News

Rząd zmienia rozporządzenie ws. przedsięwzięć wpływających na środowisko

Monika Byś
2023-08-09
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 4.8
rozporządzenie ws przedsięwzięć wpływających na środowisko

We wtorek tj. 8 sierpnia br. rząd zmienił rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wcześniej zostało przedłożone przez ministra klimatu i środowiska. Nowe uregulowania przynoszą korzystne zmiany dla inwestorów. Zmiany te umożliwią m.in. łatwiejsze tworzenie garaży, parkingów oraz systemów fotowoltaicznych.

  • Zmiany polegają na redukcji nieuzasadnionych obciążeń związanych z oceną oddziaływania na środowisko, które ograniczały tworzenie garaży, parkingów i instalacji fotowoltaicznych. 
  • Najważniejsze punkty nowego rozporządzenia, przyjętego przez Radę Ministrów, obejmują precyzyjne określenie powierzchni zabudowy.
  • Nowe zasady wejdą w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu (CIR), nowe przepisy odciążają proces inwestycyjny w obszarze fotowoltaiki. Zmiany polegają na redukcji nieuzasadnionych obciążeń związanych z oceną oddziaływania na środowisko. Strona rządowa zapewnia, że tworzenie garaży i parkingów o niewielkiej powierzchni stanie się znacznie łatwiejsze.

Najważniejsze punkty nowego rozporządzenia

Najważniejsze punkty nowego rozporządzenia, przyjętego przez Radę Ministrów, obejmują precyzyjne określenie powierzchni zabudowy, która wpływa na klasyfikację systemów fotowoltaicznych jako projektów znacząco oddziałujących na środowisko. 

Wprowadzane zmiany eliminują także konieczność uzyskiwania zgody na warunki oddziaływania na środowisko w przypadku małoskalowych inwestycji, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Wzrost progu powierzchni zabudowy dla projektów fotowoltaicznych na obszarach o mniejszym znaczeniu przyrodniczym przyspieszy ich realizację.

CIR podkreśliło, że nowe przepisy przewidują również uproszczenia dla budowy garaży oraz małych parkingów. Obecne regulacje były bardziej rygorystyczne dla takich inwestycji w porównaniu do budowy magazynów czy zakładów przemysłowych. Nowa polityka ma na celu wyrównanie tych różnic i zwiększenie limitów powierzchni użytkowej dla garaży oraz parkingów, tak aby były one zbliżone do limitów obowiązujących dla budynków magazynowych i przemysłowych.

Nowe zasady wejdą w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.