Współpraca

Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

Monika Byś
2023-06-07
~3 min
Głosów: 19, średnia ocen: 5
Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

Z niekłamaną dumą informujemy, że firma SmallGIS, założyciel portalu OnGeo.pl, z sukcesem zrealizowała projekt pilotażowy "Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa". Projekt realizowany na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa koncentrował się na monitorowaniu suszy rolniczej, obszarów podmokłych i uszkodzeń roślinnych spowodowanych przez mróz przy wykorzystaniu danych satelitarnych, meteorologicznych i termicznych.

  • Głównym celem projektu "Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa" było wykorzystanie technologii teledetekcji satelitarnej w rolnictwie poprzez monitorowanie suszy rolniczej, obszarów podmokłych i uszkodzeń roślinnych spowodowanych przez mróz.
  • Firma SmallGIS Sp. z o.o. oraz ProGea 4D Sp. z o.o. współpracowały w ramach konsorcjum, aby stworzyć automatyczny i kompleksowy cyfrowy system monitorowania szkód w rolnictwie.
  • Projekt pokazał możliwość współpracy między różnymi instytucjami w celu efektywnego wykorzystania środków publicznych.
  • Projekt składał się z pięciu etapów, w tym opracowania metodyk oceny stanu upraw, walidacji tych metodyk, opracowania ostatecznych modeli stanu upraw, przeprowadzenia szkoleń dla pracowników KOWR oraz opracowania pracy badawczo-rozwojowej i bazy danych wyników oceny stanu upraw.
  • Dowiedz się więcej o naszych projektach. Wybierz #zrealizowaneprojekty

Projekt pilotażowy Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

Głównym celem projektu "Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy" było przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu wykorzystanie technologii teledetekcji satelitarnej w sektorze rolnictwa. Projekt koncentrował się na monitorowaniu suszy rolniczej, wykrywaniu i monitorowaniu obszarów podmokłych oraz roślinnych uszkodzeń spowodowanych przez mróz

Specjaliści SmallGIS Sp. z o.o. oraz ProGea 4D Sp. z o.o. (firmy będącej w konsorcjum) wykonali kawał dobrej roboty wykorzystując swoją wiedzę i długoletnie doświadczenie do stworzenia w pełni automatycznego i kompleksowego cyfrowego systemu monitorowania szkód w rolnictwie. 

Jak powiedział Wojciech Kędzia, zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na spotkaniu dotyczącym projektu:

Podpis Wojciech Kędzia

Projekt pokazał, że można pomiędzy różnymi instytucjami i w różnych instytucjach współpracować między sobą w celu podnoszenia efektywności wykorzystania środków publicznych

Projekt pilotażowy Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa /KOWR/
Projekt pilotażowy Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa /KOWR/

Etapy projektu pilotażowego

Projekt składał się z pięciu etapów: 

  • I Etap – opracowanie metodyk oceny stanu upraw mającej na celu szacowanie strat powstałych na skutek wymarznięć, wymoknięć i suszy na wybranych działkach na podstawie analiz danych satelitarnych i meteorologicznych oraz stworzenie kluczy oceny upraw;
  • II Etap – walidacja metodyk oceny stanu upraw mających na celu szacowanie strat powstałych na skutek wymarznięć, wymoknięć i suszy na wybranych działkach na podstawie analiz i bieżącej aktualizacji danych pomiarów satelitarnych, w tym przeprowadzenie prac terenowych na wybranych działkach celem oceny stanu upraw;
  • III Etap – opracowanie ostatecznych modeli stanu upraw mających na celu szacowanie strat powstałych na skutek wymarznięć, wymoknięć i suszy na podstawie oceny stanu upraw;
  • IV Etap – przygotowanie i przeprowadzenie seminariów oraz szkoleń dla pracowników KOWR w zakresie wykorzystania danych satelitarnych do monitoringu wymarznięć, wymoknięć i suszy;
  • V Etap – opracowanie pracy badawczo-rozwojowej oraz bazy danych wyników oceny stanu upraw.

Zajrzyj na oficjalną stronę projektu i dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/kowr/projekt-pilotazowy

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.