News

Kurnik na osiedlu możliwy zgodnie z MPZP

Monika Byś
2023-04-11
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Kurnik w mieście możliwy z MPZP

Ceny żywności ciągle rosną i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych miesiącach miało się to zmienić. Dlatego mieszkańcy miast zaczynają interesować się nie tylko sadzeniem roślin jadalnych na działkach ROD, ale również budową kurnika dla własnych potrzeb. Sprawdźmy zatem, czy w świetle prawa, budowa takiego obiektu jest dopuszczalna. 

  • Zanim zaczniesz w ogóle myśleć nad budową kurnika, sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub postaraj się o decyzję o warunkach zabudowy.
  • Aby zbudować kurnik na terenie wyznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną, należy najpierw sprawdzić, czy plan ten poza możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewiduje również zabudowę siedliskową i pozwala na hodowlę zwierząt gospodarskich, w tym kur.
  • Dodatkowe unormowania dotyczące hodowli drobiu mogą również znaleźć się w przyjętym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy.

Zanim zaczniesz w ogóle myśleć nad budową kurnika, sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub postaraj się o decyzję o warunkach zabudowy, jeśli na terenie Twojej działki, nie ma MPZP. 

Sprawdź MPZP w Raporcie o terenie OnGeo.pl

Plan miejscowy dla Twojej działki możesz sprawdzić w OnGeo.pl. Wejdź na stronę www.ongeo.pl/raporty i zamów raport o działce w 5 minut. W temacie MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer aktualnej uchwały oraz dostaniesz zaznaczone na mapie granice obowiązującego planu wraz z legendą.

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów. Natomiast jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie. Mowa tutaj chociażby o granicach, powierzchni i udziale procentowym dla każdego terenu.

Aby zbudować kurnik na terenie wyznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną, należy najpierw sprawdzić, czy plan ten poza możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewiduje również zabudowę siedliskową i pozwala na hodowlę zwierząt gospodarskich, w tym kur. W planie miejscowym powinno być jasno określone przeznaczenie terenu i nie powinno być wątpliwości co do sposobu zagospodarowania nieruchomości. Przy wykładni planu, organy administracji muszą uwzględniać wartości chronione, takie jak interes publiczny, ład przestrzenny i ochronę prawa własności, oraz dążyć do tego, by normy były wykonalne.

Jeśli MPZP przewiduje możliwość zabudowy siedliskowej

Jeśli miejscowy plan przewiduje możliwość budowy na terenie siedliskowym, to budowa kurnika może być zwolniona z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Zapis ten wynika z art. 29 ust. 2 Prawa budowlanego:

art. 29 ust. 2, Prawo budowlane

nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

  • obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej

Jednak trzeba pamiętać, że inwestycja musi być zgodna z pozostałymi ustaleniami wynikającymi z planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli inwestycja jest zwolniona z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, to nadal musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego i planem zagospodarowania przestrzennego.

Pamiętaj także, że dodatkowe unormowania dotyczące hodowli drobiu mogą również znaleźć się w przyjętym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy. 

Źródło: Prawo.pl 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.