News

Jakie postępy we wdrażaniu reformy planistycznej?

Monika Byś
2024-02-07
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
postępy we wdrażaniu reformy planistycznej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii intensywnie pracuje nad usprawnieniem procesów planistycznych w gminach. Priorytetowo traktuje się pilotażowy program Rejestru Urbanistycznego oraz poszerzenie zbioru danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania.

Wiceminister Kukucki szczegółowo omówił inicjatywy resortu mające na celu skrócenie i uproszczenie procesów planowania przestrzennego. Reforma planowania, zatwierdzona w lipcu 2023 roku, pozwoli na skrócenie czasu opracowania dokumentów planistycznych z około 2,5 roku do 1,5 roku. Zmiany obejmują m.in. redukcję liczby konsultacji społecznych oraz ułatwienie publikacji ogłoszeń.

Co zmieniło się w planowaniu przestrzennym w 2023 r.

Zobacz, co zmieniło się w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2023 roku. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z ekspertem w zakresie planowania przestrzennego, w ramach podcastu OnGeo.pl “Wspólna Przestrzeń”. Rozmowę znajdziesz na kanale na platformie YouTube lub na Spotify. 

Jakie zmiany wprowadza reforma planistyczna?

Dodatkowo, wprowadzono postępowanie uproszczone sporządzania planów miejscowych, co umożliwi gminom korektę błędów w istniejących dokumentach. Resort pracuje również nad cyfryzacją procesu planistycznego, w tym nad Rejestrem Urbanistycznym oraz rozszerzeniem zakresu danych przestrzennych dla miejscowych planów, co wejdzie w życie od 1 stycznia 2025 r.

Kukucki zapowiedział również rozwój narzędzi wspierających proces planowania, takich jak przeglądarka danych planistycznych i Wtyczka APP 2. Ponadto, resort analizuje możliwość uwzględnienia aspektów środowiskowych i społecznych w procesie planowania przestrzennego, co może skutkować m.in. wprowadzeniem zakazów stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe na etapie opracowania planów miejscowych.

Środki na sfinansowanie planów ogólnych zostały już zaplanowane w Krajowej Polityce Miejskiej 2030, a przewidziano również szkolenia dla pracowników samorządowych i planistów przestrzennych. Analizowane są również ewentualne zmiany w prawie, takie jak możliwość zmiany planu miejscowego bez konieczności wypłacania odszkodowań dla właścicieli terenów oraz kształtowanie stawek opodatkowania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego. Analizowane są także kwestie dotyczące liczby miejsc postojowych dla samochodów przy nowych inwestycjach.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.