Porady OnGeo

Odległość pomiędzy budynkami na tej samej działce

Monika Byś
2023-12-29
~3 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
odległość pomiędzy budynkami na tej samej działce

Czy prawo budowlane definiuje minimalną odległość pomiędzy budynkami na tej samej działce? Sprawdź, jak zlokalizować budynki na jednej działce. 

  • Zgodnie z rozporządzeniem ws. warunków technicznych nie ustala się odległości między ścianami zewnętrznymi budynków położonych na jednej działce budowlanej.
  • Natomiast odległość pomiędzy budynkami usytuowanymi na różnych działkach budynków w zabudowie jednorodzinnej powinna zapewnić warunki nierozprzestrzeniania się ognia przez ściany zewnętrzne i dach.

Odległość pomiędzy budynkami na tej samej działce

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), nie ustala się odległości między ścianami zewnętrznymi budynków położonych na jednej działce budowlanej.

Wyjątek stanowi sytuacja z § 249 ust. 1 ww. rozporządzenia, która stanowi, że w przypadku, gdy łączna powierzchnia wewnętrzna budynków na działce budowlanej przekracza 1000 m2, a także w przypadku, gdy jeden z budynków jest budynkiem zamieszkania zbiorowego, odległość między ścianami zewnętrznymi tych budynków powinna wynosić co najmniej 10 m.

Przykładowo: W przypadku, gdy na działce budowlanej znajduje się jeden budynek mieszkalny o powierzchni wewnętrznej 500 m2 i drugi budynek gospodarczy o powierzchni wewnętrznej 500 m2, przepisy dotyczące minimalnych odległości między obiektami budowlanymi w ogóle nie obowiązują.

W praktyce, gdy mówimy o budownictwie jednorodzinnym, jest skrajnie mało prawdopodobne, aby inwestor nie spełnił takiego zapisu. Warto pamiętać, że przepisy dotyczące odległości między budynkami określają również miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub decyzje o warunkach zabudowy. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sprawdzisz w usłudze Raport o terenie OnGeo.pl. 

Sprawdź bufor od granicy działki 

Chcesz sprawdzić odległość od granicy działki? Zastanawiasz się, ile miejsca zostało na budowę domu po uwzględnieniu minimalnych odległości od granicy? Skorzystaj z narzędzia "Pokaż bufor" dostępnego w Geoportalu Krajowym Na Mapie i sprawdź zaktualizowane wymiary działki. 

Geoportal Krajowy Na Mapie prezentuje narzędzie, dzięki któremu za darmo sprawdzisz bufor od granicy działki według własnych wytycznych. 

  • KROK 1: Przejdź na stronę Na Mapie: https://geoportal-krajowy.pl a następnie przejdź do mapy;
  • KROK 2: Wyszukaj działkę, która Cię interesuje za pomocą wyszukiwarki lub zbliż się do widoku mapy i wybierz działkę, klikając w jej pole (Jeśli nie widzisz granic działki, zmień warstwę mapy na “działki”);
  • KROK 3: Po lewej stronie otworzy się okno “Informacje o wybranej działce”. Wybierz "Pokaż więcej"
  • KROK 4: Przejdź do pola “Bufor” i ustaw dowolny bufor wewnętrzny wpisując np. “3” lub zewnętrzny wpisując “-3”. 
Ustaw bufor od wybranej działki, Na Mapie
Ustaw bufor od wybranej działki, Na Mapie

Odległości między budynkami na różnych działkach

Odległość pomiędzy budynkami usytuowanymi na różnych działkach budynków w zabudowie jednorodzinnej powinna zapewnić warunki nierozprzestrzeniania się ognia przez ściany zewnętrzne i dach.

Poniższa tabela określa minimalne odległości pomiędzy zewnętrznymi ścianami budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży zlokalizowanych na sąsiednich działkach budowlanych. Podane odległości można zmniejszyć o 25%, jeżeli budynki są zwrócone do siebie ścianami i dachami, które posiadają porycia nierozprzestrzeniające ognia, które dodatkowo nie mają otworów.

 RO/RORO/NRONRO/RONRO/NRO
RO/RO16 m16 m16 m12 m
RO/NRO16 m16 m16 m12 m
NRO/RO16 m16 m16 m12 m
NRO/NRO12 m12 m12 m8 m

gdzie:

RO – ściany lub pokrycie dachu rozprzestrzeniające ogień
NRO – ściany lub pokrycie dachu nie rozprzestrzeniające ognia

Jeśli budynek będzie posiadał ścianę oddzielenia przeciwpożarowego, nie musisz zachowywać wymienionych odległości.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.