News

Odmowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej instalacji OZE

Monika Byś
2022-01-18
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Odmowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej

Firmy w Polsce coraz częściej inwestują w większe instalacje OZE. Ich zadaniem jest dostarczenie taniej i bezemisyjnej energii w dobie rosnących cen i inflacji. Przedstawiciel jednego z operatorów systemu dystrybucyjnego wskazuje, że zwiększa się problem odmów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej odbiorców biznesowych. Odmowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej jest bardzo szkodliwa, a operatorzy liczą na wsparcie legislacyjne i finansowe.

  • Dystrybutorzy energii oczekują wsparcia legislacyjnego i finansowego, które umożliwi rozbudowę sieci oraz jej modernizację.
  • Statystyki pokazują, że odmowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dotyka coraz większą liczbę firm. w 2020 r. Tauron wydał decyzję odmowną w aż 5 % wszystkich przypadków złożonych wniosków.
  • Problem odmów przyłączy instalacji może być więc jednym z głównych barier rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

Operatorzy czekają na wsparcie legislacyjne

Sektor dystrybucji energii oczekuje wsparcia legislacyjnego, które umożliwi rozbudowę sieci dystrybucyjnej oraz jej modernizację. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) korzystają z szybkiej ścieżki na realizację inwestycji, do której powinni mieć także dostęp operatorzy segmentu dystrybucyjnego. Obecnie procedura modernizacyjna trwa od 3 do 5 lat i sięga nawet 10 w niektórych przypadkach.

Równocześnie, statystyki pokazują, że odmowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej instalacji OZE jest coraz powszechniejsza. W całym 2020 roku Tauron wydał decyzję odmowną w przypadku 5 % złożonych wniosków. W 2021 roku był to już poziom 25 % w okresie od stycznia do września.

Odmowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej instalacji OZE

Problem dostrzega kancelaria CCLaw - Creative Consultants Law Firm. Prawnicy zauważają, że operatorzy sieci dystrybucyjnych masowo odmawiają wydania warunków przyłączenia lub uznają wnioski o ich określenia za niekompletne.

Polecamy wpis: Przyłączenie mikroinstalacji OZE będzie dużo prostsze

Zazwyczaj opierają się na przesłance braku technicznych możliwości przyłączenia lub kwestionują dopuszczalność lokalizacji instalacji na podstawie treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

informuje kancelaria CCLaw 

Jak temu przeciwdziałać? Z praktyki CCLAW wynika, że odmowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej jest często bezpodstawna. Właściwa interpretacja przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wielu przypadkach umożliwia budowę instalacji OZE.

Nie warto rezygnować z próby przyłączania instalacji OZE od razu po otrzymaniu odmowy od OSD. Należy pamiętać, że operator powinien udowodnić wystąpienie braku technicznych możliwości przyłączenia.

radzi CCLAW

Odmowa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej może być kwestionowana

Odmowy mogą zostać zakwestionowane, wytwórca może zgłosić sprawę do Prezesa URE.

W przypadku ostatnio prowadzonej przez nas sprawy, wystarczyło przedstawienie operatorowi właściwej argumentacji prawnej, by uznał on że mpzp zezwala na lokalizację farmy fotowoltaicznej.

poinformowali we wpisie na Linkedin prawnicy

Na łamach GLOBEnergia.pl pytano Witolda Chmarzyńskiego z Kancelarii CCLAW o bariery rozwoju farm fotowoltaicznych, których w praktyce jest wiele. Największą z nich jest kwestia przyłączania farm fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej.

Niemożność uzyskania szybkiej informacji o możliwości przyłączenia planowanej instalacji, czas oczekiwania na warunki przyłączenia oraz coraz częstsze (bezzasadne) odmowy przyłączania instalacji PV do sieci. Przepisy prawa nie pozwalają na „zmobilizowanie” operatorów sieci do sprawniejszego i szybszego działania.

tłumaczył wówczas Chmarzyński

A przecież rozkwit farm fotowoltaicznych w Polsce dopiero przed nami.

Fotowoltaika w Polsce

Energetyka słoneczna w Polsce jest obecnie zdominowana przez mikroinstalacje fotowoltaiczne, na punkcie których oszaleli mieszkańcy naszego kraju. Pomogły rządowe programy dofinansowujące inwestycje w niezależne źródła energii.

Polecamy wpis: Będzie nowa edycja programu Mój Prąd 4.0!

Według najnowszych danych ARE, największym źródłem OZE w Polsce jest fotowoltaika. Moc zainstalowana we wszystkich źródłach OZE w Polsce wzrosła o 36 % z poziomu 11 957,6 MW na koniec listopada 2020 roku do poziomu 16 268,1 MW w analogicznym okresie w 2021 roku. Listopad to pierwszy miesiąc, gdzie moc zainstalowana w PV wyprzedziła moc zainstalowaną w farmach wiatrowych. Największym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest fotowoltaika z 7 122 MW, na kolejnym miejscu uplasowała się energetyka wiatrowa (7 000,1 MW). Największe przyrosty odnotowała fotowoltaika – w skali roku przybyło 82 % mocy. 

Coraz częściej w segmencie OZE będą pojawiać się farmy fotowoltaiczne na skutek przeprowadzonych w ostatnich latach aukcji OZE. Problem odmów przyłączy instalacji może być więc jednym z głównych barier rozwoju fotowoltaiki w Polsce, jeśli decydenci nie przyjmą rozwiązań prawnych i finansowych w obszarze rozwoju sieci elektroenergetycznej w Polsce. 

Źródło: GLOBnergia, WNP.pl, Linkedin

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.