News

Najnowszy raport cen nieruchomości mieszkaniowych 2024 według NBP

Monika Byś
2024-02-14
~3 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
raport cen nieruchomości mieszkaniowych 2024

Narodowy Bank Polski publikuje nowy raport z bazą cen nieruchomości mieszkaniowych za IV kwartał 2023 roku. Wynika z niego m.in. że ceny nieruchomości mieszkaniowych w Polsce nadal rosną, ale tempo wzrostu wyraźnie spowolniło w porównaniu z poprzednimi latami. 

Jak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w 2024 roku?

Od początku 2023 r. zauważamy wzrost popytu na mieszkania przy ograniczonej podaży. Liczba umów deweloperskich na budowę mieszkań stopniowo rośnie, zwłaszcza w trzecim kwartale 2023 roku, kiedy osiągnęła około 16,4 tysiąca. W ciągu ostatnich czterech kwartałów w Polsce sprzedano razem około 51,8 tysiąca takich umów, czyli o około 10,3 tysiąca więcej niż w poprzednim roku. 

Dostępność mieszkań na rynku znacznie spada, a liczba mieszkań w budowie jest niska. Deweloperzy nie nadążają z uzupełnianiem oferty. Większość osób, które kupują mieszkania, płaci za nie własnymi pieniędzmi, ale w trzecim kwartale wzrosło też zainteresowanie kredytem bankowym.

Ile mieszkań oddano do użytkowania?

W III kwartale 2023 roku oddano do użytkowania 49,1 tysiąca mieszkań, co oznacza spadek o około 13,5% w porównaniu z poprzednimi kwartałami i 15% w stosunku do roku poprzedniego. Wydano pozwolenia na budowę 62,4 tysiąca mieszkań, co jest wzrostem o około 15,3% w porównaniu z kwartałem poprzednim, ale spadkiem o około 35,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Rozpoczęto budowę 53,3 tysiąca mieszkań, czyli więcej o około 13,3% w porównaniu z poprzednimi kwartałami, ale mniej o około 15,7% w stosunku do roku poprzedniego. Koszty budowy mieszkań także nieco wzrosły, a to głównie z powodu mniejszej skali produkcji budowlanej. Ceny terenów budowlanych wzrosły, co wpłynęło na wyższe koszty budowy mieszkań.

Ceny mieszkań

Na rynkach pierwotnych, zarówno w skali kwartalnej, jak i rocznej, zaobserwowano wzrost nominalnych średnich cen transakcyjnych za metr kwadratowy nowych mieszkań, zwłaszcza we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdyni i Krakowie. Natomiast w Łodzi ceny te zmniejszyły się. Wzrost cen mieszkań w rynkach wtórnych był szczególnie wysoki w Łodzi i Krakowie. Jednak dynamika cen realnych, uwzględniających inflację oraz wynagrodzenia, była nadal negatywna, szczególnie w Warszawie.

Rosła także liczba mieszkań oferowanych do wynajmu, częściowo z powodu oddawania do użytku mieszkań kupionych w latach 2020-2022 przez inwestorów pod wynajem. Stopy procentowe stały się na tyle wysokie, że koszty kredytów mieszkaniowych zaczęły zbliżać się do kosztów najmu mieszkań. Wskaźnik dostępności mieszkań oraz kredytów mieszkaniowych nieznacznie wzrósł, głównie z powodu spadku stóp procentowych kredytów mieszkaniowych.

Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych 

W trzecim kwartale 2023 roku wartość udzielonych nowych kredytów mieszkaniowych w Polsce wzrosła w porównaniu z tym samym okresem w 2022 roku, co było wynikiem zwiększonej zdolności kredytowej gospodarstw domowych. Wartość nowych umów kredytowych na zakup mieszkań (bez uwzględnienia renegocjacji) według danych NBP wyniosła w trzecim kwartale tego roku 15,2 miliarda złotych, co oznaczało wzrost o około 4,2 miliarda złotych (+38%) w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o około 6 miliardów złotych (+65%) w porównaniu z trzecim kwartałem 2022 roku. Obecnie, na sześciu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce, około 76% zakupów mieszkań finansowane jest ze środków własnych gospodarstw domowych.

Wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe w trzecim kwartale 2023 roku głównie wynikał z ograniczenia bufora przy obliczaniu zdolności kredytowej przez banki, zgodnie z zaleceniami KNF, oraz z uruchomienia bezpiecznego kredytu o oprocentowaniu 2% od lipca 2023 roku. 

Kolejny kwartał z rzędu większość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych miała stałą stopę procentową. Według danych AMRON udział nowych kredytów z oprocentowaniem stałym w ogólnej liczbie nowych kredytów mieszkaniowych wyniósł w trzecim kwartale 2023 roku około 75%, co oznacza wzrost o około 11 punktów procentowych w skali kwartalnej i o 15 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

Cały raport NBP zobaczysz TUTAJ

Źródło: NBP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.