Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Sprawdziliśmy Twoją działkę - pobierz Raport z diagnozą działki

Głosów: 75, średnia ocen: 4
mock

Wykonaj gruntowną diagnozę działki pod kątem jej unikalnych cech, ale również wad, uciążliwości, zagrożeń i ograniczeń formalno-prawnych. Stań się ekspertem od własnej nieruchomości. Sprawdzenie działki da Ci gwarancje bezpiecznej inwestycji i szansę na rozpoznanie sytuacji rynkowej. Dowiesz się, czy działka znajduje się na obszarze, gdzie obowiązuje plan miejscowy i jakie jest jej przeznaczenie w MPZP. Sprawdzisz także czy działka jest uzbrojona oraz gdzie znajdują się najbliższe linie energetyczne i urządzenia sieci uzbrojenia terenu. Mamy dla Ciebie ponad 30 szczegółowych informacji. Poznajmy się - jesteśmy OnGeo.pl - z nami poznasz swoją działkę od A do Z!

 • Wiedza o możliwościach własnej działki daje Ci przewagę na rynku nieruchomości. Bez podstawowych informacji o działce możesz sporo stracić, bo teraz naprawdę każda osoba, w kilka minut, może sprawdzić podstawowe dane o twojej działce.
 • Sprawdziliśmy Twoją działkę, więc wiemy, jakie zagrożenia, uciążliwości i ograniczenia kryje. 

Wiedza o własnej działce daje Ci przewagę na rynku nieruchomości bez względu na to, co zamierzasz z nią zrobić. Nie ma znaczenia czy zamierzasz ją sprzedać, oddać w dzierżawę, przepisać na członków rodziny, wybudować dom, czy jednak podjąłeś/ęłaś decyzję, że póki co zamierzasz "czekać na lepsze czasy"- i tak powinieneś sprawdzić, co już posiadasz. Po co?

Chociażby dlatego, że dzisiaj każdy, kto potrafi wyszukać działkę na mapie, może z łatwością zlecić diagnozę wybranej nieruchomości. Oznacza to, że nie musisz być właścicielem działki, żeby dowiedzieć się, czy znajduje się na terenie zalewowym, osuwiskowym lub jakie posiada geologiczne warunki budowlane. Wady i uciążliwości działki są jawne, więc warto zdawać sobie z nich sprawę odpowiednio wcześniej.

Spójrz na działkę okiem eksperta z OnGeo.pl

Raport o Terenie OnGeo.pl to zaawansowany i ekspercki serwis umożliwiający automatyczną diagnozę każdej działki w Polsce

Pobierz przykładowy Raport o terenie OnGeo.pl

Dzięki Raportom o działce sprawdzisz własną działkę pod kątem jej:

 1. Cech fizycznych
  Sprawdzisz ukształtowanie terenu, nasłonecznienie, ale również kształt działki i jej podstawowe parametry geometryczne, glebę oraz geologiczne warunki budowlane działki;
 2. Ograniczeń formalno-prawnych
  Sprawdzisz, czy istnieją ograniczenia związane z: miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, formą ochrony przyrody, strefą ochronną lub ewidencją gruntów i budynków;
 3. Infrastruktury
  Chodzi m.in. o dostęp do mediów - prąd, gaz, woda, kanalizacja, światłowód oraz dostęp do drogi publicznej;
 4. Zagrożeń
  Sprawdzenie działki pod kątem: występowania terenów zalewowych oraz obszarów zagrożonych podtopieniami od wód gruntowych, terenów osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody;
 5. Uciążliwości
  Chodzi o zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu, sąsiedztwa miejsc uciążliwych, czy odległości od miejsc użyteczności publicznej.
Pełna diagnostyka działki z OnGeo.pl
Pełna diagnostyka działki z OnGeo.pl

OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu branż - geodeci, geologowie, architekci, planiści, leśnicy, geoinformatycy i programiści. Jako zespół od lat zajmujemy się projektami badawczo-rozwojowymi i komercyjnymi, które dostarczają wielu zaawansowanych technologicznie narzędzi umożlwiających automatyzację procesów pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych pochodzących z wielu źródeł. Współpracujemy z instytucjami administracyjnymi i naukowymi z całej Polski i świata. 

Część danych pozyskujemy sami - posiadamy własne samoloty wyposażone w zintegrowane sensory i urządzenia sterujące oraz oprogramowania do planowania i obsługi lotu, które regularnie dostarczają nam danych o terenie. Doświadczenie w technologii mapowania danych skłoniło nas do opracowania systemu, z którego każdego dnia korzysta tysiące użytkowników.

Jeśli chcesz poznać swoją działkę, dołącz do nas i pobierz unikalny Raport o terenie dla swojej działki. Raport o terenie to usługa na najwyższym poziomie

Zobacz jak samodzielnie pobrać Raport dla działki

Co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl?

 1. CECHY TERENU:
  • Lokalizacja geograficzna działki według współrzędnych geodezyjnych (długość, szerokość i wysokość geograficzna) oraz administracyjną, czyli - województwo, powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numery działek;
  • Geometria działki, czyli długość, szerokość, obwód, powierzchnia, współczynnik kształtu działki;
  • Granice działki na tle mapy satelitarnej; 
  • Dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli dane o powierzchni urzędowej, grupie rejestrowej, identyfikatorze działki, klasie bonitacyjnej.
 2. OGRANICZENIA FORMALNOPRAWNE:
  • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - nazwa, numer uchwały, granice MPZP,
  • Przeznaczenie terenu według MPZP - granice, powierzchnia i procentowy udział dla każdego terenu,
  • Najnowsze pozwolenia na budowę - wnioski i pozwolenia na budowę;
  • Pozwolenia na budowę od 2018 r. - wnioski o pozwolenia na budowę, decyzje administracyjne;
  • Formy ochrony przyrody i pomniki przyrody w sąsiedztwie 1 km,
  • Nieruchomości objęte ochroną zabytków, które wpisane są do rejestru zabytków w promieniu 200 m od działki,
  • Obszary ochrony archeologicznej,
  • Strefy ochronne wokół cmentarzy, terenów zamkniętych, turbin wiatrowych i uzdrowisk;
  • Strefy oddziaływania lotnisk.
 3. INFRASTRUKTURA:
  • Dostęp do drogi - analiza dostępności działki do drogi publicznej;
  • Planowane drogi w okolicy - informacje o planowanych inwestycjach drogowych;
  • Napowietrzne linie energetyczne i lokalizacja transformatorów i głównych punktów zasilających;
  • Dostęp do światłowodu oraz zasięg sieci i dane dostawcy oraz możliwą do uzyskania prędkość;
  • Uzbrojenie terenu w media.
 4. ZAGROŻENIA I UCIĄŻLIWOŚCI:
  • Zagrożenie powodzią oraz obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach, a także jej odległości od stref;
  • Obszary zagrożone stagnacją wody,
  • Strefy osuwisk i ruchów masowych z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach lub jej odległości od stref;
  • Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu pochodzenia antropogenicznego z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach natężenia hałasu wyrażonego w decybelach;
  • Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe;
  • Lokalizacja wyrobów zawierających azbest;
  • Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami PM2,5 i PM10 w odniesieniu do obowiązujących norm.
 5. GEOLOGIA TERENU:
  • Geologiczne warunki budowlane, czyli skład geologiczny terenu, a dla wybranych obszarów w Polsce także Geologiczno-inżynierskie warunki budowlane i głębokość wód podziemnych.
 6. ENERGIA SŁONECZNA:
  • Nasłonecznienie sezonowe - informacje o ilości energii słonecznej jaka dociera na 1 m2 powierzchni.
 7. OTOCZENIE I OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:
  • Analizę otoczenia i obiekty użyteczności publicznej;
  • Analizę zasięgu czasu dojazdu i dojścia, w których dowiesz się ile czasu zajmie Ci dotarcie do celu samochodem, a ile pieszo.
 8. DANE LOKALNE:
  1. Zaludnienie, czyli liczba ludności zamieszkujących w statystycznym 1 km², w którym znajduje się działka oraz liczba ludności w sąsiedztwie 50 km²;
  2. Stawki podatku od nieruchomości w obecnym roku.
 9. DANE ŹRÓDŁOWE GIS - dane dodatkowe, dla specjalistów branżowych np.: architektów, urbanistów, geodetów. Dane obsługiwane przez specjalistyczne oprogramowanie typu GIS/CAD.

Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)
lisica
14-03-2023 17:46
New word order czy wy jestescie swiadomi tego ze te inforamcje sa dzielone z Word Economic Forum a co za tym idzi plan ich jest aby wszystkich wysiedlic do 15 minutowych miast i wtedy mamy Hunger games!. nie dajcie sie w to wciagnac.!
0
Aaa
27-02-2023 16:30
Komentarz został zablokowany
1
Komar
16-02-2023 12:26
Komentarz został zablokowany
11
Leszek
12-03-2023 05:46
Komentarz został zablokowany
0
Jędrzej
08-02-2023 13:15
A ja właśnie kupiłem ten raport i mi się podoba. Może faktycznie nie wszystko było mi potrzebne, ale część się przydało. Np wiem że mnie nie zaleje
4
Rychu
18-02-2023 07:17
Jaki koszt tego raportu
21
Sawa
18-02-2023 12:15
To, że mnie nie zaleje , to wiem i bez tego raportu.
4
Blisko wsi
21-03-2023 08:46
Każda informacja się przyda. Należy zwrócić uwagę na dojazd do działki do kogo należą drogi. Czy droga wspólna jest ujęta we wcześniejszych aktach notarialnych. Posiadaczy przyległych do drogi działek...
0
Marko
08-02-2023 08:05
Komentarz został zablokowany
5
1 / 2