Porady OnGeo

Legalizacja domku holenderskiego na działce budowlanej

Materiał partnerski
2022-06-28
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-08-21
Głosów: 46, średnia ocen: 5
Legalizacja domku holenderskiego na działce budowlanej

Postawienie domku holenderskiego na działce jest popularnym sposobem zorganizowania miejsca do rekreacji na posiadanym terenie. Zakup takiego domku to mniejszy wydatek niż postawienie budynku z jakiejkolwiek technologii. Dodatkowo po przewiezieniu domku holenderskiego właściwie od razu zyskujemy gotowe pomieszczenia, w których można - zwłaszcza latem - odpoczywać z dala od zgiełku miasta. Należy jednak pamiętać, że domek holenderski także wymaga zalegalizowania. Jak tego dokonać? Co zrobić, jeśli zignorowaliśmy procedury legalizacyjne?

  • Domek holenderski jako budynek letniskowy może stanąć na działce rekreacyjnej. Gdy jednak zamierzamy realizować w nim funkcję mieszkalną – możliwe jest usytuowanie go na działce budowlanej. Wówczas jednak konieczna jest procedura pozwolenia na budowę, z czym łączy się szereg wymagań.
  • Sposobem legalizacji domku holenderskiego na działce jest zgłoszenie ustawienia go jako obiektu tymczasowego.

Przeznaczenie domku holenderskiego na działce

Sposób i tryb legalizacji domku holenderskiego na działce zależy od tego, jak go użytkujemy. Mamy bowiem do wyboru dwa typy kwalifikacji takich domków postawionych na działce gruntowej. Zaliczamy do nich:

  1. uznanie domku za wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej przeznaczony do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  2. uznanie domku za obiekt budowlany, który nie jest połączony trwale z gruntem i przeznaczony do rozbiórki lub przeniesienia.

Co ważne, domek holenderski jako budynek letniskowy może stanąć na działce rekreacyjnej. Gdy jednak zamierzamy realizować w nim funkcję mieszkalną – możliwe jest usytuowanie go na działce budowlanej. Wówczas jednak konieczna jest procedura pozwolenia na budowę, z czym łączy się szereg wymagań.

Dodatkowo tymczasowy obiekt budowlany można stawiać także na działkach objętych planem zagospodarowania przestrzennego. Możliwe jest to jednak tylko na określony czas – maksymalnie do 180 dni. Później trzeba przenieść domek poza nieruchomość.

Zgłoszenie przeniesienia domku na działkę

Pierwszym sposobem legalizacji domku holenderskiego na działce jest zgłoszenie ustawienia go jako obiektu tymczasowego. Zgodnie bowiem z treścią art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo budowlane:

 art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo budowlane

pozwolenia budowę nie wymaga budowa: tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu

Na mocy tego przepisu konieczne jest zgłoszenie woli sprowadzenia (przeniesienia) domku holenderskiego na działkę.

Co jednak ważne, przy takiej kwalifikacji domku – czyli jako obiektu tymczasowego – musimy spełnić istotny warunek. Jest nim na podstawie Prawa budowlanego zasada konieczności „rozebrania lub przeniesienia w inne miejsce nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu”. Jak zatem widać, wybierając ten typ legalizacji, godzimy się na usunięcie/przeniesienie domku w określonym terminie. Jeśli takie rozwiązanie nam nie odpowiada, musimy rozważyć stałe połączenie z gruntem.

Domek holenderski jako obiekt mieszkalny

Jeżeli nie posiadamy działki rekreacyjnej, na której możemy zalegalizować domek holenderski na działce budowlanej jako budynek do rekreacji, możliwe jest jeszcze otwarcie procedury dostosowania go do funkcji mieszkalnej. Należy pamiętać, że taki zakres prac wymaga pozwolenia na budowę.

Domek holenderski w tej sytuacji należy dostosować do obowiązujących przepisów. W tym zakresie m.in. trzeba do niego doprowadzić ciepłą wodę, ogrzewanie, zastosować odpowiednią wysokość pomieszczeń czy odpowiednio go na działce usytuować. Jeżeli jesteśmy gotowi na takie wyzwania, mamy szansę na pełną legalizację domku także na działce budowlanej.

Więcej informacji na:

Avatar: Materiał partnerski
Materiał partnerski

Materiały opublikowane przez partnerów portalu OnGeo.pl