News

290 mln zł na projekt linii kolejowej Warszawa-Łódź

Monika Byś
2023-06-27
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
projekt linii kolejowej Warszawa-Łódź

Spółce Centralny Port Komunikacyjny przyznano dofinansowanie w wysokości około 290 milionów złotych (prawie 64 miliony euro) na opracowanie projektu budowlanego dla strategicznej linii Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią. Nowy odcinek KDP o długości 140 kilometrów dwukrotnie skróci czas podróży między tymi dwoma miastami, włączając lotnisko CPK w sieć kolejową.

  • Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi około 290 mln zł (prawie 64 mln euro). Pochodzi z instrumentu CEF "Łącząc Europę".
  • Nowy 140-kilometrowy odcinek KDP skróci czas podróży między Warszawą i Łodzią do 45 minut.
  • Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch odcinków oraz pozyskanie niezbędnych pozwoleń.
  • Spółka CPK otrzymała wcześniej dofinansowanie na projekt tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi i studia wykonalności odcinka Warszawa-Łódź-Sieradz-Poznań.

Dofinansowany projekt obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do rozpoczęcia budowy dwóch odcinków: od Warszawy Zachodniej do skrzyżowania z linią kolejową nr 11 (LK11) na terenie planowanego węzła CPK oraz od skrzyżowania z LK11 do stacji kolejowej Łódź Niciarniana.

Zakres zadań, które otrzymały dofinansowanie od UE, obejmuje między innymi:

  • wykonanie kompletnego projektu budowlanego, 
  • uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych i decyzji lokalizacyjnych, które poprzedzają wniosek o pozwolenie na budowę

Wartość całego projektu szacuje się na około 350 milionów złotych, z czego 85 proc., czyli około 64 miliony euro (około 290 milionów złotych), stanowi dofinansowanie ze środków unijnych.

Projekt linii kolejowej Warszawa-Łódź /CPK/
Projekt linii kolejowej Warszawa-Łódź /CPK/

Projekt linii kolejowej Warszawa-Łódź

Odcinek Warszawa-CPK-Łódź jest kluczowy dla całego systemu kolejowego CPK. Zapewni on niebawem połączenie nie tylko z nowym lotniskiem, ale także z głównym węzłem przesiadkowym w Polsce. 

Prace projektowe dla linii KDP między Warszawą i Łodzią są już zaawansowane. Dokumentację dla odcinka Warszawa-CPK przygotowuje od listopada ubiegłego roku konsorcjum Biura Projektów "Metroprojekt" i Sud Architekt Polska na zlecenie CPK. Natomiast zaprojektowanie dalszego fragmentu linii od CPK do Łodzi zostało powierzone konsorcjum firm Egis Poland, Egis Rail i Jaf-Geotechnika przez spółkę CPK.

Odcinek między Warszawą i Łodzią będzie częścią linii kolejowej nr 85, znanej jako "szprycha" nr 9. Wraz z dalszym odcinkiem od Łodzi do Wrocławia i Poznania będą tworzyć tzw. linię "igrek" ze względu na swoje kształty. Pociągi podróżujące tą trasą będą mogły osiągnąć prędkość eksploatacyjną do 250 km/h w pierwszym etapie, a w przyszłości nawet 350 km/h (taka jest prędkość projektowa).

Dzięki tej inwestycji czas podróży między Warszawą a Łodzią skróci się do około 45 minut (obecnie potrzeba podwójnie więcej czasu). Podróżni będą mogli dojechać do lotniska CPK z Warszawy w około 15 minut, a z Łodzi w około pół godziny. Planuje się, że linia kolejowa Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław będzie częścią Europejskiego Korytarza Transportowego TEN-T Morze Północne-Morze Bałtyckie.

W 2021 roku spółka CPK otrzymała około 110 milionów złotych w ramach unijnego instrumentu CEF na wykonanie projektu budowlanego dla tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi oraz na studia wykonalności odcinka: Warszawa-Łódź-Sieradz-Poznań.

Źródło: CPK

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.