News

Zmiana ustawy. Łatwiejszy przesył energii elektrycznej

Monika Byś
2023-06-19
~2 min
Głosów: 19, średnia ocen: 4.9
Łatwiejszy przesył energii elektrycznej

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Dzięki niej budowa i wykorzystanie linii bezpośrednich będzie znacznie łatwiejsza. Wszystko dlatego, że linie będą mogły bezpośrednio łączyć wytwórcę i odbiorcę energii elektrycznej.

  • Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne i innych przepisów umożliwia łatwiejszą budowę i wykorzystanie linii bezpośrednich.
  • Przedsiębiorcy będą mogli łatwiej i taniej korzystać z odnawialnych źródeł energii dzięki liniom bezpośrednim.
  • Nowe przepisy eliminują konieczność ubiegania się o zgodę prezesa URE, zastępując ją prostym zgłoszeniem.
  • Istnieje możliwość wprowadzania nadwyżek energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa sieci.

Budowa i wykorzystanie linii bezpośrednich, czyli połączeń umożliwiających bezpośrednie przesyłanie energii elektrycznej od producenta do odbiorcy, stają się teraz prostsze i bardziej dostępne. Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz innych przepisów, przyjęta przez Sejm, wprowadza nowe przepisy w tym zakresie. 

Linie bezpośrednie są kluczowym elementem transformacji energetycznej naszego kraju. Przedsiębiorcy będą teraz mogli łatwiej i taniej korzystać z odnawialnych źródeł energii, aby zaspokajać swoje potrzeby energetyczne. 

Minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda, podkreśla, że uproszczenia w procesie ich budowy przyciągną uwagę wielu firm, które potrzebują dużej ilości energii do prowadzenia działalności i zechcą skorzystać z możliwości oferowanych przez farmy fotowoltaiczne i wiatrowe.

Nowe przepisy Prawa energetycznego

Nowe przepisy zawarte w ustawie mają na celu zwiększenie dostępności tzw. linii bezpośrednich, umożliwiających bezpośrednie połączenie jednostek wytwarzania energii, zwłaszcza z odnawialnych źródeł, z odbiorcą.

Co się zmieniło? Przedsiębiorcy, którzy chcą budować linie bezpośrednie, już nie będą musieli ubiegać się o zgodę prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), a jedynie złożyć zgłoszenie, które zostanie uwzględnione w rejestrze prowadzonym przez ten organ. Do zgłoszenia należy dołączyć informacje dotyczące parametrów linii oraz ekspertyzę dotyczącą jej wpływu na sieć elektroenergetyczną, aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania sieci.

W przypadku małych jednostek wytwarzających energię o mocy do 2 MW oraz pracy wyspowej, stosowany będzie tryb zgłoszeniowy, który nie wymaga przedkładania ekspertyzy, a jedynie kompletności i poprawności dokumentacji.

Kolejnym nowym elementem wprowadzonym przez ustawę dotyczącą linii bezpośrednich jest możliwość wprowadzania nadwyżek energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci. Producent energii powinien w tym przypadku podlegać ogólnym zasadom dotyczącym wydawania nowych lub zmiany istniejących warunków przyłączenia do sieci.

Nowe przepisy regulują również kwestie opłat za linie bezpośrednie w przypadkach, gdy podmioty posiadające takie linie będą korzystać z energii sieciowej do bilansowania swoich własnych potrzeb.

Źródło: gov.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.