News

Czy projekt ustawy odległościowej trafi do Sejmu już w I kwartale 2022?

Monika Byś
2022-01-24
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-24
Głosów: 30, średnia ocen: 5
projekt ustawy odległościowej

Z odpowiedzi ministerstwa klimatu i środowiska na interpelację poselską wynika, że projekt ustawy odległościowej może trafić do Sejmu już w I kwartale 2022 r. Projekt ten modyfikuje zasadę 10H - minimalnej odległości turbin wiatrowych i m.in. zabudowań.

  • Po przyjęciu projektu ustawy przez Radę Ministrów, należy oczekiwać wniesienia jej pod obrady Sejmu. Może to nastąpić w I kwartale 2022 r. - napisał w odpowiedzi na interpolację Ireneusz Zyska.
  • Prace nad projektem zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 r. zostały rozpoczęte na początku 2020 r.
  • Projekt przewiduje utrzymanie wprowadzonej w 2016 r. generalnej zasady 10H. Chodzi o zakaz budowy wiatraków w odległości od zabudowań mniejszej niż 10-krotność ich wysokości.
  • W Raportach o Terenie OnGeo sprawdź występowanie stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych.

Projekt ustawy odległościowej trafi do Sejmu już w I kwartale 2022

Odpowiadając na interpelację, wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska przypomniał, że 15 grudnia 2021 r. projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Obecnie, zgodnie z zasadami procesu legislacyjnego, jakim podlegają rządowe projekty ustaw, należy spodziewać się skierowania projektu ustawy pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Organem prowadzącym i odpowiedzialnym w tej sprawie jest Minister Rozwoju i Technologii. Po przyjęciu projektu ustawy przez Radę Ministrów, należy oczekiwać wniesienia jej pod obrady Sejmu. Może to nastąpić w I kwartale 2022 r.

Polecamy wpis: Projekt nowelizacji ustawy odległościowej. Przełom w sektorze energetyki wiatrowej?

Prace nad projektem zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 r. zostały rozpoczęte na początku 2020 r. w ówczesnym Ministerstwie Rozwoju. Z uwagi na specjalistyczny i kompleksowy charakter nowelizacji przepisy wymagały szczegółowych i czasochłonnych analiz i konsultacji.

Projekt ustawy odległościowej

Projekt przewiduje utrzymanie wprowadzonej w 2016 r. generalnej zasady 10H. Chodzi o zakaz budowy wiatraków w odległości od zabudowań mniejszej niż 10-krotność ich wysokości. Miejscowy plan zagospodarowania będzie mógł zezwolić na mniejszą odległość od budynku, ale nie mniej niż 500 m.

Dodatkowo nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła być lokowana wyłącznie na podstawie planu. Obowiązek sporządzenia planu będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania turbiny. Przede wszystkim prognoza oddziaływań będzie obowiązkowo uzgadniania z RDOŚ. Zniknąć ma zasada 10H w stosunku do form ochrony przyrody.

W przypadku, gdy turbina wiatrowa już istnieje, gminy będą mogły zezwalać na budowę budynków mieszkalnych w jej strefie oddziaływania, pod warunkiem spełnienia minimalnej odległości 500 m lub większej, wynikającej z przyjętych stref ochronnych w MPZP. 

Źródło: Samorzad.pap.pl

Poznaj strefy odziaływania turbin wiatrowych w Raportach o Terenie

Mapa stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych stanowi część sekcji poświęconej ograniczeniom formalnoprawnym działki. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja działka znajduje się w strefie wyłączonej wokół turbin wiatrowych pobierz Raport o Terenie. Zdiagnozuj działkę sam!

Poniżej prezentujemy fragmenty Raportu o Terenie dotyczące stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych.

Fragment Raportu o Terenie - strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych
Fragment Raportu o Terenie - strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.