Analiza inwestycji

Obszar bezodpływowy na działce – sprawdź, czy po opadach działka zostanie zalana

Monika Byś
2021-09-06
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-24
Głosów: 41, średnia ocen: 5

Zastanawiasz się nad kupnem działki pod budowę domu? A może już znalazłeś idealne miejsce, ale nie masz pewności, czy nieruchomość nie posiada ukrytych wad? Wybór idealnej działki może być trudny. Zazwyczaj podstawowym kryterium jest cena – im niższa, tym lepiej. Czy takie kryterium wystarczy, żeby ulokować znaczną część oszczędności życia w nieruchomość, która ostatecznie okaże się studnią bez dna? Wychodząc naprzeciw czujnym inwestorom, zespół OnGeo opracował narzędzia, dzięki którym możesz w dowolnym czasie, nie wychodząc z domu, sprawdzić możliwości inwestycyjne dowolnej nieruchomości na obszarze całego kraju. W niniejszym artykule zastanowimy się, jak sprawdzić czy działka może zostać zalana po intensywnych opadach? Czym jest obszar bezodpływowy na działce?

  • Obszar bezodpływowy to teren, w obrębie którego powstają specyficzne warunki obiegu wody, czyli takie miejsca, które pozbawione są odpływu powierzchniowego wody.
  • Opracowania dotyczące obszarów zagrożonych stagnacją wody wykonywane są na podstawie numerycznego modelu terenu (NMT).
  • Odprowadzanie wody deszczowej na drogi i posesje sąsiednie jest zabronione i grozi odpowiedzialnością karną.
  • Informacja o zagrożeniu powodziowym może być niewystarczająca, aby wykluczyć możliwość zalania działki na skutek intensywnych opadów. Może okazać się, że działka, która nie leży w terenie zalewowym jest uznana za obszar zagrożony stagnacją wody.
  • Dzięki Raportom o Terenie OnGeo zweryfikujesz, czy na działce będzie możliwość budowy domu, bez konieczności robienia nasypów lub odwadniania terenu.

Czym jest obszar bezodpływowy?

W ujęciu lokalnym obszar bezodpływowy to teren, w obrębie którego powstają specyficzne warunki obiegu wody, czyli takie miejsca, które pozbawione są odpływu powierzchniowego wody. Procesem dominującym w obiegu wody jest proces wsiąkania wody do głębszych warstw gleby oraz proces parowania.

Obszary bezodpływowe są ściśle związane z ukształtowaniem powierzchni danego terenu, a opracowania wskazujące ich występowanie, wykonywane są na podstawie numerycznego modelu terenu (NMT). Zagłębienia na których powstają obszary bezodpływowe mogą powstawać:

  • w wyniku działalności człowieka (antropogeniczne);
  • naturalnie.

Antropogeniczne obszary bezodpływowe są wynikiem bezpośredniej lub pośredniej ingerencji człowieka w rzeźbę powierzchni terenu. Działalność człowieka w tym zakresie prowadzi do powstania sztucznych form terenu w postaci obniżeń np. w skutek eksploatacji odkrywkowej, górniczej oraz na obszarach zurbanizowanych. Obszar bezodpływowy na działce może powstać również poprzez naniesienie dodatkowej warstwy gruntu na teren znajdujący się w dolinie.

Teren wiejski po intensywnych opadach deszczu w pobliżu rzeki
Teren wiejski po intensywnych opadach deszczu w pobliżu rzeki

Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do artykułu: Obszary zagrożone stagnacją wody - sprawdź w Raporcie o terenie

Problem zalewania nieruchomości przez wody opadowe

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne w tym silne deszcze mogą prowadzić do okresowego zalewania działek mieszkańców. Jak już wspomniano, na takie zjawisko ma wpływ przede wszystkim ukształtowanie powierzchni i tworzący się obszar bezodpływowy. Drugim powodem są zmiany charakteru zlewni przez człowieka na skutek rozbudowy sieci dróg i zabudowy mieszkaniowej. Budując infrastrukturę niezbędną dla ludzi, uszczelnia się powierzchnię gruntu, ograniczając infiltrację wody deszczowej. W przypadku dużych opadów obserwuje się, że powierzchnia biologicznie czynna nie jest w stanie odprowadzić nadmiaru wody. Efektem są zalane działki, pola i drogi dojazdowe.

Bywa również, że posesje, które położone są niżej są zalewane nie tylko wodą opadową, ale również pochodzącą z sąsiednich działek sąsiada. Należy pamiętać, że odprowadzanie wody deszczowej na drogi jest zabronione i grozi odpowiedzialnością karną. Świadome działanie w tym zakresie powoduje niszczenie nawierzchni dróg oraz zmniejszenie bezpieczeństwa komunikacyjnego. Wodę opadową należy odprowadzać na swojej posesji, na terenie nieutwardzonym, do studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych.

Czytaj więcej: Jak obniżyć poziom wód gruntowych na działce?

Ad. 2. Zgodnie z treścią art. 29 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich (ust. 1 pkt 1), ani odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie (ust. 1 pkt 2).

Czy można sprawdzić, czy w razie intensywnych opadów moja działka zostanie zalana?

Oczywiście! Raporty o Terenie OnGeo zostały wzbogacone o informację o obszarach zagrożonych stagnacją wody. Dzięki tej informacji dowiesz się, czy w razie nagłych opadów deszczu lub roztopów po zimie Twoja działka może zostać zalana. Dane te są podane na przejrzystej mapie, do której załączono legendę oraz osobno dane szczegółowe w formie tabelarycznej.

Fragment Raportu o Terenie - obszary zagrożone stagnacją wody
Fragment Raportu o Terenie - obszary zagrożone stagnacją wody

 Nie musisz martwić się, że wtopisz swoje oszczędności w działkę, która posiada ukryte wady i uciążliwości.

Zweryfikujesz, czy na działce będzie możliwość budowy domu, bez konieczności robienia nasypów lub odwadniania terenu.

Dodatkowo diagnozę działki możesz wykonać samodzielnie, nie wychodząc w domu. Pobranie Raportu o Terenie jest dziecinnie proste i zajmuje zaledwie 5 minut.

Moja działka nie leży na terenie zalewowym, czy mogę mieć pewność, że nie zostanie zalana wskutek intensywnych opadów i roztopów?

Niestety nie. Analiza obszarów, które leżą na terenie zalewowym opiera się o inne dane przestrzenne. Może okazać się, że działka, która nie leży w terenie zalewowym jest uznana za obszar zagrożony stagnacją wody.

Poniżej wskażemy przykład takiej działki.

Nieruchomość znajduje się: w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Zakliczyn.

Pierwsza mapa przestawia obszar zagrożenia powodziowego oraz symulację zalania działki w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego. Jak widać, teren działki jest potencjalnie bezpieczny i nie znajduje się na terenie zalewowym.

Fragment Raportu o Terenie - zagrożenia powodziowe
Fragment Raportu o Terenie - zagrożenia powodziowe

 Druga mapa dotyczy analizy, czy działka zagrożona jest stagnacją wody. Pokrycie 100% obszaru działki kolorem niebieskim (co potwierdzają informacje szczegółowe w tabeli) oznacza, że działka zagrożona jest zalaniem w przypadku obfitych opadów i roztopów na całej powierzchni.

Fragment Raportu o Terenie - obszary zagrożone stagnacją wody
Fragment Raportu o Terenie - obszary zagrożone stagnacją wody

 W tym miejscu warto dodać, że jedną z podstawowych czynności, jakie należy wykonać na gruncie przed zakupem działki budowlanej jest zbadanie gospodarki wodnej. Bardzo istotne jest określenie poziomu wód gruntowych oraz specyfiki podłoża. W tym celu najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie specjalisty, który wykona dokładne badania geotechniczne gruntu. Dzięki badaniom geotechnicznym masz pewność, że przy zastosowaniu określonych czynności na gruncie, budynek zostanie zabezpieczony, co pozwoli uniknąć zmian w projekcie i napraw gotowego budynku (pęknięte ściany, podtopienia piwnic, niszczenie fundamentów i elewacji na skutek zalegania wód).

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.