News

NIE dla turbin wiatrowych w pobliżu linii przesyłowych i obszarów ochrony przyrody

Monika Byś
2022-06-20
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-02-02
Głosów: 33, średnia ocen: 5
NIE dla turbin wiatrowych

Nowy projekt tzw. ustawy odległościowej mówi NIE dla turbin wiatrowych w pobliżu linii przesyłowych i obszarów ochrony przyrody. Do projektu, łagodzącego zapisy reguły 10H dodano regulacje, ograniczające możliwość budowy turbin wiatrowych w pobliżu linii przesyłowych najwyższych napięć. 

  • Ministerstwo rozwoju i technologii do projektu tzw. ustawy odległościowej dopisało artykuł ograniczający możliwości wznoszenia turbin wiatrowych na terenie i w pobliżu form ochrony przyrody.
  • Do projektu dopisano przepis, zgodnie z którym turbin wiatrowych nie można budować w odległości od linii przesyłowych najwyższych napięć, mniejszej niż trzykrotna średnica wirnika turbiny, lub dwukrotna jej maksymalna wysokość, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.
  • Ostatnia wersja projektu przewiduje zakaz budowy turbin wiatrowych na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000

NIE dla turbin wiatrowych w pobliżu linii przesyłowych i obszarów ochrony przyrody

Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował już projekt, który przesłano do Komisji Prawniczej. Jak wynika z dołączonego pisma ministerstwa klimatu - zgodnie z ustaleniami Komitetu - uzupełniano projekt o regulacje, ograniczające możliwość budowy turbin wiatrowych w pobliżu linii przesyłowych najwyższych napięć. W stosunku do projektu, nad którym pracowało wcześniej ministerstwo rozwoju, dopisano też artykuł ograniczający możliwości wznoszenia turbin wiatrowych na terenie lub w pobliżu form ochrony przyrody.

Zanim kupisz działkę sprawdź czy w pobliżu nie ma wiatraków

Sprawdź, czy w okolicy nie ma elektrowni wiatrowej lub czy nie planuje się jej budowy.

Na obszarze całego kraju wprowadzono tzw. strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych, na których zakazuje się budowy domów mieszkalnych. Strefa wyłączenia może mieć nawet 2 km!

Zespół OnGeo.pl ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Raport o Terenie zawiera temat: Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych. Pobierz Raport o działce i zdiagnozuj działkę samodzielnie.

Budowa wiatraków w pobliżu sieci energetycznej najwyższego napięcia

Na wniosek pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej do projektu dopisano przepis, zgodnie z którym turbin wiatrowych nie można budować w odległości od linii przesyłowych najwyższych napięć, mniejszej niż trzykrotna średnica wirnika turbiny, lub dwukrotna jej maksymalna wysokość, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Natomiast w przypadku budowy sieci, gdy mpzp przewiduje możliwość budowy turbin, odległość sieci od wiatraków ma być:

  • większa niż trzykrotna średnica wirnika turbiny,
  • dwukrotna jej maksymalna wysokość przewidziana w planie lub w decyzji WZ.

Jeśli plan lub WZ nie określa maksymalnej wysokości turbiny - odległość wskazuje operator sieci przesyłowej.

Przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w przypadku lokalizowania, budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć, na wniosek operatora, odległość tej sieci od elektrowni wiatrowej może być mniejsza niż odległość wskazana w proponowanym przepisie.

Dla wszczętych i niezakończonych postępowań o wydanie pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych regulacje nakazujące uwzględniać odległość elektrowni wiatrowej od sieci mają nie być stosowane.

Budowa wiatraków na obszarach objętych formą ochrony przyrody

Dodatkowo w stosunku do projektu, nad którym pracowało wcześniej ministerstwo rozwoju, pojawiły się ograniczenia związane z formami ochrony przyrody.

Ostatnia wersja projektu przewiduje zakaz budowy turbin wiatrowych na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Nowe wiatraki mogą stawać w odległości co najmniej 10H od granicy parku narodowego, i nie mniej niż 500 m od rezerwatu przyrody. W przypadku tworzenia rezerwatów lub parków w pobliżu istniejących wiatraków, odległości tych nie stosuje się.

O co chodzi w ustawie odległościowej?

Wprowadzona przez ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 r. tzw. zasada 10H przewiduje obecnie zakaz wznoszenia turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10H od zabudowań i pewnych form ochrony przyrody. Chodzi o parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000 oraz "leśne kompleksy promocyjne". Zakaz działa w dwie strony. Zakazane jest również wznoszenia budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10H od istniejących turbin wiatrowych. 10H jest zdefiniowane jako 10-krotność całkowitej wysokości wiatraka do najwyższego punktu osiąganego przez obracające się łopaty.

Projekt przewiduje utrzymanie zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) i zachowuje ogólną regułę 10H, jednak w szczególnych przypadkach to gminy miałyby decydować o wyznaczaniu lokalizacji elektrowni wiatrowych w ramach lokalnej procedury planistycznej. Minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań określono na 500 m.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.