News

Narodowy System Informacji Satelitarnej dostępny dla użytkowników

Monika Byś
2023-06-27
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Narodowy System Informacji Satelitarnej

Wielki krok dla Polskiej Agencji Kosmicznej! Dziś, 27 czerwca, zostaje uruchomiona pilotażowa wersja Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej (NSIS). Projekt ten, wykonała grupa SmallGIS, firmy założycielskiej OnGeo.pl, jest pierwszą w Polsce platformą, która integruje bazy danych z serwisów monitoringowych, produkty satelitarne oraz narzędzia analityczne, oferując jednocześnie szeroki zakres usług i serwisów opartych na danych satelitarnych. Co więcej, dostęp do NSIS jest całkowicie bezpłatny. 

  • 27 czerwca Polska Agencja Kosmiczna uruchamia Narodowy System Informacji Satelitarnej (NSIS).
  • NSIS to pierwsza w Polsce platforma integrująca bazy danych, produkty satelitarne i narzędzia analityczne oparte na danych satelitarnych. Dostęp do NSIS jest bezpłatny.
  • Wykonawcami projektu dla Polskiej Agencji Kosmicznej jest grupa SmallGIS, firma założycielska portalu OnGeo.pl.
  • NSIS zapewnia wsparcie dla administracji samorządowej w planowaniu inwestycji strategicznych i zarządzaniu kryzysowym. Umożliwia monitorowanie zmian klimatu, kontrolę stanu środowiska, gospodarkę leśną i wodną, planowanie upraw rolnych oraz rozwój infrastruktury turystycznej.
  • Projekt NSIS wspiera cele Polskiej Strategii Kosmicznej i Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Inicjatywa NSIS stanowi prawdziwe wyzwanie oraz niesamowitą wartość, ponieważ gromadzi w jednym miejscu różnorodne serwisy i produkty związane z danymi satelitarnymi, które dotychczas działały niezależnie. Wszystkie te zasoby, pochodzące zarówno z europejskiego programu Copernicus, jak i polskich instytucji i podmiotów, były rozproszone, co ograniczało ich informacyjny potencjał dla użytkowników.

podkreśla prof. Grzegorz Wrochna, Prezes POLSA

Integracja tych zasobów otwiera nowy rozdział w tej dziedzinie i dla wszystkich jej użytkowników

Aby skorzystać z NSIS, wystarczy wejść na stronę http//nsisplatforma.polsa.gov.pl

Platforma NSIS, zagospodarowanie przestrzenne
Platforma NSIS, zagospodarowanie przestrzenne

Narodowy System Informacji Satelitarnej

Narodowy System Informacji Satelitarnej będzie nieocenionym wsparciem dla administracji samorządowej, umożliwiając strategiczne planowanie inwestycji oraz skuteczne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Dzięki integracji różnych obrazów satelitarnych, NSIS stanowi kompleksowe źródło informacji o stanie środowiska, zwłaszcza w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, gdzie szybka reakcja jest kluczowa.

NSIS umożliwi efektywne i ciągłe dostarczanie informacji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników. System umożliwi monitorowanie zmian klimatu, wdrażanie działań zaradczych, kontrolę stanu środowiska, gospodarkę leśną i wodną, planowanie upraw rolnych oraz rozwój infrastruktury turystycznej. Będzie również służyć do podejmowania długoterminowych decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego, rozwoju komunikacji miejskiej i transportu oraz monitorowania jakości powietrza.

Jak działa NSIS?

NSIS składa się z trzech podstawowych komponentów: 

  • Portalu NSIS, 
  • Rynku Usług,
  • Bazy Wiedzy. 

Portal NSIS umożliwia przeprowadzanie podstawowych analiz przestrzennych na produktach satelitarnych oraz wykorzystanie danych z zewnętrznych platform i serwisów. Rynek Usług integruje potrzeby użytkowników z dostępnymi na rynku rozwiązaniami technicznymi, zarówno komercyjnymi, jak i open source. Natomiast Baza Wiedzy gromadzi informacje naukowe, techniczne i użytkowe, stanowiąc kompendium wiedzy dla wszystkich użytkowników. 

System ten został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było rozbudowywać i współpracować z innymi systemami tego typu w przyszłości.

Dzięki NSIS, Polska Agencja Kosmiczna zwiększy efektywność działań państwa i wzmocni konkurencyjność gospodarki, promując wykorzystanie danych satelitarnych przez administrację publiczną oraz instytucje realizujące zadania publiczne. Projekt NSIS jest zgodny z kluczowymi dokumentami strategicznymi dla rozwoju polskiej gospodarki, takimi jak Polska Strategia Kosmiczna i Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności. To ogromny krok naprzód w wykorzystaniu potencjału kosmicznego przez Polskę.

Źródło: NSIS

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.