News

KO za odrzuceniem zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami SP

Monika Byś
2023-07-07
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
KO za odrzuceniem zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami SP

Poseł Koalicji Obywatelskiej (KO) złożył w Sejmie wniosek o odrzucenie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Tłumaczy, że "proponowane zapisy nie rozwiązują kompleksowo problemów wynikających z gospodarowania nieruchomościami rolnymi SP. Chodzi m.in. o zmianę mającą na celu zmianę sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego. 

  • Wniosek o odrzucenie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w pierwszym czytaniu został zgłoszony przez Koalicję Obywatelską.
  • Projekt noweli ustawy ma na celu usprawnienie gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz regulację obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym.
  • Zmiana proponowana w projekcie dotyczy ustalania czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu.
  • Po zaakceptowaniu projektu przez rząd, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł przekazywać Lasom Państwowym grunty na lasy oraz grunty przeznaczone na potrzeby gospodarki leśnej w drodze umowy.

Projekt noweli ustawy ma na celu usprawnienie gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz regulację obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Poseł Kazimierz Plocke (KO) złożył wniosek o odrzucenie projektu, argumentując, że proponowane zapisy nie rozwiązują kompleksowo problemów z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Projekt zakłada zmianę sposobu ustalania czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne, opierając go na średniej krajowej cenie skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu. Autorzy projektu twierdzą, że ma to na celu ograniczenie wahania wysokości czynszów. 

Po zaakceptowaniu projektu przez rząd, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie mógł przekazywać Lasom Państwowym grunty na lasy oraz grunty przeznaczone na potrzeby gospodarki leśnej w drodze umowy. Osoby prowadzące gospodarstwo rolne, posiadające zadłużenie związane z działalnością rolniczą, będą miały możliwość kontynuowania tej działalności poprzez nabycie nieruchomości rolnej przez KOWR i spłatę zobowiązań przez KOWR, a następnie zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym właścicielem. KOWR będzie mógł wydłużyć termin spłaty należności o ten sam okres, na jaki udzielił odroczenia spłaty.

Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w bloku głosowań. 

Źródło: Farmer.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.