News

10 proc. energii z wiatraków dla lokalsów

Monika Byś
2022-12-14
~3 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
10 proc. energii z wiatraków dla lokalsów

Rząd przyjął poprawki do tzw. ustawy wiatrakowej. Dzięki niej co najmniej 10 proc. energii z wiatraków zostanie przekazane społeczności lokalnej. Teraz ustawa trafi do Sejmu. 

  • Projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu 14 lipca 2022 r. i tego samego dnia skierowano go do zaopiniowania. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wniosło jednak autopoprawkę. 
  • “Przygotowaliśmy poprawkę przewidującą przekazanie 10 proc. energii produkowanej z konkretnej farmy lądowej, w formie prosumenta wirtualnego na rzecz społeczności lokalnej”  - mówi Anna Moskwa.
  • Zaproponowana autopoprawka mówi, że inwestor, który planuje inwestycje budowy elektrowni wiatrowej na terenie konkretnej gminy, będzie musiał wydzielić co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej projektowanego przedsięwzięcia i umożliwić zainteresowanym mieszkańcom objęcie udziału w wytwarzanej energii.

Przyjęta w 2016 roku Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła tzw. regułę 10H. Zgodnie z nią, minimalną odległością dla nowych inwestycji energetyki wiatrowej od zabudowań mieszkalnych, form ochrony przyrody, jak również leśnych kompleksów, jest dziesięciokrotność ich całkowitej wysokości (liczonej wraz z łopatami śmigła wiatraka). 

Taka sama reguła obowiązuje nowe budynki mieszkalne powstające w okolicy już funkcjonujących elektrowni wiatrowych. Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy, nowe wiatraki na lądzie mogłyby powstać na podstawie uchwalanego przez rady gmin MPZP. To on określałby ich odległość od budynków mieszkalnych - inną niż wyznaczoną przez regułę 10H – ustalaną na podstawie obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, jednak nie mniejszą niż 500 metrów. Taka sama minimalna odległość miałaby dotyczyć budowy nowych budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących elektrowni wiatrowych.

Projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu 14 lipca 2022 r. i tego samego dnia skierowano go do zaopiniowania. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wniosło jednak autopoprawkę. 

wyjaśnia Anna Moskwa, ministerka MKiŚ 

Przygotowaliśmy poprawkę przewidującą przekazanie 10 proc. energii produkowanej z konkretnej farmy lądowej, w formie prosumenta wirtualnego na rzecz społeczności lokalnej 

Sprawdź mapę stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych w OnGeo.pl

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych to tereny, gdzie występuje zakaz budowy obiektów mieszkalnych ze względu na zbyt bliską odległość od elektrowni wiatrowych. Zakaz budowy domu będzie działał nawet wtedy, gdy posiadasz działkę uzbrojoną. Jeśli twoja działka mieści się wewnątrz strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych, nie otrzymasz pozwolenia na budowę. Mapa stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych stanowi część sekcji poświęconej ograniczeniom formalnoprawnym działki. 

Strefy ochronne wokół turbin wiatrowych sprawdzisz w OnGeo.pl

Pobierz przykładowy Raport o Terenie

10 proc. energii z wiatraków dla lokalsów

Zaproponowana autopoprawka mówi, że inwestor, który planuje inwestycje budowy elektrowni wiatrowej na terenie konkretnej gminy, będzie musiał wydzielić co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej projektowanego przedsięwzięcia i umożliwić zainteresowanym mieszkańcom objęcie udziału w wytwarzanej energii. 

Strona rządowa twierdzi, że dzięki nowym przepisom, każdy mieszkaniec gminy będzie mógł podpisać z inwestorem umowę i stać się tzw. prosumentem wirtualnym, na okres 15 lat. Oczywiście umowa z inwestorem działa na zasadzi dobrowolności. 

Podmiot, który stanie się prosumentem wirtualnym ma zapewnić możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby z instalacji odnawialnego źródła energii, przyłączonej do sieci w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Prosument wirtualny będzie  korzystał z takiego samego systemu rozliczeń, jak klasyczny prosument energii odnawialnej. 

Rząd twierdzi, że to rozwiązanie znacznie zwiększy opłacalność i zmniejszy koszty inwestycyjne w odnawialne źródła energii, które musieliby ponieść mieszkańcy gmin, planujący podobne inwestycje samodzielnie.

Źródło: prawo.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.