News

Projekt nowego prawa budowlanego wycofany z obrad Sejmu

Monika Byś
2023-07-13
~3 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
projekt nowego prawa budowlanego wycofany z obrad Sejmu

Wielka niewiadoma dotycząca nowelizacji prawa budowlanego. Po negatywnej ocenie projektu przez sejmową komisję, ustawa została wycofana z obrad Sejmu. Czas na dalsze dopracowanie jest ograniczony, co prawdopodobnie doprowadzi do odrzucenia projektu. Główne zmiany miały polegać na cyfryzacji formalności budowlanych i uproszczeniach dotyczących budowy domów i sklepów, w tym budowy domów powyżej 70 m2 bez pozwolenia na budowę. 

  • Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane został wycofany z obrad Sejmu po negatywnej ocenie przez sejmową komisję.
  • Czas na dopracowanie projektu jest ograniczony, co prawdopodobnie doprowadzi do jego odrzucenia.
  • Główne zmiany miały dotyczyć cyfryzacji formalności budowlanych i uproszczeń w budowie domów i sklepów.
  • Projekt został skrytykowany przez posłów ze względu na niejasne zapisy i rozbieżności z innymi ustawami.
  • Rząd proponuje umożliwienie budowy domów jednorodzinnych powyżej 70 m kw. bez pozwolenia na budowę.
  • Istnieje duże prawdopodobieństwo, że projekt nie przejdzie w tej kadencji ze względu na konieczność uwzględnienia licznych poprawek.

W dniu 12 lipca br. miało odbyć się drugie czytanie projektu dużej nowelizacji prawa budowlanego, jednak po krytyce propozycji zmian przez sejmową Komisję Infrastruktury, wycofano ją z porządku obrad sejmowych. Powodem negatywnej opinii były wykryte liczne błędy i nieścisłości. Komisja zarekomendowała odrzucenie projektu, co oznacza, że szanse na jego uchwalenie maleją z każdym dniem, szczególnie że lipiec to ostatni miesiąc posiedzeń Sejmu w tej kadencji.

Projekt zmian mocno krytykowany

Projekt został ostro skrytykowany przez posłów na wtorkowym posiedzeniu. Zarzucono mu niejasne i nieprecyzyjne zapisy. Rząd zgodził się częściowo z uwagami biura legislacyjnego i zapowiedział przygotowanie poprawek na drugie czytanie projektu. Posłowie zwrócili również uwagę na rozbieżności między tym projektem a niedawno zakończoną nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt wywołał wiele kontrowersji ze względu na kolejne uproszczenia i kary dla inżynierów budownictwa. Istnieje obawa, że całkowita cyfryzacja utrudni życie wielu Polakom, którzy nie są biegli w obsłudze komputera, co może skłonić część inwestorów do ustanowienia pełnomocnika w celu załatwienia sprawy w urzędzie.

Nowe budowy bez pozwolenia na budowę

Projekt przewiduje również rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Budowa m.in. kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy do 15 m kw., przydomowych schronów i ukryć doraźnych o powierzchni użytkowej do 35 m kw. miałaby odbywać się jedynie na podstawie zgłoszenia. Również budowa domów jednorodzinnych powyżej 70 m kw. miałaby być możliwa bez pozwolenia na budowę, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.

Projekt wprowadza również zmiany w zakresie uprawnień budowlanych, umożliwiając zdobycie takich uprawnień przez techników i osoby z tytułem zawodowym magistra inżyniera lub inżyniera architekta. Rząd proponuje również umożliwienie użytkowania domu jednorodzinnego po złożeniu oświadczenia o zakończeniu budowy.

Nowelizacja prawa budowlanego to bubel?

Prawnicy uważają, że deregulacja budów i robót budowlanych może prowadzić do wzrostu samowoli budowlanych. Ponadto, terminy wprowadzenia pełnej cyfryzacji wydają się niepraktyczne, a problem wykluczenia cyfrowego inwestorów wymaga rozwiązania. Ze względu na konieczność uwzględnienia licznych poprawek, istnieje duże prawdopodobieństwo, że projekt zmian w prawie budowlanym nie zostanie przyjęty w tej kadencji.

Źródło: Prawo.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.