News

GUNB: Ruch budowlany 2022 - podsumowanie pierwszej połowy roku

Monika Byś
2022-09-22
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Ruch budowlany 2022

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wydał komunikat podsumowujący ruch budowlany 2022. W I połowie 2022 roku wydano ogółem 84 909 decyzji o pozwoleniu na budowę dla 108 920 obiektów budowlanych. W I półroczu 2021 r. takich wniosków było 105 195 dla 128 631 obiektów, natomiast w I półroczu 2020 r. wydano 89 301 pozwoleń dla 104 816 obiektów. Jest to spadek na poziomie 19,3 % ogólnej liczby wydanych pozwoleń na budowę w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r.

  • W I półroczu 2022 r. w porównaniu do I półrocza 2021 nastąpił ogólny spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę. 
  • Na budowę budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych razem) w pierwszej połowie 2022 r. wydano 54 925 pozwoleń. Jest to przeszło 64 % ogólnej liczby wydanych w tym okresie pozwoleń na budowę.
  • W I połowie 2022 r. do organów administracji architektoniczno-budowlanej wpłynęło również 19 537 zgłoszeń budowy z projektem dla 19 815 obiektów.
  • Do użytkowania przekazano 100 213 obiektów budowlanych. 
  • Organy nadzoru budowlanego wydały również 1 538 nakazów rozbiórki. 

Ruch budowlany 2022

W I półroczu 2022 r. w porównaniu do I półrocza 2021 nastąpił ogólny spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę. Natomiast wzrost wystąpił w trzech kategoriach obiektów – obiekty na terenach zamkniętych, obiekty infrastruktury transportu i budowle wodne. W pozostałych kategoriach odnotowano jednak spadki.

Wydane decyzje o pozwoleniu na budowę w I poł. 2022-2019, źródło: GUNB

Na budowę budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych razem) w pierwszej połowie 2022 r. wydano 54 925 pozwoleń. Jest to przeszło 64 % ogólnej liczby wydanych w tym okresie pozwoleń na budowę. Natomiast w podobnym okresie 2021 i 2020 r. dla budynków mieszkalnych wydano odpowiednio 65 506 i 50 541 pozwoleń. W 2019 r. wydano 51 166 pozwoleń. Widać tu zatem spadek poprzedniej tendencji wzrostowej.

Obiekty budowalne dla których wydano pozwolenie na budowę w I poł. 2022-2019, źródło: GUNB

Budownictwo mieszkaniowe 2022 r.

W ogólnej liczbie pozwoleń na budynki mieszkalne 51 444 pozwoleń dotyczy budownictwa jednorodzinnego. Jest to spadek w stosunku do I półrocza roku 2021 (61 770 pozwoleń). W stosunku do I półrocza 2020 roku wciąż jeszcze jest to wzrost (48 121 pozwoleń).

Najwięcej pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych wydano w województwie mazowieckim – 7 297, nieco mniej w województwach małopolskim – 5 935, wielkopolskim – 5 093, śląskim – 4 987, a najmniej w opolskim – 1 075.

W I połowie 2022 r. do organów administracji architektoniczno-budowlanej wpłynęło również 19 537 zgłoszeń budowy z projektem dla 19 815 obiektów.

Do użytkowania przekazano 100 213 obiektów budowlanych. W stosunku do I poł. 2021 r. (99 624) jest to wzrost o 0,6 %, do I pół. 2020 roku (86 035 obiektów) - wzrost o 16,5 %. Wśród obiektów oddanych do użytkowania ponad połowę stanowią budynki jednorodzinne - 55 551. Jest to więcej niż w analogicznym okresie 2021 r. (52 501), 2020 r. (42 265) oraz więcej niż w I połowie 2019 r. (41 760).

Obiekty budowlane przekazane do użytkowania w I poł. 2022-2019, źródło: GUNB

Spadek natomiast wykazała liczba przekazanych do użytkowania budynków wielorodzinnych – 2 669. W pierwszej połowie 2021 r. roku oddano takich obiektów 3 288, czyli ponad 18 % mniej.

Legalizacja samowoli budowlanej

W I półroczu 2022 roku zalegalizowano 554 obiekty budowlane, to wzrost o 56,5 % w stosunku do podobnego okresu 2021 r. - 354 obiekty budowlane. Wśród nich jest m.in.:

  • 214 budynków jednorodzinnych,
  • 61 budynków gospodarczo-inwentarskich,
  • 65 budynków użyteczności publicznej,
  • 48 budynków zamieszkania zbiorowego, hoteli i obiektów turystycznych,
  • 139 obiektów to budynki pozostałe.

Organy nadzoru budowlanego wydały również 1 538 nakazów rozbiórki. Z tego 528 nakazów, wydano na podstawie art. 67 Prawa budowlanego, tj. z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektu, 805 nakazów, wydano na podstawie art. 49e i 49i Prawa budowlanego, tj. z tytułu samowoli budowlanej, 205 nakazów rozbiórki, wydano na podstawie art. 50a i 51 Prawa budowlanego, tj. z tytułu budowy niezgodnej z warunkami pozwolenia. W badanym okresie wykonano także 850 rozbiórek obiektów budowlanych, o 33 % więcej niż w podobnym okresie roku 2021 – 639 rozbiórek.

Źródło: GUNB

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.