Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Przetarg: Przygotowanie projektów MPZP dla gminy Oborniki Śląskie

Głosów: 11, średnia ocen: 5
mock

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektów MPZP dla gminy Oborniki Śląskie (dla części obrębu Oborniki Śląskie i części gminy Oborniki Śląskie).

 • Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Oborniki Śląskie i części gminy Oborniki Śląskie.
 • Termin realizacji 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 • Oferty należy składać do dnia 18.01.2022 r. do godz. 10:00.

Opis zamówienia: Przygotowanie projektów MPZP dla gminy Oborniki Śląskie

Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Oborniki Śląskie i części gminy Oborniki Śląskie.

Zadanie częściowe nr 1:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXXIX/310/21 z dnia 7 października 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Oborniki Śląskie obejmujący 4 załączniki graficzne

Zadanie częściowe nr 2:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XLII/331/21 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Oborniki Śląskie obejmujący 10 załączników graficznych.

Zadanie częściowe nr 3:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XLII/332/21 z dnia 26 listopada 2021 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objętego uchwałą nr 0150/XXXV/258/05 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie. Zmiana dotyczy wyłącznie
ustaleń części tekstowej planu. 

Zadanie częściowe nr 4:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XLII/333/21 z dnia 26 listopada 2021 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objętego uchwałą nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Kotowice. Zmiana dotyczy wyłącznie ustaleń części tekstowej planu.

Zadanie częściowe nr 5:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XLII/334/21 z dnia 26 listopada 2021 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objętego uchwałą nr XLVI/410/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków. Zmiana dotyczy wyłącznie ustaleń części tekstowej planu.

Informacje dodatkowe. Przygotowanie projektów MPZP dla gminy Oborniki Śląskie.

 1. Projekty planów miejscowych należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i wyszczególnieniem czynności z tym związanych zawartym w projekcie umowy,
 2. Termin realizacji 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.
  2.2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania
  ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną
  odrzucone.
  2.3. Miejsce realizacji: miasto i gmina Oborniki Śląskie.

Miejsce i termin składania ofert.  Przygotowanie projektów MPZP dla gminy Oborniki Śląskie:

Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów, albo drogą elektroniczną na adres e-mail oborniki@oborniki-slaskie.pl w terminie do dnia 18.01.2022 r. do godz. 10:00.

Kontakt:

KONTAKT Z WYKONAWCĄ
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

W zakresie merytorycznym:
Adriana Piskor - podinspektor ds. budowlanych
tel. (71) 310 35 19 w. 444 e-mail piskor@oborniki-slaskie.pl

W zakresie formalnym:
Marek Pendyk - inspektor ds zamówień publicznych
tel. (71) 310 35 19 w. 420 e-mail pendyk@oborniki-slaskie.pl

Więcej informacji -> tutaj

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak