Współpraca

Polskie Mosty Technologiczne dla PAIH

Monika Byś
2023-10-10
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
Polskie Mosty Technologiczne dla PAIH

Polskie Mosty Technologiczne to projekt, którego celem jest wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Kierowany był do grona przedsiębiorców posiadających usługę lub produkt, planujących ekspansję na rynki zagraniczne. Inicjatorem projektu jest PAIH - Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a wykonawcą - firma SmallGIS, założyciel portalu OnGeo.pl

 • Projekt Polskie Mosty Technologiczne dla PAIH jest programem wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw, które planowały ekspansję na rynki zagraniczne. Oferuje przedsiębiorcom wsparcie finansowe oraz profesjonalne doradztwo.
 • W ramach projektu przedsiębiorcy mogli otrzymać wsparcie finansowe w formule pomocy de minimis o wartości do 200 000 zł.
 • Wykonawcami systemu dla Polskiej Agencji Inwestowania i Handlu jest firma SmallGIS - grupa założycielska portalu OnGeo.pl.
 • Zobacz więcej naszych projektów na #zrealizowane-projekty

Polskie Mosty Technologiczne dla PAIH

Projekt Polskie Mosty Technologiczne dla PAIH jest programem wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw, które planowały ekspansję na rynki zagraniczne. Celem projektu jest:

 • zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych,
 • wsparcie przedsiębiorców w procesie ekspansji zagranicznej,
 • promocja polskich innowacji na świecie.

Zajrzyj na stronę projektu: https://www.paih.gov.pl/pmt

Zespół SmallGIS - grupa założycielska portalu OnGeo.pl - przygotowała system teleinformatyczny, dzięki któremu każda firma zainteresowana dofinansowaniem mogła bez przeszkód złożyć wniosek o dotację oraz zarejestrować się na seminarium otwierające. Z dofinansowania w ramach projektu skorzystało ponad 1 100 firm z całej Polski, a łączna wartość dotacji wyniosła aż 114 500 000 zł.

Według badania przeprowadzonego przez PAIH, firmy, które skorzystały z dofinansowania w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne, odnotowały następujące korzyści:

 • wzrost sprzedaży zagranicznej o 22%,
 • wzrost zatrudnienia o 10%,
 • poprawę rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych.

To nasz ogromny sukces! 

O projekcie

Do projektu mogły przystąpić innowacyjne przedsiębiorstwa, które spełniały następujące kryteria:

 • były mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami (MŚP),
 • miały siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie osiągnęły w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie poziomu sprzedaży netto w wysokości 20 mln euro,
 • posiadały innowacyjny produkt, usługę lub technologię,
 • posiadały plan wejścia na wybrany rynek zagraniczny.

W ramach projektu przedsiębiorcy mogli otrzymać wsparcie finansowe w formule pomocy de minimis o wartości do 200 000 zł. Wsparcie obejmowało:

 • 3-dniowe warsztaty na temat wybranego rynku (praktyczne informacje),
 • 40 h konsultacji z ekspertem w celu stworzenia strategii ekspansji,
 • strategię ekspansji produktu/usługi/technologii na wybrany rynek,
 • 120 tys. zł na realizację działań w ramach strategii.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne dla PAIH był kompleksowym programem wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw, które planowały ekspansję na rynki zagraniczne. Projekt oferował przedsiębiorcom wsparcie finansowe, jak i profesjonalne doradztwo, które pozwoliło im na lepsze przygotowanie do wejścia na nowe rynki.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.