News

Będą rekompensaty dla gmin za zmianę opodatkowania wiatraków!

Monika Byś
2021-11-16
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-01-24
Głosów: 33, średnia ocen: 5
rekompensaty dla gmin za zmianę opodatkowania wiatraków

15 listopada br. sejmowe komisje energii i klimatu oraz samorządu poparły projekt ustawy o rekompensatach dla gmin za dochody utracone w 2018r. w związku z zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rząd przeznaczy na ten cel 524,43 mln zł.

  • Rekompensaty dla gmin za zmianę opodatkowania wiatraków spowodowane są zmianą opodatkowania elektrowni wiatrowych zgodnie z tzw. ustawą odległościową, która podniosła opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości stanowiącym wyłączny dochód gmin.
  • Rekompensata ma dotyczyć około 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są wiatraki. Rząd przeznaczy na rekompensaty 524,43 mln zł.
  • Wypłata rekompensat nastąpi w 2022 r. Nowe przepisy mają wejść w życie 5 lutego 2022 r.
  • Aby otrzymać rekompensatę, gmina będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez wojewodę właściwego co do lokalizacji gminy.

Rekompensaty dla gmin za zmianę opodatkowania wiatraków. O co chodzi?

Chodzi o zmiany opodatkowania elektrowni wiatrowych zgodnie z tzw. ustawą odległościową, która podniosła opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości stanowiącym wyłączny dochód gmin. Przed 2016 r. podatkiem tym obarczone były jedynie części budowlane, które stanowiły 30% wartości turbiny. W kolejnym roku podatek od nieruchomości nałożono również na część techniczną.

W połowie 2018 r. rozwiązanie to zostało zniesione jako niezgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski. Niestety w tym czasie gminy uwzględniły wyższe wydatki w z tego tytułu w swoich budżetach, skutkiem czego zostały pozbawione wpływów.

Polecamy wpis: Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2021 roku?

Na rekompensaty dla gmin za zmianę opodatkowania wiatraków rząd przeznaczy 524,43 mln zł
Na rekompensaty dla gmin za zmianę opodatkowania wiatraków rząd przeznaczy 524,43 mln zł

Samorządy, których problem dotknął złożyły skargę do Trybunału Konstytucyjnego (TK). W sierpniu 2020 r. TK uznał skargę i uznał ustawę za niekonstytucyjną poprzez naruszenie zasady działania wstecz. Trybunał zobowiązał ustawodawcę do opracowania regulacji, które mają na celu uiszczenie rekompensaty dla gmin za poniesione straty.

Rekompensaty dla gmin za zmianę opodatkowania wiatraków

Rekompensata ma dotyczyć około 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są wiatraki. Maksymalna wysokość rekompensaty ma stanowić wartość dochodów utraconych w 2018 r., rozumianą jako różnica pomiędzy kwotą należną z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w okresie całego 2018 r. na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie nowelizacji, a kwotą należną w tym okresie na podstawie przepisów znowelizowanych ustawą o OZE.

Polecamy wpis: Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Rząd przeznaczy na rekompensaty 524,43 mln zł.

Wypłata rekompensat nastąpi w 2022 r. Nowe przepisy mają wejść w życie 5 lutego 2022 r.

Podczas pierwszego czytania w komisjach wprowadzono jedynie zmiany redakcyjne i legislacyjne zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Sejmu.

Co zrobić, aby uzyskać rekompensatę?

Aby otrzymać rekompensatę, gmina będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Złożone wnioski będą rozpatrywane przez wojewodę właściwego co do lokalizacji gminy.

Po rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym, wojewoda wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty. Po pozytywnej opinii wojewody, przyznana kwota zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy gminy.

Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister właściwy do spraw klimatu.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.