News

Gminy nie musza się śpieszyć z Planami Ogólnymi - będzie zmiana terminu

Opracowanie redakcji
2024-07-08
~2 min
Głosów: 2, średnia ocen: 5
Rewizja KPO skupi się na planach zagospodarowania

Minister funduszy, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, zapowiedziała, że kolejna rewizja Krajowego Planu Odbudowy (KPO), planowana na 2025 rok, będzie dotyczyć przesunięcia terminu powstania ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecna wersja KPO zakłada, że do 2026 roku 80% polskich gmin będzie miało przygotowane te plany. Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że przygotowanie takich planów zajmuje od 3 do 4 lat, a zatem realistyczne jest oczekiwanie, że do 2026 roku większość z nich będzie w połowie drogi.
 

Opóźnienia w realizacji KPO

Minister funduszy podkreśliła, że cały KPO jest opóźniony, co wpłynęło na termin uruchomienia finansowego wsparcia dla gmin na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Wiceminister rozwoju i technologii, Waldemar Sługocki, poinformował, że na ten cel zarezerwowano 870 mln zł z KPO.

Cele i wymogi KPO

Aby reforma systemu planowania przestrzennego została uznana za zrealizowaną przez Komisję Europejską, plany ogólne muszą być przygotowane przez co najmniej 80% polskich gmin. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każda gmina będzie musiała przygotować i uchwalić plan ogólny do 1 stycznia 2026 roku. Plan ten zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które zachowają moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 roku.

Plan ogólny

Plan ogólny ma stanowić schemat zagospodarowania przestrzeni i jego ustalenia będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, w tym zintegrowanego planu inwestycyjnego, jak i decyzji o warunkach zabudowy. Normy zawarte w planie ogólnym mają na celu wskazanie ram, w jakich ma się mieścić docelowe zagospodarowanie przestrzeni, oraz stanowić wytyczne dla szczegółowych działań projektowych na kolejnych etapach procesu planistycznego.
W planie ogólnym zostaną określone strefy planistyczne i gminne standardy urbanistyczne, a także obszary uzupełnienia zabudowy oraz obszary zabudowy śródmiejskiej. Nowe przepisy umożliwiają również mieszkańcom danej gminy samodzielne zainicjowanie procedury planistycznej zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Minister Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że przygotowanie ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego jest procesem czasochłonnym, ale niezbędnym dla zrównoważonego rozwoju przestrzennego gmin. Planowana rewizja KPO w 2025 roku pozwoli na ocenę postępów i dostosowanie wskaźników do realnych możliwości realizacyjnych gmin, co jest kluczowe dla skutecznego wdrożenia reformy planowania przestrzennego w Polsce.

Zapraszamy na wywiad z ekspertem - jakie zmiany przyniosła reforma planowania przestrzennego. 

Avatar: Opracowanie redakcji
Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl