News

Polskie szamba są bezodpływowe tylko z nazwy. Tak wykazała kontrola NIK

Monika Byś
2022-01-13
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-13
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Polskie szamba są bezodpływowe tylko z nazwy

Gminy umożliwiają pozbywanie się ścieków w sposób niebezpieczny dla środowiska - powiedział w środę Przemysław Fedorowicz z delegatury NIK w Katowicach na sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Dodał, że polskie szamba są bezodpływowe tylko z nazwy.

  • Ponad 80 % zawartości szamb trafia do środowiska w stanie surowym - twierdzi wicedyrektor katowickiej delegatury NIK. Oznacza to, że polskie szamba są bezodpływowe tylko z nazwy.
  • Zdaniem Romualda Lenkajtisa z Agencji Wspierania Ochrony Środowiska ponad 93 % zawartości szamb trafia bezpośrednio do środowiska.
  • Według danych GUS niemal 30 % Polaków nie ma dostępu do kanalizacji. 90 % z nich mieszka w budynkach, przy których istnieją szamba.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli

Wicedyrektor katowickiej delegatury NIK, prezentując wyniki kontroli zabezpieczenia wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami ściekami komunalnymi pochodzącymi z obszarów nieskanalizowanych mówił, że "ponad 80 % zawartości szamb trafia do środowiska w stanie surowym".

Co prawda przyznał, że to o 10 % mniej niż wykazała kontrola sprzed 10 lat „ale w tym tempie osiągnięcie prawidłowego stanu zajmie nam 90 lat" - dodał.

W ocenie NIK gminy nie zapewniają właściwej ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi pochodzącymi z szamb. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli zbadali 28 gmin w 9 województwach. Sprawdzano gminną infrastrukturę do odbioru ścieków, egzekwowanie wywozu nieczystości i szczelność szamb, czyli - jak powiedział Przemysław Fedorowicz - kluczowe elementy systemu gospodarki ściekami.

Jego zdaniem mamy do czynienia z faktycznym przyzwoleniem gmin na nielegalne pozbywanie się ścieków. W związku z tym, że organy samorządowe nie korzystają z narzędzi, jakie mają by dyscyplinować właścicieli nieruchomości (kontrola umów, przymusowy wywóz nieczystości na koszt właściciela) taki proceder jest obarczony niewielkim ryzykiem.

Polecamy wpis: Nawet 315 mln zł kar dla gmin za niespełnienie dyrektywy ściekowej. Nowe prawo wodne

Rozwój infrastruktury służącej do oczyszczania ścieków jest niezadowalający. Polskie szamba są bezodpływowe tylko z nazwy

Większość gmin posiadała oczyszczalnie zbyt małe do potrzeb, albo nie miała ich wcale. Ale nawet ta niewystarczająca infrastruktura była wykorzystywana jedynie w 30 % - powiedział przedstawiciel NIK na sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.

Polecamy wpis: Gminy nie mają obowiązku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Romuald Lenkajtis z Agencji Wspierania Ochrony Środowiska, organizacji eksperckiej monitorującej problemy ekologicznej, zgodził się z wynikami kontroli w ogólności, ale polemizował z danymi liczbowymi. Jego zdaniem ponad 93 % zawartości szamb trafia bezpośrednio do środowiska.

Przewodniczący komisji, Tomasz Ławniczak z PiS, podkreślił, że poprawa sytuacji jest wielkim wyzwaniem dla gmin na najbliższe lata.

Znaczna pula środków została przeznaczona, zwłaszcza dla gmin popegeerowskich, zwłaszcza na inwestycje wodno-kanalizacyjne, z programów Polski Ład i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - dodał.

Polecamy wpis: Zrealizowana obietnica rządu. Są pieniądze na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla samorządów

Według danych GUS niemal 30 % Polaków nie ma dostępu do kanalizacji, a 90 % z nich mieszka w budynkach, przy których istnieją szamba.

Źródło: Samorzad.pap.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.