Analiza inwestycji

Przekrój poprzeczny terenu - analiza profilu terenu

Monika Byś
2023-12-06
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-12-07
Głosów: 19, średnia ocen: 5
przekrój poprzeczny

Przekrój poprzeczny terenu to graficzna reprezentacja rzeźby terenu, np. działki, wzdłuż linii przekroju. Profil terenu obrazuje zmiany wysokości terenu wzdłuż pewnego odcinka, co pozwoli m.in. ocenić ilość prac związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję budowlaną. Od teraz analiza profilu terenu dostępna jest w ramach Raportu o terenie OnGeo.pl.

  • Przekrój przedstawia, jak zmienia się wysokość terenu wzdłuż określonej trasy lub linii przekroju. Narzędzie to jest szczególnie przydatne w analizie topografii danego obszaru.
  • Analiza profilu terenu to kluczowy krok w procesie planowania i budowy, pozwalający na dostosowanie projektu do warunków terenowych i minimalizację potencjalnych problemów w przyszłości
  • W ramach analizy w Raporcie o terenie OnGeo.pl otrzymasz kompletną analizę ukształtowania terenu oraz pokrycia terenu wzdłuż wyznaczonych odcinków AB i CD. 

Przygotowaliśmy zupełnie nowy temat w ramach usługi Raportu o terenie, który pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć charakterystykę analizowanej działki. Analiza profil terenu dostarcza istotnych informacji o topografii wybranej nieruchomości, wzdłuż dwóch odcinków oznaczonych jako linie AB i CD.

Analiza profilu terenu - pobierz przykładowy Raport o terenie

Informacje dostarczone w Raporcie pomogą określić ukształtowanie działki, które jest kluczowym aspektem podczas oceny bezpieczeństwa, stabilności i funkcjonalności nowopowstałych i planowanych budynków. Ponadto dane o rzeźbie terenu będą punktem wyjścia do analizy ryzyka związanego z osiadaniem i osuwaniem terenu.

Analiza profilu terenu to kluczowy krok w procesie planowania i budowy, pozwalający na dostosowanie projektu do warunków terenowych i minimalizację potencjalnych problemów w przyszłości. Badając profil łatwiej zidentyfikujesz obszary, które mogą być narażone na zalewanie lub gromadzenie wody deszczowej. Wybierzesz również najlepszy projekt architektoniczno-budowlany z uwzględnieniem nachylenia terenu, a także uwzględnisz roślinność wysoką, która już znajduje się na działce, podczas wyboru miejsca pod fundamenty domu.

Analiza profil terenu w Raporcie o terenie OnGeo.pl
Analiza profil terenu w Raporcie o terenie OnGeo.pl 

Czym jest przekrój poprzeczny terenu?

Przekrój poprzeczny terenu, inaczej profil terenu, przedstawia, jak zmienia się wysokość gruntu wzdłuż wyznaczonej linii przekroju. Narzędzie to jest szczególnie przydatne w analizie topografii danego obszaru.

W uproszczeniu - przekrój poprzeczny terenu to rodzaj rysunku lub wykresu, który pokazuje, jak teren się podnosi lub jak opada wzdłuż danej linii. Jest używany w różnych dziedzinach, takich jak: inżynieria drogowa, geologia, geodezja oraz planowanie przestrzenne, aby lepiej zrozumieć charakterystykę terenu i dostosować projekty do warunków naturalnych. W przekroju poprzecznym można zobaczyć, np. czy trasa drogi będzie wymagała podniesienia terenu, albo czy istnieje konieczność zastosowania innych środków zaradczych w związku z nachyleniem terenu.

Jak czytać profil terenu?

Czytanie profilu terenu nie jest tak trudne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Aby najlepiej wyjaśnić, na czym to polega, posłużymy się przykładem, który wygenerowaliśmy w Raporcie o terenie. O tym, jak wygenerować Raport o terenie z profilem terenu, piszemy w dalszej części artykułu.

W Raporcie o terenie otrzymasz mapę rzeźby terenu z zaznaczoną granicą Twojej działki. Barwy na mapie odzwierciedlają wysokość elementów pokrycia terenu - im kolor bardziej czerwony, tym wyżej. Małe obiekty, które odznaczają się na mapie kolorem czerwonym, najprawdopodobniej wskazują roślinność wysoką, czyli drzewa (1).

Elementy zagospodarowania terenu na mapie obrazującej rzeźbę terenu, OnGeo.pl
Elementy zagospodarowania terenu na mapie obrazującej rzeźbę terenu, OnGeo.pl

Na mapie zaznaczyliśmy dwa odcinki, wzdłuż których przeprowadziliśmy badanie rzeźby terenu i dla których wykonaliśmy przekrój poprzeczny terenu. Odcinek AB (kolor różowy) wskazuje najdłuższą przekątną analizowanego obszaru (2), natomiast odcinek CD (kolor niebieski) - to prostopadła odcinka AB. Ponadto na każdym odcinku podajemy 3 punkty z informacją o odległości od punktu początkowego.

Najważniejsze informacje dotyczące rozkładu wysokości na działce znajdują się pod mapą - na dwóch wykresach:

  • Wykres 1: Przekrój terenu wzdłuż odcinka AB,
  • Wykres 2: Przekrój terenu wzdłuż odcinka CD.

Oś Y (3) na wykresie reprezentuje wysokość nad poziomem morza, natomiast oś X (4) to odległość na danym odcinku. Każdy z wykresów zawiera także drugą linię - profil uwzględniający pokrycie terenu (5), oparty na numerycznym modelu pokrycia terenu. 

Wykres: Przekrój terenu wzdłuż odcinka AB, OnGeo.pl
Wykres: Przekrój terenu wzdłuż odcinka AB, OnGeo.pl

W uproszczeniu, linia ciągła, to interpretacja graficzna terenu, bez wysokościowych elementów zagospodarowania - drzew, budynków, infrastruktury technicznej i innych. Linia przerywana uwzględnia elementy wysokościowe, czyli wskazuje, ile metrów mają poszczególne obiekty w terenie.

Przykład, jak czytać profil terenu

Wygenerowałam Raport o terenie dla działki znajdującej się w Nowym Targu [zobacz na mapie].

Różnica wysokości na działce wzdłuż linii AB wynosi około 37 metrów, natomiast wzdłuż osi CD - 14 metrów. Północna i północno-zachodnia część działki jest płaska o małej różnicy wysokości, lecz im dalej na południowy wschód, tym stromiej. Analizując profil poprzeczny działki wzdłuż odcinka AB, widzimy wyraźnie, że nachylenie stoku jest gwałtowne od około 95 metra, a dodatkowo wraz ze spadkiem wysokości, zmienia się charakter terenu na zadrzewiony. Wysokość drzew wynosi prawie 30 metrów.

Analiza profili terenu wybranej działki w Nowym Targu, Raport o terenie OnGeo.pl
Analiza profili terenu wybranej działki w Nowym Targu, Raport o terenie OnGeo.pl

Zakładając, że działka nadaje się pod zabudowę mieszkaniową w całości i nie ma przeszkód co do położenia domu, właściciel ma dwie opcje budowy. Pierwsza zakłada niższy koszt zabudowy na płaskiej części działki. Wówczas przygotowanie podłoża pod budowę nie będzie wymagało dużych prac. Analiza profilu działki wykazała, że ta część nie porasta roślinność wysoka, a na jej terenie nie ma budynków i innych obiektów zagospodarowania. Druga możliwość to budowa domu na skarpie. Właściciel, który zdecyduje się na taką budowę musi jednak dysponować wyższym budżetem. Budowa na skarpie wiąże się z koniecznością zabezpieczenia fundamentów przed skutkami osuwania terenu. Ponadto ta część działki porośnięta jest liczymy drzewami, a ich wysokość wskazuje, że prawdopodobnie na ich wycinkę inwestor będzie musiał mieć pozwolenie.

Dlaczego analiza profilu działki jest tak istotna?

Nasza analiza profilu terenu pozwala Ci lepiej zrozumieć teren, na którym znajduje się analizowana działka. Dzięki przejrzystym mapom i wykresom, dostajesz kompleksowy obraz zmian wysokości terenu. To nie tylko ułatwia zrozumienie topografii, ale także pomaga w identyfikacji potencjalnych wyzwań, takich jak nachylenie terenu czy ewentualne obszary podatne na erozję.

Analiza profilu terenu jest kluczowym krokiem w procesie planowania i budowy, który wpływa na bezpieczeństwo, efektywność i trwałość projektu.

Jak wygenerować Raport o terenie z profilami działki?

  • Wybierz interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
  • Zaznacz temat, który Cię interesuje. 
    Jeśli interesują Cię wyłącznie analiza profilu terenu, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy. W tym celu wybierz temat “Fizjografia terenu- Profil terenu". Pamiętaj, że wybierając pełen Raport o Terenie zyskujesz 20% rabatu.
  • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam/a wybierasz za co płacisz.

Zobacz również w film na platformie youtube.com, gdzie znajdziesz instrukcję, jak pobrać Raport o terenie:

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.