”.

mówił Ireneusz Zyska 

Z badań prowadzonych w trybie ciągłym wynika, że ta odległość 500 m jest bezpieczna ze względu też na rozwój technologii. Nie ma tutaj oddziaływania w zakresie hałasu, infradźwięków czy efektu migotania, efektu cienia. Te wszystkie kwestie zminimalizowano tak, że nie oddziałują znacząco na zabudowę i osoby żyjące w pobliżu farmy wiatrowej.

Wiceminister Zyska dodał, że projekt noweli przewiduje ścisły nadzór nad inwestycjami, prowadzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Projekt zakłada także ścisły nadzór pod względem środowiskowym.

Wiceminister przypomniał, że reguła 10H została wprowadzona w 2016 roku w wyniku "masowych protestów i postulatów społecznych"

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.