News

Operatorzy sieci dystrybucyjnych przyłączyli w Polsce 763 592 mikroinstalacji OZE

Monika Byś
2021-12-13
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-21
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Operatorzy sieci dystrybucyjnych przyłączyli w Polsce 763 592 mikroinstalacji

Operatorzy sieci dystrybucyjnych przyłączyli w Polsce 763 592 mikroinstalacji OZE - informuje Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). W III kwartale 2021 roku średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wyniosła 7,58 kW. W samym październiku br. roku średnia moc wyniosła aż 8,31 kW i była o ponad 1,6 kW wyższa niż średnia mikroinstalacji w roku ubiegłym.

  • Dynamiczny wzrost zainteresowania fotowoltaiką zaowocował tym, że operatorzy sieci dystrybucyjnych przyłączyli w Polsce 763 592 mikroinstalacji OZE.
  • Liczba mikroinstalacji od początku 2019 roku do końca października 2021 roku uległa ponad 14-krotnemu wzrostowi (o 1308 %), przy jednoczesnym ponad 15,5-krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach.
  • Szalejąca pandemia nie miała negatywnego skutku na wzrost zainteresowania OZE. W 2020 r.
  • Od początku 2019 roku obserwowany jest duży wzrost liczby mikroinstalacji przyłączonych do sieci w poszczególnych kwartałach.

Wzrost zainteresowania fotowoltaiką w Polsce. Operatorzy sieci dystrybucyjnych przyłączyli w Polsce 763 592 mikroinstalacji OZE

Dynamiczny wzrost zainteresowania fotowoltaiką zaowocował tym, że operatorzy sieci dystrybucyjnych przyłączyli w Polsce 763 592 mikroinstalacji OZE. Poniższy wykres przedstawia dynamikę przyrostu liczby mikroinstalacji przyłączonych do sieci od 2017 roku przez OSD zrzeszonych w PTPiREE od drugiego kwartału 2017 roku.

wykres: Łączna ilość mikroinstalacji przyłączeniowych przez operatorów sieci dystrybucyjnych w latach 2017-2021, PTPiREE
wykres: Łączna ilość mikroinstalacji przyłączeniowych przez operatorów sieci dystrybucyjnych w latach 2017-2021, PTPiREE

Jak czytamy z wykresu, na koniec czerwca 2017 roku było 21 458 mikroinstalacji OZE w Polsce. Ta liczba wzrosła do poziomu 154 426 w grudniu 2019 roku, 457 598 w grudniu 2020 roku oraz 712 888 we wrześniu 2021 r. Na koniec października br. do sieci przyłączono łącznie 763 592 mikroinstalacji OZE. Przypuszcza się, że obecny poziom wynosi ponad 800 tys.

Dominującą większość stanowią mikroinstalacje prosumenckie przyłączone do sieci na podstawie zgłoszenia.

Wraz ze wzrostem liczby mikroinstalacji OZE wzrasta łączna moc urządzeń.

Liczba mikroinstalacji od początku 2019 roku do końca października 2021 roku uległa ponad 14-krotnemu wzrostowi (o 1308 %), przy jednoczesnym ponad 15,5-krotnym wzroście mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach. W opracowaniu PTPiREE na III kwartał 2021 roku dystrybutorzy przyłączyli do swoich sieci ponad 111 tys. nowych mikroinstalacji. Nowoprzyłączone instalacje dają mocy blisko 843 MW. Pod koniec października 2021 roku liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej wyniosła ponad 763 tys., a ich moc ponad 5,3 GW. Liczba przyłączonych mikroinstalacji jest o prawie 19 % wyższa niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

Ciekawostką jest, że szalejąca pandemia nie miała negatywnego skutku na wzrost zainteresowania OZE. W 2020 r. Dystrybutorzy przyłączyli do swoich sieci ponad trzykrotnie więcej mikroinstalacji niż w całym 2019 roku, a jednocześnie blisko 2-krotnie więcej niż wynosi łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w latach poprzednich.

PTPIREE informuje, że od początku 2021 roku przyłączono blisko 306 tysięcy nowych mikroinstalacji o łącznej mocy 2,3 GW. Dla porównania w całym 2020 roku liczba przyłączonych mikroinstalacji wyniosła 303 tysiące, a ich łączna moc niewiele ponad 2 GW.

Obserwujemy kwartalny rekord

Od początku 2019 roku obserwowany jest duży wzrost liczby mikroinstalacji przyłączonych do sieci w poszczególnych kwartałach. Jedynie w I kwartale br. widoczny jest spadek liczby przyłączanych kwartalnie mikroinstalacji w stosunku do kwartału II, III i IV 2020 roku. Obecnie mamy rekord. W III kwartale 2021 roku przyłączono więcej mikroinstalacji (111 175) niż w całym 2019 roku (100 212). Jest to również rekordowy kwartał pod względem wolumenu przyłączonej mocy, który wyniósł prawie 843 MW.

Źródło: PTPIREE, globenergia.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.