News

Minimalna odległość domu od wiatraka wyniesie 700 m

Monika Byś
2023-01-27
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Minimalna odległość domu od wiatraka

27 stycznia 2023 r. sejmowe komisje ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły poprawkę do rządowego projektu ustawy odległościowej. Komisje chcą zwiększyć minimalną odległość wiatraków od budynków mieszkalnych z 500 do 700 metrów. Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej twierdzi jednak, że zwiększenie odległości do 700 m spowoduje redukcję mocy zainstalowanej nawet o 70 proc. 

  • Poprawka komisji energii ustanawiająca minimalną odległość wiatraków od domów na 700 m została przyjęta przez Sejm w głosowaniu. 
  • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej twierdzi, że zwiększenie minimalnej odległości do 700 m powoduje redukcję możliwej mocy zainstalowanej o około 60-70 proc.
  • Ustawa wiatrakowa, inaczej 10H, jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, aby uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Poprawka komisji energii ustanawiająca minimalną odległość wiatraków od domów na 700 m została przyjęta przez Sejm w głosowaniu. 

Do decyzji komisji odniosło się Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, które poddało analizie ponad 30 projektów nowych farm wiatrowych, które pierwotnie zakładały minimalną odległość od istniejących i planowanych zabudowań mieszkalnych równą 500 m. Z przeprowadzanego przeglądu wynika, że zwiększenie minimalnej odległości do 700 m powoduje redukcję możliwej mocy zainstalowanej o około 60-70 proc.

Stowarzyszenie podkreśla, że zaakceptowana pierwotnie minimalna odległość na poziomie 500 m pozwalała na ponad 25-krotne zwiększenie dostępności terenów pod inwestycje wiatrowe - z obecnych 0,28 proc. do 7,08 proc. powierzchni Polski.

Prezes PSEW Janusz Gajowiecki twierdzi, że w efekcie proponowanych zmian zamiast kilkunastu, powstanie co najwyżej kilka nowych GW mocy wiatrowych.

Ustawa wiatrakowa, inaczej 10H, jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, aby uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Sprawdź mapę stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych w OnGeo.pl

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych to tereny, gdzie występuje zakaz budowy obiektów mieszkalnych ze względu na zbyt bliską odległość od elektrowni wiatrowych. Zakaz budowy domu będzie działał nawet wtedy, gdy posiadasz działkę uzbrojoną. Jeśli twoja działka mieści się wewnątrz strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych, nie otrzymasz pozwolenia na budowę. Mapa stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych stanowi część sekcji poświęconej ograniczeniom formalnoprawnym działki. 

Strefy ochronne wokół turbin wiatrowych sprawdzisz w OnGeo.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.