News

Wsparcie planowania przestrzennego gmin - nabór KPO

Opracowanie redakcji
2024-05-20
~2 min
Głosów: 5, średnia ocen: 3.8
Nabór do KPO planowanie przestrzenne

W czwartek 16 maja rozpoczął się nabór na dotacje z Krajowego Planu Odbudowy – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Portal funduszeeuropejskie.gov.pl, w sekcjach poświęconych KPO, zamieścił ogłoszenie dotyczące naboru w ramach inwestycji A1.3.1. Inwestycja ta obejmuje działania związane z wdrożeniem reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach, poprzez przygotowanie i uchwalenie ogólnego planu gminy, programu rewitalizacji oraz lokalnego planu przestrzennego.

Nabór na dotacje potrwa do 30 czerwca 2026 r.

Z informacji wynika, że ​​całkowita kwota przeznaczona na wdrożenie reformy przestrzennej w gminach to ponad 868 mln zł. Maksymalna wysokość dotacji została przeliczona dla każdej gminy za pomocą algorytmu, który uwzględnia m.in. powierzchnię gminy, liczbę mieszkańców i powierzchnię lasów.

W ogłoszeniu o naborze nie określono szczegółowych przepisów konkursowych, takich jak regulamin konkursu oraz wzór wniosku o dofinansowanie. Zaznaczono jednak, że „dokumentacja konkursowa jest w trakcie uzgodnień wewnątrzresortowych”.

Realizacja reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego stanowi jeden z kluczowych elementów zawartych w polskim KPO. Istotnym aspektem tej reformy są nowe dokumenty oraz narzędzia planistyczne, takie jak plan ogólny, który gminy będą zobowiązane sporządzić i uchwalić do dnia 1 stycznia 2026 roku.

W odpowiedzi na zgłoszenia ze strony samorządów i urbanistów, rząd zgodził się na wydłużenie określonego czasu. W ramach projektu rewizji KPO zaproponowano zmianę, która dotyczy odsetka gmin posiadających przyjęte plany ogólne, na "odsetek gmin, które przygotowały i opublikowały w Biuletynie Informacji Publicznej projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego".

Znaczy to, że zamiast uchwalenia planu ogólnego do końca 2025 roku, gminy będą musiały do tego czasu jedynie przygotować i zamieścić w BIP projekt ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Avatar: Opracowanie redakcji
Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl