Współpraca

System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej - SIPAM

Monika Byś
2023-07-14
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej

Firma SmallGIS, założyciel portalu OnGeo.pl, z sukcesem zrealizowała projekt System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej SIPAM dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ). Projekt miał na celu zwiększenie dostępności zbiorów danych będących w dyspozycji administracji morskiej a także poprawę jakości i harmonizację tych danych. 

  • Portal SIPAM to kompletny system zapewniający wszechstronny dostęp do danych przestrzennych gromadzonych przez administrację morską
  • SIPAM zwiększa dostępność zbiorów danych dostępnych dla administracji morskiej, poprawia ich jakość i wprowadza harmonizację.
  • Głównym punktem dostępu do danych zgromadzonych w systemie jest interaktywna aplikacja Geoportal SIPAM. 
  • Dowiedz się więcej o naszych projektach. Wybierz #zrealizowaneprojekty

Portal SIPAM to kompletny system zapewniający wszechstronny dostęp do danych przestrzennych gromadzonych przez administrację morską. W portalu znajdziesz m.in. informacje o: granicach portów i przystani morskich, granicach pasa nadbrzeżnego (technicznego i ochronnego) oraz morskich drogach wodnych itd.

Projekt SIPAM, czyli System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej zawdzięczamy firmie SmallGis - grupie założycielskiej portalu OnGeo.pl. Grupa specjalistów spędziła ponad 2 lata na realizację projektu, z który od 2020 roku pomaga w codziennej pracy pracownikom administracji morskiej. 

Zajrzyj na stronę projektu https://sipam.gov.pl

System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej - czym jest SIPAM

SIPAM zwiększa dostępność zbiorów danych dostępnych dla administracji morskiej, poprawia ich jakość i wprowadza harmonizację. System jest przeznaczony dla różnych grup odbiorców: pracowników jednostek administracji morskiej oraz ich współpracowników, przedsiębiorców, ale również dla obywateli. 

Użytkownik systemu ma możliwość przeglądania dostępnych danych oraz tworzenia własnych map na podstawie ich treści. Ponadto system daje możliwość łączenia danych przestrzennych z opisowymi, przykładowo mapy z dokumentami dotyczącymi prezentowanych na mapie obszarów. Dzięki wszechstronnemu dostępowi do informacji możliwe jest efektywniejsze podejmowanie odpowiednich decyzji związanych z gospodarką morską.

Geoportal SIPAM

Głównym punktem dostępu do danych zgromadzonych w systemie jest interaktywna aplikacja Geoportal SIPAM

Geoportal SIPAM /https://sipam.gov.pl/geoportal

Oprócz standardowych funkcjonalności związanych z wizualizacją i analizą danych przestrzennych Geoportal zawiera szereg narzędzi przeznaczonych dla administracji morskiej - załączniki mapowe, repozytorium danych plikowych, dokumentację fotograficzną i inne istotne dla instytucji.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.